Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk Ledelse Kompetanseprosjektet Et samarbeidsprogram mellom Kompetanseprosjektet og Mercuri International for utvikling av ledere. Hvorfor lederutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk Ledelse Kompetanseprosjektet Et samarbeidsprogram mellom Kompetanseprosjektet og Mercuri International for utvikling av ledere. Hvorfor lederutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk Ledelse Kompetanseprosjektet Et samarbeidsprogram mellom Kompetanseprosjektet og Mercuri International for utvikling av ledere. Hvorfor lederutvikling I dagens arbeidsliv fokuseres det mye på utvikling og effektivisering. For at beslutninger som fattes skal ha effekt, og bedre inntjeningen er det kritisk viktig at de ansvarlige lederne kjenner bakgrunnen for beslutningen, strategien, ressursene i organisasjonen og potensial hos medarbeiderne. Derfor er det viktig å bevisstgjøre bedriftens ledelse på kompetanseutfordringene og utvikle lederne som er i stand til å iverksette beslutninger som sikrer realisering av bedriftens overordnede mål. Det er den enkelte leders ansvar å utnytte de ansattes potensial. Kompetanseprosjektet har valgt Mercuri International som samarbeidspartner og tilbyr nå et lederutviklingsprogram. Mercuri International samarbeider med NHO Rogaland og har gjennomført tilsvarende utviklingsprogram med gode tilbakemeldinger. Her følger noen uttalelser fra deltakerne ”God relevans, veldig konkret og mange nyttige tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere” Deltaker Kompetanseprosjektet Lederskole 2008 ”Kurset har gitt meg bedre innsikt/Kompetanse. Bevisstgjøring på å være en tydeligere lede.” Deltaker Kompetanseprosjektet Lederskole 2008 ”Mange gode praktiske øvelser” Deltager Kompetanseprosjektet Lederskolen 2008 Praktisk ledelse er et lederutviklingsprogram bestående av tre trinn. Målgruppen er ledere av mindre bedrifter og mellomledere i mellomstore og store bedrifter. Programmet gir ledere kunnskap og ferdigheter i å utvikle egen avdeling. Hensikten er å utvikle markedsorienterte ledere som ser sin rolle i resultatskapningen og evner å utnytte bedriftens ressurser for å oppnå konkurransefortrinn. Målet med programmet er å tilføre ledere kompetanse, struktur og verktøy, gi trening og tilbakemelding, slik at lederne blir tryggere på hvordan de skal utøve og prioritere sitt lederskap. I tillegg vil programmet legge stor vekt på å utvikle gruppen til et nettverk for fortsatt erfaringsutveksling. Programmet er for alle ledere som har personal- eller resultatansvar.

2 Arbeidsmetode Programmet stiller store krav til deltakernes innsats. Den pedagogiske formen innebærer at programmet gjennomføres med en blanding av korte forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, casetrening, egen kartlegging, tilbakemeldinger og personlige refleksjoner samt trening med video. Varighet Programmet består av 3 trinn, over en ca. 5 måneders periode. Trinnene knyttes sammen med praktiske oppgaver fra egen bedrift. Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 1 – Fra strategi til handling, 3 dager  Ledelse og endringer  Strategi og forretningsidé  Verdibasert ledelse og etikk  Målstyring  Lederrollen  Situasjonsbestemt ledelse  Motivasjon  Handlingsplan Trinn 2 – Utvikling av medarbeidere, 2 dager  Personalutvikling  Kommunikasjon  Medarbeidersamtaler  Resultatoppfølgingssamtaler  Planlegging, effektivisering og prioritering  Delegering  Handlingsplan Trinn 3 – Endring, samspill og kommunikasjon  Samarbeid og team  Kommunikasjonsform  Konflikthåndtering  Vanskelige samtaler  Endrings- og fornyelsesprosessen Tid  Trinn 1: 22. – 24. september  Trinn 2: 28. – 29. oktober  Trinn 3: 1. – 2. desember Kurs kostnaden vil bli fordelt på antall deltagere ca 49 000,- Programmets ambisjon Bevisstgjøre på målstyring og hva som påvirker egen resultatoppnåelse Gi kompetanse for å måle resultat, innsats og kapasitet Utvikle egen lederstil og evne til å motivere medarbeidere Øke bevisstheten om egen atferd og effektiv kommunikasjon Gi ferdigheter i å gjennomføre medarbeider- og resultatoppfølgingssamtaler Gi ferdigheter for å skape engasjement og lagånd Bevisstgjøre leders ansvar i endrings- og fornyelsesprosesser Bygge egen lederhåndbok


Laste ned ppt "Praktisk Ledelse Kompetanseprosjektet Et samarbeidsprogram mellom Kompetanseprosjektet og Mercuri International for utvikling av ledere. Hvorfor lederutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google