Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø ved levetidsforlengelser Praktiske erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø ved levetidsforlengelser Praktiske erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø ved levetidsforlengelser Praktiske erfaringer
Tone C. Ødegaard

2 Hvordan vi jobber for å få fram dette
Hva, innen arbeidsmiljø, er relevant å redegjøre for i en levetidssøknad Hvordan vi jobber for å få fram dette

3 Hva er relevant å redegjøre for?
Forhold pr. søknadsdato som ikke er i tråd med regelverket (forhold knyttet til anlegget slik som støy, lys, ergonomi, ventilasjon, materialhåndtering osv.) Hvordan disse forholdene skal utbedres Hvilken risiko er knyttet til avvikene og hvordan kan denne kontrolleres. Framtiden

4 Hvordan få fram denne informasjonen?

5 Etablere en arbeidsgruppe:
Vi etablerer en arbeidsgruppe Gruppa bør minimum bestå av relevant HMS personell fra drift, f.eks yrkeshygieniker og ergonom. HVO skal være med Denne gruppa eier ikke risikoen, skal bare framskaffe oversikt

6 Data innhenting: WEHRA Dvs. at vi grov kartlegger de arbeidsoperasjonene som utføres på riggen Hver arbeidsoperasjon blir vurdert i forhold til aktuelle arbeidsmiljøfaktorer (støy, kjemikalier, ergonomi, lys, osv.) Den enkelte arbeidsmiljøfaktoren blir gitt en risiko score:

7 Bestemme andre relevante kartlegginger:
Lyskartlegging Områdestøy og støydoser Måling av oljedamp/ tåke Måling av sveiserøyk Måling av støv i mikserom Kartlegging av generell kjemikalieeksponering (åpne/lukkede prosesser, ventilasjon osv.) Ergonomi - tilkomst Materialhåndtering Human factors analyser Innhente kartlegginger fra underleverandører

8 Gjennomføre de kartleggingene som mangler

9 I tillegg: Disper og myndighetsavvik
Innhent oversikt over aktuelle myndighetsavvik og disper (dvs. avvik fra interne tekniske krav). Hovedsakelig er det de åpne dispene som er relevante, men disper som lukkes med premiss om nedstengning av innretningen må og vurderes.

10 Videre behandling av funn:
Funn som vi avdekker i våre kartlegginger blir lagt inn i Synergi for oppfølging Alle funn som har funnet sin løsning før vi sender søknaden, blir ikke med i gap analysen. Funn som ikke er lukket før søknaden blir sendt, blir ført opp i gap analysen.

11 Gap analysen (et regneark)
Problemstilling (f.eks. for høy støydose for boredekksarbeidere) Referanse til Ptil krav (Aktivitetsforskriften og Innretningsforskriften, NORSOK S002) Plan for å utbedre manglene (sjekker planlagte modifikasjonsprosjekter, skriver notifikasjoner) Hvis det ikke er mulig å utbedre mangelen innen rimelig tid må avviket avviksbehandles av risikoeier/ systemeier. Som en del av den avviksbehandlingen skal det foreligge en risikovurdering

12 Arbeidsmiljø i søknaden –
Søknadsteksten: En kort beskrivelse av hvordan vi jobber systematisk med arbeidsmiljø Redegjøre for avvik fra gjeldende regelverk som er relevante for levetidssøknaden Vurdere helserisiko knyttet til disse avvikene Utfordringer framover Vedlegg til søknaden: Oversikt over kartlegginger som er gjennomført Hvis nødvendig: oversikt over de kartlegginger som må gjennomføres Gap analysen

13 Forlenget levetid – arbeidsmiljø konsekvenser
Utstyr blir eldre medfører mer vedlikehold (tilkomstproblematikk, materialhåndtering, skifte av utstyr) Støyer mer Mer kjemikalieeksponering (hyppigere vedlikehold og reparasjoner)

14 E-mail address ……@statoil.com Tel: +4700000000 www.statoil.com
Presentation title Presenters name Presenters title address Tel:


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø ved levetidsforlengelser Praktiske erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google