Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”En pille for alt som er ille”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”En pille for alt som er ille”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”En pille for alt som er ille”
Kroken sykehjem Undervisningssykehjemmet i Tromsø Mari Vårtun, Elisabeth Meløy og Jan Gunnar Svendby

2 Bakgrunn for prosjektet
Invitasjon fra Den norske legeforening om deltagelse i Gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin 2008. En arbeidsmodell beregnet på forbedringsprosjekter i medisinsk praksis. Forbedringsarbeidet setter seg radikale mål som krever annerledes tenkning. Bruddet med gamle vaner og rutiner blir et ”gjennombrudd” –når man lykkes.

3 Forbedringshjulet – PDCA:
Plan (planlegge) Do (gjennom- føre) Study/Check (evaluere/ kontrollere) Act (endre/ korrigere) Act- A Plan - P Study/ Check C Do- D Sikkert vitenskapelig grunnlag for alle endringer! Dnlf - GB. Ada Schreiner

4 Håpet er jo…. GJENNOM-BRUDD!! (…og IKKE sammenbrudd…)
Dnlf - GB. Ada Schreiner

5 Avdelingene i prosjektet
Prosjektet omfatter to somatiske sykehjemsavdelinger, Bukta og Minde. 26 av 30 pasienter deltok i prosjektet. De fleste har kognitiv svikt i tillegg til andre somatiske sykdommer.

6 Mål Å redusere 30 % av medikamentbruken ved avdelingene, uten negative konsekvenser for pasientene og miljøet.

7 Oppstart Informasjonsmøte for pårørende Personalmøte
Undervisning om eldre og medikamenter

8 Tiltak/gjennomføring
Registrering av søvn, smerter, uro og fall i 14 dager. Grundig gjennomgang av medisiner og journal. Interaksjoner og ”Fy-lista”. Blodprøver, BT og puls. Endring av medisiner, dag 15. Ny registrering i nye 14 dager av de samme parametrene.

9 Grunner til polyfarmasi hos eldre
Indikasjon er ofte noe ”tynn”. Man er lite flink til å seponere når indikasjonen ikke lenger er tilstede. Sykehusavdelingene gir ”sine” medisiner, andre avdelingers medisiner blir sjelden seponert.

10

11

12

13 Tiltak/gjennomføring
Alle tiltak ble gjennomført i perioden april - juni 2008. Prosjektet ble avsluttet i september. Status for medikamentbruken ble gjort opp. Vi hadde en lang observasjonsperiode etter at tiltakene var gjennomført, og vi observerte svært få negative konsekvenser for pasientene og miljøet.

14 Observasjoner underveis
Antall timer søvn , alle pasienter

15 Antall timer søvn mellom kl. 11-19, alle pasienter

16 Antall timer uro, alle pasienter

17 Antall timer smerter, alle pasienter

18 Seponerte Selo-Zok og Albyl-E Startet med Paracet og Tolvon
Kasus Seponerte Selo-Zok og Albyl-E Startet med Paracet og Tolvon

19 Medikamentbruken ble redusert i alle grupper

20 Total medikamentbruk i DDD
Resultatet ble en nedgang på 55, 5 % !!!!!

21 Før prosjektet begynte brukte våre pasienter allerede færre medikamenter enn det som er gjennomsnittet i norske sykehjem. I dag bruker våre pasienter ca 3 ulike medikamenter i gjennomsnitt, mot ca 8, som skal være det vanlige. Vi har derfor redusert medikamentbruken med mer enn 55 %. Det reelle tallet er nærmere 70 %, og det uten negative konsekvenser for pasientene !!

22 Refleksjon/lærdom Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre
At man ved systematisk og strukturert tilnærming kan forbedre resultater betraktelig Vi har fått mye ny kunnskap om eldre og medikamenter Vi har lært at de fleste medikamenter kan man prøve å seponere/redusere Vi har lært at gjennombruddsmetoden kan brukes i annet forbedringsarbeid

23 Veien videre….. videreføre erfaringene fra prosjektet inn i det daglige arbeid systematisk gjennomgang av pasientenes medikamentbruk to ganger i året systematisk gjennomgang av medikamentbruk hos nye pasienter spredning av erfaringene til andre interne og eksterne sykehjemsavdelinger

24 Ny opptelling av medikamentbruken januar 2010
Vi har ytterligere redusert den totale medikamentbruken, litt. Medikamentbruken har endret profil med særlig økt bruk av smertestillende medikamenter.

25 Medikamentforbruk før og etter gjennombrudd og ved oppfølging

26 Gevinst av prosjektet Pasientene får forhåpentligvis kun medisiner som de har nytte av. Mindre muligheter for feilmedisinering. Sykepleierne sparer mye tid ved kontroll og utdeling av medisiner. Sykehjemmet vil spare ca ,- pr. år for disse to avdelingene i medikamentutgifter.


Laste ned ppt "”En pille for alt som er ille”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google