Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov.
”Du og jag, Alfred” Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov. HAR DERE SETT MIN VENN, ALFRED ?

2 ”Når alle gjør sitt beste ut fra egne forutsetninger, så fungerer fellesskapet.”

3 Se meg

4 FRID OG INKLUDERING

5 Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl
Du kan få barn til å gjøre hva som helst hvis du bare leker med dem. Otto von Bismarck | Barn som ikke blir elsket, blir voksne som ikke kan elske. Pearl S. Buck Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl Trond Andreassen

6 Verdibygget ENGASJEMENT KOMPETANSE SAMHANDLING TRIVSEL TILHØRIGHET TRYGGHET

7 GLEDE FELLESSKAP HELSE ÆRLIGHET
AKTIVITET TILHØRIGHET                                                                                                                                                        HOLDNINGS- SKAPENDE GLEDE FELLESSKAP HELSE ÆRLIGHET ENGASJEMENT OPPLEVELSER FRIVILLIGHET

8 Mer og mer fritid i gata Barn og ungdom i sentrum etterlyser omsorg, voksenkontakt og et trygt sted å være Fredrikstad Blad Lørdag 27. januar 2007 ”Macdonalds United” ”Torvbyen City” Foto: Geir Carlsson, FB

9 Voksenkontakt Trygt sted å være Omsorg Sosialt fellesskap Idretten

10 HAR DERE SETT MIN VENN ALFRED ?

11 Fra ”Idrett & Anlegg 6/06

12 Barn og Unge med Særlige Behov
Hvem er de ? Hvor er de ? Hjelpetiltak/Fritid/Aktiviteter Utfordringer Inkludering

13 Visjon for Tiltaket Klubben/ Idrettslaget skal være aktivitets-senteret. Positiv fritid/ Samhandling Mestrings-perspektiv Aktivitet Inkludering Sosialisering Engasjement Være betydningsfull Relasjonsbygging Regelmessig fysisk aktivitet Sosialt fellesskap

14 Frivillighet og støttebehov
Tilbakemeldinger fra klubbene Står ovenfor nye utfordringer ”Merarbeid” Flere voksenpersoner rundt laget Kontakt med hjemmet Menneskekunnskap ”En liten tue kan velte et stort lass”

15 KURS FOR HJELPETRENERE. Prosjekt «Du och jag, Alfred – du och jag!»
1. SAMLING. ”INTEGRERING AV FLERKULTURELLE” - Flerkulturelle i Fredrikstad - Ulike tiltak gjennom FRID - Erfaring som hjelpetrener - Utfordringer med fremmedkulturelle jenter 2. SAMLING. ”INTEGRERING AV ANDRE GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV” - Ulike støttefunksjoner i forhold til B/U med psykiske lidelser - ADHD. Hva er det? ADHD og deltakelse. «Det stille barnet.» Eksterne foredragsholdere med kompetanse innen området. 3. SAMLING. ”HJELPETRENER/ ”INTEGRERING I IDRETTSLAGET. - Idrettslaget i funksjon Hjelpetreneren i treningsgruppa. Forholdet utøver – hjelpetrener. - FRIDs funksjon i forhold til hjelpetreneren i idrettslaget/nettverksarbeid. Hva skjer videre. Dette er Fredrikstad Idrettsråd. Målgruppene: ”Barn og unge med særlig behov for støtte” Visjon for tiltaket. Frivillighet og støttebehov Frivillighet og integrering Hva er en hjelpetrener.

16 Hvor står vi? 8 nye ”hjelpetrenere”
FRID har midler til å lønne 6-7 nye hjelpetrenere Samarbeid med Fredrikstad kommune og Speiderbevegelsen Tilbud til klubbene om støtte og hjelp Nettverk PPT og skolene på barne- og ungdomstrinnettrinnet gjennom nettverksmøter

17 En venn er en som trøster deg når du er trist, når du er lei.
en venn er en som liker deg, samme når, og samme hvor. en venn er en som støtter deg i tykt og tynt, og er en som alltid er der for deg! Line, 6b

18

19


Laste ned ppt "Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google