Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiekvalitetsdagen 29. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiekvalitetsdagen 29. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiekvalitetsdagen 29. september 2011
Teamarbeid: Studentaktiv undervisning i psykologi EVU-kurs i organisasjonspsykologi Målgruppe: tillitsvalgte (jfr UiO strategi 2020) Roald Bjørklund Psykologisk Institutt, UiO

2 Fundamenter i vår evu-undervisning innen arbeids- og organisasjonspsykologi
Triangulering Den norske arbeidslivsmodellen Målgruppen: erfarne tillitsvalgte

3 Triangulering Undervisningen må være kunnskapsbasert
Målgruppen stiller ekstra krav til kunnskap om norsk lov- og avtaleverk, samt sentrale offentlige dokumenter (Plattform for ledelse i staten, NOU 2010: Medvirkning) Undervisningen må ta hensyn til de ulike virksomheters strategier (strategidokumenter, styrende vedtak)

4 Den norske arbeidslivsmodellen
Bakgrunn: Marcus Thrane 1951, Menstadslaget 1931, Det store samarbeidsprosjektet 3 sentrale strategiske prinsipper: Samarbeid Forebygging Medvirkning

5 Kjennetegn: Målgruppen tillitsvalgte
Lang erfaring, respektert og tillit blant ansatte Høy motivasjon for læring, kunnskapsintensive arbeidsplasser utfordrer tillitsvalgtrollen Lang latenstid siden siste studieerfaring Forskjellig studiekompetanse hos deltagerne (akademikere – fagutdannede) Pensum en utfordring

6 Det lewinske prosessbegrepet
Når deltagere medvirker i Utforming av mål, strategier, metoder, Innsamling av informasjon og data Vurdering av resultater skaper dette bedre læring enn når tilsvarende presenteres for deltagerne Jfr Hovedavtalens bestemmelser om informasjon – drøfting - forhandlinger

7 Praktisk studentmedvirkning
Planlegging av undervisning i samarbeid med bestiller (mål, form, varighet, gjennomføring) Etablering av smågrupper Gruppepresentasjoner Skolering i SWOT og IGLO metodikk (analysemodeller) Intervjutrening med videoopptak og positiv tilbakemelding Gruppeeksamen med øvrige deltagere som opponenter ex auditorio

8 Undervisningsutfordring
Tradisjonell forelesningsform lite hensiktsmessig for målgruppen(utprøvd ved annet universitet) – medvirkningsprinsippet måtte ivaretas fra første time i tillegg til å ivareta bestillingen om kunnskapspåfyll Tradisjonelle problemstillinger i organisasjonspsykologien ble utfordret av studenter med omfattende arbeidslivserfaring Undervisningsformen to hele undervisningsdager gjentatt 4 ganger utfordring for studenter og lærere

9 Modeller for analyse Forskning utført ved MIT, Harward University & Stanford University: Arbeidstakerens evne til refleksjon er svært sentral Evne til å være proaktiv fremfor reaktiv er vesentlig

10 SWOT- teknikk Analysemodell Tidsdimensjon Her og nå Fremtid Vur-
dering Positive Hva fungerer bra – styrker Strengths Hva er mulighetene Opportunities Negative Hva kan forbedres – svakhet Weakness Hva er hindringene Threats

11 Nivåmodell for organisasjonsanalyse
Tidligste modeller: Fitting the Man to the Job (FMJ) og Fitting the Job to the Man (FJM) med bruk av Funksjonsanalyser og stoppeklokke Sterkt individperspektiv : US National Academy of Science: Hawthorne-studiene: fra lys til gruppe-psykologi : New Deal og demokratiske ledere : Det store samarbeidsprosjektet og sosiotekniske system: Organisasjonen i sentrum

12 Nivåmodell for organisasjonsanalyse
Individ Gruppe Ledelse Organisasjon Forkortet (akronym) : IGLO OBS: IGLO viste seg å være en hensiktsmessig modell for studentmedvirkning for gjennomgang av sentrale begreper i arbeids- og organisasjonspsykologien som: Ledelse, motivasjon, læring, belønningssystemer, ansettelser, kommunikasjon og lojalitetsbygging

13 Ettereffekter Nettverksbygging med oppfølgingssamlinger
PSI/UiO engasjeres av studentene i organisasjonstema (forelesning, møter, undersøkelser) Mulighet: forskningsaktivitet norsk arbeidslivsmodell, HR-faget i norsk medvirkningsperspektiv -


Laste ned ppt "Studiekvalitetsdagen 29. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google