Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 7.5.2014 Sykkelbysamling Region Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 7.5.2014 Sykkelbysamling Region Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 7.5.2014 Sykkelbysamling Region Vest

2 2 Hva er Sykkelbyen Sandefjord?

3 3 •Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Varaordfører Vestfold fylkeskommune Distriktsvegsjef Statens vegvesen Vestfold Prosjektgruppe: Medarbeidere fra Sandefjord kommune, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune Temagrupper Prosjektleder Ole Jakob Hansen

4 4 -Målsetting:  2006 – 2009: Øke sykkelbruken fra 6 til 9 %.  Nå: Øke sykkelbruken til 10 % innen 2014.  Det skal være trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord -Målgrupper (også de som skal bli): 1. Transportsyklisten 2. Skoleeleven / fritidssyklisten Hva vil vi ?

5 5 Tilgjengelige midler •2006 – 2009: 38 millioner kr. •2010 – 2014: 1 million kr. årlig (unntatt fysiske tilretteleggingstiltak, egne budsjettposter)

6 6 •Attraktive anlegg for syklende  Fysiske tiltak (sammenhengende sykkelvegnett med god flyt) •Motiverende kampanjer og fokus  Sykling må markedsføres •Viktigste årsak til at de som ikke sykler vil begynne å sykle:  Mosjon og sunnere liv Hvordan øker vi sykkelbruken?

7 7 Hva har vi gjort?

8 8 Styringsverktøy •Sykkelstrategi for Sandefjord kommune: -7 innsatsområder: 1.Sammenhengende sykkelvegnett 2.Sikkerhet og trygghet 3.Fysiske anlegg (sykkelveger og parkering) 4.Barn på sykkel 5.Informasjon, kampanjer og dialog med syklister 6.Vedlikehold og drift av sykkelanlegg 7.Kombinasjonsreiser (sykkel – kollektivtrafikk) -Sykkelregnskap 2010 og 2011  Nøkkeltall for sykkeltrafikk ”harde tall”  Ulykkestatistikk  Transportundersøkelse -Sykkelhandlingsplan

9 9 -Hovedsykkelplan  Utarbeidet i prosjektperioden. Vedtatt av bystyret 2009  Hensikten er å definere et hovednett for sykkeltrafikk og identifisere tiltak som bør gjennomføres.  Skal legges til grunn ved framtidig transportplanlegging.  Analyse viser hvilke veier folk sykler og hvor potensialet for sykling er størst.  8 hovedruter, 3 ”ringveier” og lokale ruter

10 10

11 11

12 12 Aktiviteter -Informasjon og kampanjer:  Sykle til jobben aksjonen  Helt grønn skolevei!  500 sykkellykter til skolebarn  Gratis sjekk av sykkel hver vår i samarbeid med sykkelbutikkene  Egne hjemmesider  Tilskudd til og samarbeid med Sandefjord sykleklubb  Annonsekampanje

13 13 Aktiviteter -Kart og turrunder:  Sykkelkart til alle husstander  Skilting av 3 lokale turrunder (Marum, Torp, Goksjø) -Sykkelparkering:  Totalt over 600 sykkelstativ  Sykkelhotell jernbanestasjonen -Vedlikehold:  Sykkelveginspeksjoner  vedlikeholdstiltak  Ekstra feiing hver vår

14 14 -Fysisk tilrettelegging:  6 krysningspunkt i sentrum er oppgradert  Bygging av 1.Gang- og sykkelveger 2.Sykkelfelt 3.Utvidet skulder

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Strandpromenaden ved Park hotel 2006

20 20 Strandpromenaden ved Park hotel 2008

21 21 Museumsgata

22 22 Museumsgata 2009

23 23 Museumsgata - Torget

24 24 Museumsgata – Torget 2009

25 25 Hva har vi oppnådd? Kilde: RVU, Sykkelbyundersøkelse (SINTEF, TØI)

26 26 Formål med sykkeltur i kommunene MandalGrimstadNotoddenSandefjordKongsbergLarvikHønefossAlle Til jobb172824 3392022 Til skole5411114587 På tur i fritiden2322161815251920 Ærend i fritiden4534313230393336 Trening9122815821 15 Sum100 Antall turer*3412221212022271791451437

27 27 Opplevelse av trygghet blant de spurte KongsbergHønefossSandefjordLarvikNotoddenGrimstadMandalTotalt Svært trygg45 %40 % 48 % 39 %51 %55 %48 %47 % Ganske trygg38 %34 % 39 % 41 %31 %34 %37 % Verken trygg eller utrygg7 %15 %7 %8 %7 %4 %7 %8 % Ganske utrygg5 %6 %5 % 8 %7 %5 %6 % Svært utrygg5 % 1 %5 %3 %1 %3 % Ikke sikker0 % 2 %0 % Total N177128164153951812481146 %100 %

28 28

29 29 Suksessfaktorer •Bredt politisk og folkelig engasjement •Godt samarbeid på tvers av myndigheter •Topptung styringsgruppe •Engasjert prosjektgruppe med omforente mål •Kommunalt eierskap – nærhet til aktivitetene •Klar målfokus: Øke sykkelandelen (uavhengig av tiltak og tiltakseier  midlene brukes der de gir mest nytte) •Mangfoldig virkemiddelbruk •Stort fokus på kampanjer, synlighet og ”merkevarebygging” •Godt samarbeid med organisasjoner gir synergieffekter •Aktiv sykleklubb med høy synlighetsfaktor •”Thor – Hushovd” effekt (sykling er trendy) •Utfordringer: -Å få alle til å se nytten i markedsføring og kommunikasjon -Engasjement og innsats fra alle i prosjektorganisasjonen -Krever ildsjeler

30 30 -Mange uløste oppgaver (stort investeringsbehov i fysiske tiltak) -Opprettholdelse og videre økning av sykkelbruk krever vedvarende fokus. Er vi i mål?

31 31 Takk for meg!


Laste ned ppt "1 Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 7.5.2014 Sykkelbysamling Region Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google