Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er jeg ? Jan Gunnar Svendby, søring som dro nordover i 1976 og som har blitt der siden, cand.med fra Tromsø Arbeidet i allmennmedisin siden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er jeg ? Jan Gunnar Svendby, søring som dro nordover i 1976 og som har blitt der siden, cand.med fra Tromsø Arbeidet i allmennmedisin siden."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er jeg ? Jan Gunnar Svendby, søring som dro nordover i 1976 og som har blitt der siden, cand.med fra Tromsø 1982. Arbeidet i allmennmedisin siden 1984. Har hele tida vært sykehjemslege i bistilling. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Flyttet tilbake til Tromsø i 1998 og har siden vært sykehjemslege , fortsatt i bistilling, ved Kroken sykehjem, 20% stilling. Lektor Universitetet i Tromsø, 10 % stilling

3 ”En pille for alt som er ille”
Kroken sykehjem Undervisningssykehjemmet i Tromsø Mari Vårtun, Elisabeth Meløy og Jan Gunnar Svendby

4 Bakgrunn for prosjektet
Invitasjon fra Den norske legeforening om deltagelse i Gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin 2008. En arbeidsmodell beregnet på forbedringsprosjekter i medisinsk praksis. Forbedringsarbeidet setter seg radikale mål som krever annerledes tenkning. Bruddet med gamle vaner og rutiner blir et ”gjennombrudd” –når man lykkes. Til sammen 24 sykehjem fra hele landet deltok med forskjellige forbedringsområder.

5 Forbedringshjulet – PDCA:
Plan (planlegge) Do (gjennom- føre) Study/Check (evaluere/ kontrollere) Act (endre/ korrigere) Act- A Plan - P Study/ Check C Do- D Sikkert vitenskapelig grunnlag for alle endringer! SPC/Run diagram Dnlf - GB. Ada Schreiner

6 Håpet er jo…. GJENNOM-BRUDD!! (…og IKKE sammenbrudd…)
Dnlf - GB. Ada Schreiner

7 Avdelingene i prosjektet
Prosjektet omfattet to somatiske sykehjemsavdelinger: Bukta og Minde. 26 av 30 pasienter deltok i prosjektet. Vi ekskluderte noen pasienter av forskjellige årsaker. De fleste hadde kognitiv svikt i tillegg til andre somatiske sykdommer.

8 Mål Å redusere medikamentbruken med 30 % ved avdelingene, uten negative konsekvenser for pasientene og miljøet.

9 Målet vårt var egentlig å optimalisere medikamentbruken for hver enkelt, ikke nødvendigvis kun å redusere.

10 Oppstart Informasjonsmøte for pårørende Personalmøte
Undervisning om eldre og medikamenter for personalet

11 Tiltak/gjennomføring
Registrering av søvn, smerter, uro og fall i 14 dager. Grundig gjennomgang av medisiner og journal/epikriser. Interaksjoner og ”Fy-lista”. (Pål Nålsund, geriater, Bergen) Blodprøver, BT og puls. Endring av medisiner, dag 15. Ny registrering i nye 14 dager av de samme parametrene.

12

13

14

15

16 Tiltak/gjennomføring
Alle tiltak ble gjennomført i perioden april - juni 2008. Prosjektet ble avsluttet i september Status for medikamentbruken ble gjort opp. Vi hadde en lang observasjonsperiode etter at tiltakene var gjennomført, og vi observerte svært få negative konsekvenser for pasientene og miljøet.

17 Observasjoner underveis
Antall timer søvn , alle pasienter

18 Antall timer søvn mellom kl. 11-19, alle pasienter

19 Antall timer uro, alle pasienter

20 Antall timer smerter, alle pasienter

21 Seponerte Selo-Zok og Albyl-E Startet med Paracet og Tolvon
Kasus Seponerte Selo-Zok og Albyl-E Startet med Paracet og Tolvon

22 Medikamentbruken ble redusert i alle grupper

23 Total medikamentbruk i DDD
Resultatet ble en nedgang på 55, 5 % !!!!!

24 Før prosjektet begynte brukte våre pasienter allerede færre medikamenter enn det som er gjennomsnittet i norske sykehjem. I dag bruker våre pasienter ca 3 ulike medikamenter i gjennomsnitt (avføringsmedisiner og eks. vitaminer er ikke regnet med), mot ca 8, som skal være det vanlige. I prosjektperioden ble medikamentbruken redusert med 55 %. Sammenlignet med gjennomsnittet bruker vi kanskje % færre medikamenter enn gjennomsnittet og det uten negative konsekvenser!

25 Refleksjon/lærdom Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre
At man ved systematisk og strukturert tilnærming kan forbedre resultater betraktelig Vi har fått mye ny kunnskap om eldre og medikamenter Vi har lært at de fleste medikamenter kan man prøve å seponere/redusere Vi har lært at gjennombruddsmetoden kan brukes i annet forbedringsarbeid

26 Grunner til polyfarmasi hos eldre
Indikasjonen for oppstart er ofte noe ”tynn”. Man er lite flinke til å seponere når indikasjonen ikke lenger er tilstede. Sykehusavdelingene gir ”sine” medisiner, andre avdelingers medisiner blir sjelden seponert.

27 Veien videre….. videreføre erfaringene fra prosjektet inn i det daglige arbeid systematisk gjennomgang av pasientenes medikamentbruk to ganger i året systematisk gjennomgang av medikamentbruk hos nye pasienter spredning av erfaringene til andre interne og eksterne sykehjemsavdelinger

28 Ny opptelling av medikamentbruken januar 2010
Vi har ytterligere redusert den totale medikamentbruken, litt. Medikamentbruken har endret profil med særlig økt bruk av smertestillende medikamenter.

29 Medikamentforbruk før og etter gjennombrudd og ved oppfølging

30 Gevinst av prosjektet Pasientene får forhåpentligvis kun medisiner som de har nytte av. Mindre muligheter for feilmedisinering. Sykepleierne sparer mye tid ved kontroll og utdeling av medisiner. Sykehjemmet vil spare ca ,- pr. år for disse to avdelingene i medikamentutgifter.

31


Laste ned ppt "Hvem er jeg ? Jan Gunnar Svendby, søring som dro nordover i 1976 og som har blitt der siden, cand.med fra Tromsø Arbeidet i allmennmedisin siden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google