Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS)
Formidlingskonferansen Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP

2 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS
GREP er en attførings- og vekstbedrift i Grenland. GREP tilbyr rehabilitering, attføring, utvikling og oppfølging til mennesker som er på vei mot arbeid. GREP eies av 4 kommuner. Grenland: samlebetegnelse på Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommune- i Telemark Fylke. Grep har 12 bygg fordelt i 3 av 4 kommuner. 2

3 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS
GREP ble samlet til ett selskap i 2008. GREP består av 6 tidligere bedrifter:

4 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS
Per i dag har GREP ca. 220 ordinært ansatte I dag har GREP ca. 615 tiltaksplasser, hvorav ca. 200 er VTA plasser, i tillegg til ca. 100 deltakere som deltar i ulike typer kurs. I dag har GREP en formidlingsprosent på 77% fra AB-tiltaket, til ordinært arbeid. I 2009 deltok 2000 personer i et GREP-tilbud. Vi har alle tiltak av institusjonell art, samt at vi har PIA, samt konkurranseutsatt del av Avklaring og ARR. 4

5 GREPs vedtekter: § 3 Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å bidra til økt sysselsetting av yrkeshemmede ved avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. Produksjon, tjenesteleveranser, handel eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne prosessen. Dette er et viktig grunnlag: at produksjonen er et virkemiddel. For en del av vår aktivitet var det kanskje omvendt før?

6 NAV Telemark Kunde- leverandør forhold
Direktør for NAV Telemark Terje Tønnessen er tydelig i sin bestilling til GREP: En leverandør som leverer formidling En leverandør som er ekspert i å omstille seg etter NAVs behov Kvalitetssikrede leveranser Bevisstgjøring av samfunnsansvaret opp mot arbeidslinja Kunde- leverandør: på tross av samarbeidsavtaler er Grep å oppfatte som leverandør, og NAV som en KREVENDE kunde. NAV Telemark ønsker på sikt å kun samarbeide med de aller beste, og konkurranse er til det beste for den enkelte bruker og for NAV som bestiller. GREP forholder seg til 4 NAV kontor i Grenland. GREP sier: ok med konkurranse, men på like vilkår! (Jf krav om kvalitetssikring…)

7 Samarbeidsavtalen NAV og GREP:
Tiltak Resultatkrav AB 80% til formidling (av de 80% skal 70% til arbeid og 10% til andre aktive tiltak) Av de 70 til arbeid skal halvparten formidles uten lønnstilskudd KiA 90% formidling til arbeid Med lønnstilskudd 20 % Uten lønnstilskudd 70 % Arbeid/trygd i kombinasjon: ingen APS 70% til arbeid og aktive tiltak Av de 70% skal 30% til arbeid og 40 % til andre aktive tiltak I 2008 leverte Greps 6 bedrifter samlet sett 24% til arbeid (er usikker på disse tallene, da vi ikke hadde lik retningslinje på måling). I 2009 leverte Grep 59% til arbeid fra AB. Kravet var 80%, der 70 til arbeid innen pr i dag ligger vi på 77%.

8 GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
Organisasjonsendring Fusjon; fra 6 til 1 Attføring som team på tvers av gamle bedrifter Inndeling i tiltaksteam:

9 GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
Måling og synliggjøring internt og eksternt (NAV) Innføring av begrepet 3 trinns modellen Avklaring Arbeidspraksis Formidling Spesialisering: AB = SALG Arbeidsgiverregister Kontinuerlig jobbklubb 3 trinns modellens mål: selge hele pakka til NAV- det henger sammen og det gir resultater! (Grundig avklaring av hele mennesket, arbeidspraksis, formidling) Viktig å implementere internt også! Hva med deltagerne som må bytte veilelder- går det bra da? (Skreddersøm, avklaring av fleksibilitet)- refleksjon både for og imot.. Bygde salgskompetanse for å bygge lik kultur i nytt team. Hva med proffe selgere da? Vi trenger veiledere som kan bistå den enkelte deltager med å selge sine egen arbeidsevne ut. Det er en salgbar vare, der kvalitet er avgjørende. Når arbeidsgiver ringer så kommer veilederne! (jf finanskrisa)

