Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frednes Lindrende Enhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frednes Lindrende Enhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frednes Lindrende Enhet
St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn kommune KOMPETANSE I SYKEHJEMSMEDISIN Bygging, spredning og ivaretakelse Kreftsykepleier Eva Markset Lia Tilsynslege Ronny Dalene

2 Felles kompetansebygging
Er det mulig å innføre en ny prosedyre i samtlige sykehjem i en kommune innenfor rimelig tid? Dette krever i så fall kursing av samtlige tilsynsleger og sykepleiere innenfor rimelig tid I tillegg kreves det at kommunen er villig til å gjøre de nødvendige grep for å få dette gjennomført

3 Porsgrunn kommune 34 400 innbyggere 6 sykehjem 14 tilsynsleger
Ca 140 sykepleiere

4 Brevik sykehjem Mule sykehjem Frednes sykehjem Kontaktsykepleierforum Tilsynslegeforum St. Hansåsen sykehjem Doktorløkka sykehjem Borgehaven sykehjem

5 Tilsynslegeforum Felles forum for alle tilsynsleger i kommunen
Møte 3 ganger i året Rotasjon på presentasjon av faglige temaer Godkjent som smågruppevirksomhet Deltagelse gir poeng til spesialisering innenfor allmennmedisin Møtetimer lønnet Kommuneoverlegen deltar på møtene Forumet blir vedtaksdyktig

6 Tilsynslegeforum En ideell arena for En ideell modell for kommunen
Innføring av nye prosedyrer Evaluering av regjerende prosedyrer Generell fagutvikling Stimulerende meningsutveksling En ideell modell for kommunen Billig Effektiv Pålitelig

7 Kontaktsykepleierforum
12 kontaktsykepleiere, her deltar også kontaktsykepleierne for hjemmetjenesten. Alle kontaktsykepleiere er tilknyttet Nettverk av kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark. ( STHF) Samtlige sykehjem og hjemmetjeneste distrikt i kommunen er representert. 2 timers møte ca hver mnd.

8 Kontaktsykepleierforum
Målet er å styrke rollen som kontaktsykepleier, gjennom veiledning og refleksjon. ”Tydelig, stolt og modig”. Fagutvikling og kompetansespredning. Dele erfaringer/ definere områder som bør vektlegges. Internundervisning. Evaluering.

9 Kontaktsykepleierforum
Kompetansespredning Tilsynslegeforum Kontaktsykepleierforum Brevik Sykehjem Mule Sykehjem Frednes Sykehjem St. Hansåsen Sykehjem Doktorløkka Sykehjem Borgehaven Sykehjem

10 Ivaretakelse av kompetanse
Kompetanseutveksling Tilsynslegeforum Kontaktsykepleierforum Evaluering

11 ”Behandling av døende pasienter i sykehjem”
Prosjekt i Porsgrunn kommune med støtte fra Helsedirektoratet. Samarbeid mellom St. Hansåsen, undervisningssykehjemmet i Telemark. Frednes Lindrende Enhet. Kommunens utviklingsavdeling

12 BAKGRUNN Varierende og lite oppdatert kunnskap i forhold til terapianbefalinger knyttet til medikamentell behandling av pasienter i livets sluttfase Ulik praksis Mellom ulike sykehjem Mellom ulike avdelinger på samme sykehjem Tilfeldig og lite strukturert behandling

13 HENSIKT Sikre at alle pasienter i livets sluttfase skal få lik og kvalitativt god behandling Uavhengig av diagnose Uavhengig av sykehjemsavdeling

14 Mål Gi alle tilsynsleger og sykepleiere i sykehjem økt kunnskap om medikamentell behandling av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Øke forståelsen av samhandling og planlegging til beste for pasienten og dens pårørende.

15 Prosjektgjennomføring
Forumet vedtar at terapianbefalinger tas inn i kommunens håndbok for tilsynsleger Møte i tilsynslegeforum Undervisning i forhold til de ulike medikamentene Planlegging og samarbeid med pasient og pårørende.

16 Prosjektgjennomføring Undervisning av sykepleiere
Planlegging og gjennomføring ved tilsynslege og kreftsykepleier fra Frednes Lindrende enhet. Utviklingsavdelingen inviterte til kurs, sto for det praktiske Undervisningen ble gjennomført våren 2009, for sykepleiere i alle kommunens sykehjem Kursvarighet = 3 timer 140 sykepleiere deltok, fordelt på 7 kurs, hvorav 2 kurs var oppsamlingskurs høsten 2009

17 EVALUERING Samtlige sykehjem i Porsgrunn kommune behandler nå døende pasienter etter samme prosedyre Samtlige tilsynsleger og sykepleiere er fortrolige med prosedyren Kurset behøver ikke gjentas Nyansatte læres opp internt i denne prosedyren på samme måte som de lærer alle andre prosedyrer


Laste ned ppt "Frednes Lindrende Enhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google