Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttrapportens vedlegg VII Andre gode tiltak Prosjektgruppen i Levanger 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttrapportens vedlegg VII Andre gode tiltak Prosjektgruppen i Levanger 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttrapportens vedlegg VII Andre gode tiltak Prosjektgruppen i Levanger 2020

2 Med utgangspunkt i tre ulike folkemøter i forprosjektet Levanger 2020 har vi valgt å sette søkelyset på noen - av mange - gode ideer som kan realiseres i form av prosjekter: Andre gode tiltak 1.Kunstbyen Levanger - skape engasjement for å ta kunstens uttrykksform i bruk i utviklingen av sentrum. Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med gårdeiere, historielag, beboere og næringsutøvere, andre, LEVART-prosjektet 2.Belysning - hvordan bruken av lys kan gi byen opplevelser og profilere anlegg/bygg vinterstid, synliggjøre byens kvaliteter og evt. bruke lys som kunstelement Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med gårdeiere, historielag, museum, Markedsplassen Levanger, andre

3 3.Lekemuligheter i Levanger sentrum – gjøre sentrum attraktiv for småbarnsforeldre og barn gjennom å skape steder hvor det er mulig å leke for unger og sitte i ro for småbarnsforeldre i f.eks Torvaksen, Håkon den Godes gate og andre steder. Lekepark med byelementer / lekekunst? Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med gårdeiere, kunstforeninger/kunstnere, beboere og næringsutøvere i området, Markedsplassen Levanger, andre 4.Jernbaneområdet - igangsette og formalisere et samarbeid om planlegging av Jernbaneområdet for å se på muligheter for næringsutvikling, parkering, fotgjengerløsninger, evt. sikre framtidig vegtrasé, samt ivareta byens kontakt med elva og grøntareal og siktlinjer gjennom torvaksen Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Markedsplassen Levanger Andre gode tiltak

4 5.Levangerelva - skape engasjement for å ta elveområdet tilbake og synliggjøre elvas funksjon som et identitetselement for byen – generere delprosjekter gjennom idédugnader og folkelig engasjement – som videreføring/utvidelse av prosjektet ”Levanger Vertskap” Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, grunneiere, idrettslag, beboere, barnehager, andre 6.Sjeteen – utvikle området som et identitetselement for byen gjennom bruk av lys/fontener/måleutstyr/annet til å tydeliggjøre tidevannets krefter, samt å rydde opp og skilte området og gjennom dette også skape en turistattraksjon. Videre utvikle informasjonsmateriell tavle/info-foldere. Ansvar: Levanger kommune, grunneiere i området, turistnæringen Andre gode tiltak

5 7.Turistbyen Levanger med omland – skape engasjement for hva og hvordan Levanger skal selge – hva er vår ”historie”? Via folkelig engasjement i visjonsarbeid til konkrete planer for trinnvis gjennomføring – som videreføring/utvidelse av prosjektet ”Levanger Vertskap” Ansvar: Markedsplassen Levanger i samarbeid med Levanger kommune, handels­standen i Levanger, reiselivsaktører, andre. 8.Staup – skape et senter for hagekultur. Å bygge videre på Staups identitet og områdets betydning, ikke bare for Levangers beboere, men for hagekunstens utvikling i hele Nord-Norge. Ansvar: Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med UMB, ulike hagelag i nord for Dovre, ”Staups venner”, Eldrehøgskolen, andre Andre gode tiltak

6 9.Levangers grøntprofil – visjonsarbeid – via visjonsarbeid til å utkrystallisere aktuelle prosjekter for å sikre/forsterke eksisterende grøntstruktur og etablere nye anlegg samt forbindelser mellom de ulike anlegg inne i sentrum. Videre tilsvarende forbindelser ut av sentrum til nærliggende områder (Staup, Røstad, Moan og Eidsbotn, Heir-området og Geite) Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag idrettskrets, FYSAK-prosjektet, grunneiere, næringsutøvere, Statens vegvesen, beboere i områdene, idrettslag, skoler, barnehager, studenter, andre 10.Eidsbotn rundt – etablere gangsti rundt Eidsbotnen. Via folkelig engasjement i visjonsarbeid til konkrete planer for trinnvis gjennomføring – som videreføring/utvidelse av prosjektet ”Levanger Vertskap” Ansvar: Markedsplassen Levanger i samarbeid med Levanger kommune, grunneiere, idrettslag, reiselivsaktører, andre. Andre gode tiltak

7 11.Levangers grøntprofil – visjonsarbeid – via visjonsarbeid til å utkrystallisere aktuelle prosjekter for å sikre/forsterke eksisterende grøntstruktur og etablere nye anlegg samt forbindelser mellom de ulike anlegg inne i sentrum. Videre tilsvarende forbindelser ut av sentrum til nærliggende områder (Staup, Røstad, Moan og Eidsbotn, Heir-området og Geite) Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag idrettskrets, FYSAK-prosjektet, grunneiere, næringsutøvere, Statens vegvesen, beboere i områdene, idrettslag, skoler, barnehager, studenter, andre 12.Eidsbotn rundt – etablere gangsti rundt Eidsbotnen. Via folkelig engasjement i visjonsarbeid til konkrete planer for trinnvis gjennomføring – som videreføring/utvidelse av prosjektet ”Levanger Vertskap” Ansvar: Markedsplassen Levanger i samarbeid med Levanger kommune, grunneiere, idrettslag, reiselivsaktører, andre. Andre gode tiltak

8 13.Strandpromenaden fra Holmgangen til Sjeteen - synliggjøre og ta i bruk eksisterende sjøfront gjennom å gjøre området trygt og innbydende for fotgjengere, samt skilting, benker/søppelkasser mm Ansvar: Levanger kommune i samarbeid med grunneiere, næringsutøvere i området, Markedsplassen Levanger, andre Andre gode tiltak


Laste ned ppt "Sluttrapportens vedlegg VII Andre gode tiltak Prosjektgruppen i Levanger 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google