Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfliktårsaker (Furnham)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfliktårsaker (Furnham)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfliktårsaker (Furnham)
Gjensidig avhengige arbeidsoppgaver Ubalanse i arbeidsoppgaver Prestasjons-kriterier Miljømessige forskjeller Ressurs avhengighet Forskjellig opplæring og trening

2 Strukturelle løsninger (Furnham)
Hierarki med felles overordnet Planlegging Linking roles (forhandler, megler på lavt nivå) Arbeidsgrupper Prosjektgrupper Matrise-organisering

3 MAKT I ORGANISASJONER Yukl & Fable (1990): sosial innflytelse
Konsultasjon, anmodning om bistand i beslutninger og planlegging Rasjonell overtalelse, bruk av argumenter og fakta Inspirasjon, entusiastisk appellering til verdier og ideer Innynding, oppnå resultat gjennom positive relasjoner Forening, anmodning om assistanse og støtte Press, søker føyelighet gjennom krav, trussel og skremsel Oppadrettet apell, behov for støtte ovenfra Bytte, lovnad om fordeler som gjenytelse

4 Maktaspekter (Yukl & Fable)
Posisjons makt Rettmessig Belønningssystemer Tvangsmidler Informativ Personlig makt Ekspert Relasjoner Overtalelsesevne Karismatisk

5 Yukl & Fables funn Flest maktrelasjoner: svak rasjonell overtalelse
Initial fase: innynding, etterfølges av legitim makt Ved utsatt oppfølging: koalisjoner og press I forhold til underordnede: inspirasjon I forhold til likestilte: konsultasjoner I forhold tillikestilte: initialt personlig appell Ved oppfølginger: bytteforhold Initial oppfølging: legitim makt. Senere oppfølging: fokus på likestilt eller overordnet

6 Ledelses-modeller (s. 376)
Tradisjonell, autoritær-basert ledelses modell Handlings-orientert, coach-basert ledelses modell

7 Argyris & Schön: handlingsteorier
Uttrykte verdier: verdier, holdninger og antagelser vi oppgir å følge Bruksverdier: verdier, holdninger og antagelser som styrer vår adferd

8 Konflikthåndtering Lewins modell
Fase 1: Unfreezing Fase 2: Change Fase 3: Re-freezing

9 Konflikthåndtering PEACE 5 fase modell
Planning Encourage Account Closure Evaluation

10 Konfliktsamtalen basert på SWOT
Strengths: hva fungerer best Weakness: hva kan lettest forbedres Opportunities: hva er det mulig å forbedre i fremtiden Threats: Hvilke flaskehalser møter vi i fremtiden

11 Praktisk konflikthåndtering
bygger på grunnsteinene: Analyse av den enkelte arbeidsplass Norsk arbeidsmiljølovgivning og forskrifter Internasjonal akademisk arbeids- og organisasjonspsykologi


Laste ned ppt "Konfliktårsaker (Furnham)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google