10 GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
NAV inn i inntaksteam APS; dreining fra internt til eksternt Måling av de interne APS områdene Innsøk Fagområde vs arbeidsmarkedet Kompetanseplan mot fagbrev Antall formidlinger/ antall kjedinger Avvik NAV er inne i inntaksteam på alle tiltak, ukentlig, månedlig. (fra Samarbeidsavtalen: Hvordan sikre full utnyttelse av plassene? Gjennom Inntaksteam) Kjenner formidlingskravene, tar med feilsøk tilbake til NAV, har myndighet som bestiller. STRENGE på inntak, jf kravspesifikasjoner. Ikke ferdig avklart? APS! Avviksregistering av mangelfulle søknader, mail- lagt i egen bunke- inntaksteam Intern APS- det er jo litt rart at det alltid var fullt på xx avdelingen? Hvilke arenaer funker, og ikke minst- hva vil deltagerne ha? Arbeidsmarkedet- det må være behov for arbeidskraften i samfunnet.

11 Hva har kravene gjort med GREP?
Vi vet hva som er målet- NAV er tydelig bestiller Fra ”å hjelpe” til å sette krav Refleksjoner og definisjoner av ordet ”salg” Fra bedriftens behov til deltagers krav Spesialisering For deltagerne: det er motiverende å ha som mål å komme inn i AB med 77% formidling. Fra ”å hjelpe” til å stille krav- det er viktig å hjelpe tidlig i løpet, men man må sette større krav etterhvert Salg- var dette et fy ord i Grep før kompetansehevingen? Refleksjon.. Fra bedriftens behov til deltagers behov? Jf barnehagene- fra minimal bemanning- avhengig av arbeidskraft, til større bemanning- der er der ute jobbene finnes! Spesialisering: team inndeling av ansatte

12 Hva sier NAV om måloppnåelsen?
Overordnet er de fornøyd med GREP som leverandør jf måloppnåelse Forbedringer NAV ønsker: Gjennomstrømning Fulle tiltak Ekstern dreining De ønsker selv å bli en bedre bestiller Gjennomstrømning APS gått opp fra 3,5 til 4,5 måneder- vi har mange tiltak innenfor APS; PIA (60 plasser), Jobbmestrende oppfølging (10 plasser), Interne og eksterne arenaer.. Fulle tiltak: AB har et statisk inntak som ikke fylle seg selv opp før deltagerne er avklart! Eksternt: vi er nysgjerrige på hva bedrifter med bare eksternt fokus gjør.. Vi tror at de første vaklende skritta godt kan taes internt, jf å brenne arbeidsgivere.. Opp mot den enkeltes følelse av å lykkes/ misslykkes.. Bedre bestiller- avviksregistrering mellom de ulike nivåene i NAV og GREP

13 Strategi for forbedringer:
Kvalitetssikring med fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd Fortsette å måle de interne arenaene og videreutvikle etter disse resultatene Jobbe smartere- Levere det kunden etterspør, verken mer eller mindre Videreutvikle nettverket vårt Partnerskap Utarbeide mediastrategi Partnerskap: FU og Bemanningsbransjen… samhandlingsreformen.. Mediastrategi- etter dette er det slutt: Sluttorda: det er vanskelig for mange deltagere å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet. Vi opplever at mange trenger mye støtte og tett oppfølging i starten, og at hvert løp er like ulikt som hver enkelt menneske. Likevell er det viktig å sette krav og forventninger… dikt av Kolbein Falkeide… Videreutvikle nettverket vårt- produksjonen har store nettverk (arbeidskraft) ÅPEN DAG (ca 500 besøkende, sier Ester!)

14 grep-as.no 14

15 Takk for oppmerksomheten!
Grep Teli Grep Porsgrunn 15


Laste ned ppt "GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google