Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy
Strategisk personalledelse Mål og målretting i en ufullkommen verden Kompetanseplanlegging Den uformelle lederen som prosesskonsulent 1

2 Ledelse Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy
Planleggings og individuelle samtaler Kompetansebaser Prosjektorganisering Anvendelse og organisering av team 2

3 Former for utviklingsaktiviteter
Personalutvikling Funksjoner Infrastruktur Former for utviklingsaktiviteter

4 Hva er personalutvikling?
Personalutvikling omfatter alle de programmer og tiltak som organisasjoner gjennomfører med sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner, pluss den uformelle læring som finner sted ved utførelse av arbeidet. 4

5 Hvorfor personalutvikling?
Effektivitet - kompetanse som produksjonsfaktor Sosialisering - Identifikasjon og tilknytning Status i arbeidsmarkedet - Konkurransefaktor Kvalifisering - Stabilitet og overlevelse Motivasjonssystemer - Sertifisering og utvelgelse Krav til endring og omstilling - teknologisk, faglig, sosialt og psykologisk 5

6 Fysisk Økonomisk Organisatorisk
Infrastruktur Personal- utvikling Infrastruktur Fysisk Økonomisk Organisatorisk Bibliotek Videotek PC’er Programvare Tidsskrifter Undervisnings- plasser Opplærings-budsjetter Incentiver Utdannings-permisjoner Kjøp av studieplasser Ledelsessystemer MAS Karriereplanlegging Jobbanalyse Personalplanlegging 6

7 Hva er kompetanse? Realkompetanse Holdninger Kunnskaper Ferdigheter
Fysisk og psykisk energi Erfaringsbasert innsikt Lederskap Motivering - intuisjon- følelser Bruk av andres kompetanse Ressurser Realkompetanse 7

8 Kompetanseanalyse og personalutvikling
Mål og strategi Strategi Realkompetanse Kompetansekartlegging Analyse av kompetansebehov Plan for personalutvikling; - opplæring - jobbrotasjon - trainees - mentorer - selvstudier - utdanningspermisjoner Plan for gjennomføring Evaluering av tiltak og plan 8

9 Personalopplæring Intern og ekstern opplæring: ? Både og?
Opplæringspolitikk: Ref. AML Behovsanalyse: Individ og organisasjon, lederansvar Planlegging: Budsjett, plan, kognitive nivåer, forberede deltakerne Gjennomføring: Forelesninger, gruppearbeid, rollespill simuleringer, interne seminar, film og databaserte læringsmetoder Evaluering: Pedagogisk, sosiologisk, økonomisk 9

10 Lederutvikling Assistentlæring: Ref. «Vit-ass», «koffertbærere»
Nettverk, kvalitetssirkler Teamutvikling Rotasjon Veiledning: Mentorvirksomhet «Coach-virksomhet» Trainee-ordninger Selvstudier og programmer: f.eks. EVU 10

11 Spørsmål ved valg av metodikk
Tidsramme og tilgjengelige ressurser? Hvilke behov står sentralt? Få eller mange som skal engasjeres i kartleggingen? Finnes en bestemt metodetradisjon i bedriften? Erfaring fra tidligere undersøkelser? Hvilke mål skal fylles underveis? Kompetanse hos dem som utfører kartleggingen? 11

12 Metoder for behovskartlegging
Uformelle kontakter Spørreskjema og sjekklister Utviklingssamtaler Intervju Arbeidsgrupper/møter Evaluering Hver for seg eller i kombinasjon 12

13 Personalledelse Det samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for produktive formål.

14 Elementer i strategisk personalledelse
Positive virkninger Oppmerksomhet Informasjon til de ansatte Opplysning Redusert fremmedgjøring En åpnere organisasjon Effektivisering Større krav til innsats


Laste ned ppt "Ledelse Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google