Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTIL/PSA Arbeidsmiljø og organisatorisk sikkerhet ved levetidsforlengelse Aldring og levetidsforlengelse Stavanger Forum 14.6.2012 Sigve Knudsen Fagleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTIL/PSA Arbeidsmiljø og organisatorisk sikkerhet ved levetidsforlengelse Aldring og levetidsforlengelse Stavanger Forum 14.6.2012 Sigve Knudsen Fagleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTIL/PSA Arbeidsmiljø og organisatorisk sikkerhet ved levetidsforlengelse Aldring og levetidsforlengelse Stavanger Forum 14.6.2012 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Petroleumstilsynet

2 PTIL/PSA Forlenget levetid og forbedret arbeidsmiljø ? •En milepæl •Beslutningsgrunnlag •Arbeidsmiljøet en del av dette •Både tekniske og operasjonelle forhold •Rammene og mulighetene SF § 11 Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier Før det treffes beslutninger skal den ansvarlige sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst. Beslutningskriteriene skal være basert på de fastsatte målene, strategiene og kravene for helse, miljø og sikkerhet og foreligge i forkant av beslutninger. Det skal sikres nødvendig samordning av beslutninger på ulike nivå og ulike områder slik at det ikke oppstår utilsiktede effekter. Forutsetninger som legges til grunn for en beslutning, skal uttrykkes slik at de kan følges opp.

3 PTIL/PSA Beslutningsunderlaget •Må ha en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøsituasjonen •Må ligge til grunn kvalifisert kartlegging og risikovurdering, faktorene enkeltvis og samlet. •Fysiske, kjemiske og organisatoriske forhold •Tekniske krav og operasjonelle krav knyttet til eksponering •Tidligere kartlegginger og risikovurderinger kan benyttes, men en må ta stilling til om de er gyldige nå og om de er robuste i forhold til endringer som kan skje på innretningen og generell utvikling i den utvidede levetiden man søker om •Arbeidsmiljøutfordringer som er knyttet til særskilte utfordringer i restlevetiden, f eks stort omfang av overflatevedlikehold, særskilt krevende driftbetingelser som øker oppholdstid i støysoner etc •Arbeidstakermedvirkning i prosessen •Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for tiltak •Viktig å synliggjøre tiltakspakke – forpliktende plan

4 PTIL/PSA Organisatoriske elementer •Arbeidsprosesser •Kompetansebehov •Bemanning •Psykososialt arbeidsmiljø •Human factors •Organisatoriske og operasjonelle barriereelementer

5 PTIL/PSA


Laste ned ppt "PTIL/PSA Arbeidsmiljø og organisatorisk sikkerhet ved levetidsforlengelse Aldring og levetidsforlengelse Stavanger Forum 14.6.2012 Sigve Knudsen Fagleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google