Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger”
Idrettsrådet i Stavanger

2 Hvorfor gjør vi dette? Næringslivet går bra og ønsker å fremstå som engasjert samfunnsaktør Det er stort fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge Idrettslagene Stavanger kan derfor nå utnytte en unik mulighet til å etablere et levedyktig samarbeid med næringslivet Gjennom å stå sammen bli et reelt alternativ til de store sponsoravtalene Skape positivt oppmerksomhet i forhold til breddeidrettens verdier

3 Et felles løft for breddeidretten i Stavanger
Alle 150 idrettslagene i Stavanger ønsker i samarbeid med næringslivet å bidra til et felles løft for breddeidretten gjennom tilgang på nye midler som tildeles hvert år Stavanger kommune blir en viktig bidragsyter gjennom at de stiller alle idrettsanleggene til disposisjon Det er og vil være stor politisk støtte bak denne satsingen Unikt i Norge Høy medieoppmerksomhet En fremtidsrettet og langsiktig satsing hvor en utnytter eksponeringsverdien til alle idrettsanleggene i Stavanger og fremhever det verdifulle arbeidet idrettslagene utfører

4 til Målsetting: Høyne kvaliteten og bredden på aktivitetene til idrettslagene gjennom et nært samarbeid med næringslivet

5 Vinn,vinn,vinn! Idrettslagene i Stavanger driver et meget viktig arbeid i forhold til å fremme fysisk aktivitet og god folkehelse. Arbeidet som er rettet mot barn og ungdom har høy prioritet fra offentlige myndigheter og idrettsforbundet. God folkehelse er god business gjennom mindre sykefravær samt økt trivsel og yteevne Breddeidretten spiller en viktig rolle i å utvikle Stavanger til en attraktiv region Gir idrettslagene en unik mulighet til å få tilgang på nye dedikerte midler Breddeidretten og toppidretten er avhengig av hverandre

6 Idrettsglede! Toppidrett og breddeidrett er avhengig av hverandre
Breddeidretten bidrar til rekruttering Breddeidretten skaper talentene Breddeidretten skaper engasjement Breddeidretten skaper mangfold Breddeidrett skaper mestring Toppidrett motiverer Toppidrett gir gode resultater Toppidrett skaper oppmerksomhet Toppidrett skaper gode forbilder Toppidrett utvikler spisskompetanse Idrettsglede!

7 Hva kan midlene gå til? Fokus på idrettslagenes viktigste behov:
Miljøarbeid Kompetanseheving 3. Tiltak for å beholde barn og ungdom lenger i idretten

8 Resultater ”enklere” hverdag Bedre kvalitet på aktivitetstilbudene
Idrettslagene får en ”enklere” hverdag Bedre kvalitet på aktivitetstilbudene Økt motivasjon/rekruttering blant foreldre, barn og unge Bedre utnyttelse av ressursene Økt mangfold

9 Nytteverdi for idrettslagene
Utnytte en felles kommersiell verdi/mulighet ( alle anleggene medlemmer) Tilgang på midler utover kommunens eksisterende tildelinger Mulighet til å dekke konkrete viktige behov Fokus på verdiene i arbeidet som idrettslagenes utføre(blir mer attraktive)

10 Ingen ”trussel” for idrettslagenes inntektsgrunnlag
Det skal være få store sponsorer > Vi beveger oss inn på¨markedet” for de store avtalene Prosjektet selger felles verdier som mangfold, folkehelse og gode oppvekstvilkår Det er stor ubenyttet plass på de ulike anleggene og de er ikke godt utnyttet kommersielt Profilering av prosjektet vil være på utvalgte områder og basert på en fornuftig dialog med idrettslagene. Prosjektet koster idrettslagene ingenting Prosjektet involverer ikke direkte idrettslagenes markedsføringskanaler, (nettsider, facebook, brosjyrer etc.) Det blir utviklet en egen medieplan som tydeliggjør intensjonen med prosjektet og setter fokus på de enorme verdiene som ligger i alle idrettslagene i Stavanger Ved en slik satsing kan dette styrke idrettslagenes mulighet til å øke sponsorinntekter ytterligere gjennom økt fokus på mangfoldet, aktivitetene og resultatet av idrettslagenes arbeid

11 Hva skal Stavanger kommune og Idrettsrådet bidra med?
1. Stille alle ute/inneanlegg til disposisjon 2. Politisk ressurser/tyngde i innsalget av prosjektet 3. Utnytte relevante nettverk 4. Ansvar for inngåelse av samarbeidsavtaler 5. Oppfølging samarbeidspartnerne 6. Aktivering av samarbeidsavtalene 7. Ansvar for forvaltning/tildeling av midlene

12 Gjennomføring Idrettsrådet vil ha ansvar for gjennomføring av prosjektet og oppfølging av samarbeidspartnere 2. Det etableres en styringsgruppe 3. Tildeling en gang per år 4. Definerte tildelingskriterier 5. Alle idrettslag skal ha mulighet til å søke/utnytte midlene 6. Rapportering og oppfølging av bruken av midlene

13 Vi ønsker få og store partnere
Maksimum fire partnere Gir større mulighet til god synlighet og profilering Partnerskapet skal være en eksklusiv posisjon Bedre kvalitet på oppfølging og gjennomføring

14 Hva kan vi tilby?

15 Aktiviteter og unike eksponeringsmuligheter!
Eksponeringsverdi/muligheter for inntil 1 million kroner Familie/kunde dag i Storhallen/Stavanger Stadion for 400 stk. inklusiv enkel bevertning og aktiviteter Toppledermiddag med ordføreren for 4 personer Eget kommunikasjonsplan for å synliggjøre den felles satsingen og støttespillerne Informasjon til alle idrettslagene Profesjonell oppfølging Synliggjøring av resultatene Beregnet sponsorverdi på ca 1.4 millioner kroner

16 Et eksempel på profileringskilt på uteanlegg
Egen logoprofilering som bakgrunn på skilt Ett felles løft for breddeidretten! Størrelse: 2 x 3 meter

17 Suksesskriterier Minimum 2 millioner kroner brutto per år i løpet av 2012 Bred politisk støtte til prosjektet Idrettslagene med sine medlemmer står bak prosjektet Idrettslagene kommunisere/selge inn prosjektet internt og skaper stolthet i forhold til innholdet. Tildelingene blir brukt etter intensjon/avtale Fornøyde samarbeidspartnere som vil kvalitetssikre prosjektet Ikke konkurranse i forhold til idrettslagene sine sponsorer Ingen konsekvens i forhold til kommunens eksisterende tildeling

18 Videre fremdrift Lansering av prosjektet i begynnelsen av november
Innsalg/forhandlinger november- desember Oppstart i løpet av første halvår i 2012

19 ” Lykkes vi med å få inn flere millioner i nye midler er det idrettslagene som skal ha æren for det.”


Laste ned ppt "”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google