Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoledag Finnmark KS tilbud gjennom EffektiviseringsNettverkene Jens-Edvard Grenersen Rådgiver KS Nord-Norge Alta 31.08. 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoledag Finnmark KS tilbud gjennom EffektiviseringsNettverkene Jens-Edvard Grenersen Rådgiver KS Nord-Norge Alta 31.08. 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoledag Finnmark KS tilbud gjennom EffektiviseringsNettverkene Jens-Edvard Grenersen Rådgiver KS Nord-Norge Alta 31.08. 2009

2 KS Nord-Norge EffNettverk på tjenesteområdene –Skole –SFO –Barnehage –Barnevern –Pleie og omsorg –Demens –Utviklingshemming –Psykisk helse –Sosialtjeneste –Bygge-sak •”Skreddersøm” innen rammen for EffektiviseringsNettverks- konseptet •Nettverk for å oppfylle krava i §13-10 i Opplæringslova

3 KS Nord-Norge Hva kan kommunene få ved å delta i EffektiviseringsNettverk? •Kvalitetsutvikling gjennom: •Bistand til –å sortere i det store omfanget av informasjon om kommunale tjenester det nå er tilgang på (KOSTRA, IPLOS, Skoleporten, …) –å øke kvaliteten på og verdien ved bistand til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkinger –analyser av egne tjenester •Ressursanalyser •Kvalitetsanalyser •Er kommunen tilfreds med den kvaliteten dere får ut av ressursinnsatsen ?

4 KS Nord-Norge Hva kan kommunene få ut av å delta i §13-10 nettverk ? •Få forståelse for hva et forsvarlig system betyr, når det gjelder å vurdere om kravene i §13-10 bli oppfylt •Få på plass et system i egen kommune som tilfredsstiller tilsyn - gjennom –Å samordne det som alt finnes av relevante system i egen kommune –Ev. revidere eksisterende system –Eller bygge opp et nytt system fra grunnen av •Fokus på ikke å bygge opp unødvendige og tunge byråkratiske system, men sterk fokus på det viktige •Fokus på vesentlige paragrafer (§1-3, §5 …), kommunene er med og prioriterer •Fokus på aktuelle nye krav, jf. St.meld.nr. 31

5 KS Nord-Norge Organisering av EffektiviseringsNettverk § 13-10 Tjenestesamling 1, 2. september Forsvarlig system Skolebasert vurdering Tjenestesamling 2, 28. – 29. oktober Hvordan sikrer vi nødvendig analyse, intern kommunikasjon og rapportering mellom nivåene? Tjenestesamling 3, 9. desember Helhet og sammenheng – sette bitene sammen Skolebasert vurdering – politisk prioriterte mål Hva skal til for å kunne vurdere de enkelte kravene? Hva skal til for å følge opp resultatene av vurderingene? Hvilke kilder har dere ift kvalitet på tilbudet og resultater? Og hvordan bruker dere disse? Hvordan sette det hele inn i et system som gir nytte for skolen og kommunen? Arbeid i egen kommune og skole med å utvikle systemet. Hva trenger den enkelte skole å gjøre? Hva trenger kommunenivået å gjøre? Før neste samling, melde inn hva som er gjort, og behov for arbeidspunkter Hva kan vi lære av hverandre? Gode eksempler utenfra Arbeid i egen kommune og skole

6 KS Nord-Norge Se EffNettverk i sammenheng med andre tilbud fra KS •EffektiviseringsNettverk, først og fremst: Fornying og effektivisering gjennom økt innsikt i og analyser av egen tjenesteproduksjon, og spørre seg ”Har kommunane noe å lære, eller å lære bort ?”- •I tillegg kommer utviklingsnettverk relatert til tema relevante for EffNetverksarbeid, feks.: –§13-10 –Styringssystem –Brukerdialog •Flere av andre KS-prosjekta/ tilbud går ut på konkret å jobbe med kvalitetsheving på område der en har avdekka behov for dette –Kvalitetskommuneprosjektet –Flink med folk –Livskraftige kommuner –…–…


Laste ned ppt "Skoledag Finnmark KS tilbud gjennom EffektiviseringsNettverkene Jens-Edvard Grenersen Rådgiver KS Nord-Norge Alta 31.08. 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google