Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan fagskolene bli mer synlig og kjent?. Informasjonsarbeid Nasjonalt Fagskoleråd Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv utdanning Muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan fagskolene bli mer synlig og kjent?. Informasjonsarbeid Nasjonalt Fagskoleråd Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv utdanning Muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan fagskolene bli mer synlig og kjent?

2 Informasjonsarbeid Nasjonalt Fagskoleråd Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv utdanning Muligheter og mangfold http://www.vox.no/no/nasjonalt- fagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/

3 De som er informert: Samtlige fylkeskommuner De fylkesvise karrieresentre NAV Utdanning- og karriereportaler - offentlige - ikke offentlige Fagforeninger Samtlige kommuner og grunnskoler Diverse andre

4 Fylkeskommuner 7 fylkeskommuner som har mottatt tilskudd Buskerud – Hordaland – Nordland – Nord-Trøndelag Rogaland – Telemark – Vest-Agder Samtlige har fått tilbud om hjelp til å informere Samtlige har fått tilsendt informasjonsbrosjyrer Samtlige har publisert informasjon på hjemmesiden

5 Buskerud Tilknyttet administrasjonen Inkluderte fagskolene (fylkets og private) Hordaland Tilknyttet Fusa fagskole Nordland og Nord-Trøndelag Tilknyttet karrieresenter Rogaland Tilknyttet karrieresenter Telemark Tilknyttet administrasjonen Vest-Agder Tilknyttet administrasjonen

6 Fylkeskommunene Kontakt vår og høst Kontakt på telefon og ved e-mail Samtlige 19 fylkeskommuner har publisert informasjon om fagskoleutdanning på hjemmesiden

7 Fylkesvise karrieresenter Informasjonsarbeid høsten 2013 Liste fra VOX over fylkesvise karrieresenter 15 fylkesledere og 127 veiledere Hyppig kontakt - legge ut linken til http://www.vox.no/no/nasjonalt-http://www.vox.no/no/nasjonalt- fagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/ på hjemmesiden - sjekke om det er informasjon på hjemmesiden deres som kan misforstås eller som er mangelfull eller feil og evt. korrigere eller fjerne dette - bruke tekst fra informasjonsmaterialet og fra vedlegget når det lages brosjyrer om utdanningsmuligheter - informere om fagskoleutdanning til rådgiverne på videregående skole og ungdomsskole - informere om fagskoleutdanning til de som søker karriereveiledning

8 Fylkesvise karrieresenter Ca. 10.000 informasjonsbrosjyrer er distribuert Samtlige karrieresentre har publisert informasjon på hjemmesiden

9 Fylkesvise karrieresenter Spørreundersøkelse 15.11.13: 1. Hvordan har karrieresenteret så langt informert om fagskoleutdanning til: - rådgivere i videregående skole - rådgivere i ungdomsskole - brukere av karriereveiledning 2. Hvilke planer har karrieresenteret videre hvor informasjon om fagskoleutdanning inngår? - rådgivere i videregående skole - rådgivere i ungdomsskole - brukere av karriereveiledning

10 Fylkesvise karrieresenter Mottatt tilbakemeldinger fra alle unntatt en Ulikheter i organiseringen av karrieresentrene preger de ulike informasjonsmåter de har Samtlige informerer om fagskoleutdanning unntatt en veileder Samtlige av de som informerer, inkluderer fagskoleutdanning i informasjonsarbeidet om utdanning Informasjon til rådgivere i ungdomsskoler er ikke vektlagt spesielt ved alle karrieresenter Sterke bånd mellom fylkesvise fagskoler og fylkesvise karrieresenter Oppfatningen er at det informeres i stor grad om fylkets egne fagskoletilbud

11 NAV NAV kontaktet våren 2013 Har lagt ut link på hjemmesiden Samtlige fylkesdirektører kontaktet høsten 2013 Hyppig kontakt ble gjennomført Kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet

12 NAV Spørreundersøkelse til alle fylkesdirektører i NAV 15.11.13: 1.Er fagskoleutdanningen kjent blant deres veiledere? 2.På hvilken måte informeres det om fagskoleutdanning til brukere av NAV’s tjenester? 16 svar mottatt av i alt 19 fylkesledd Flere ville benytte intranettet med ukentlig informasjonsmail til alle ansatte samt legge ut informasjonen under nyheter

13 NAV Fra tilbakemeldingene: Fagskoleutdanning er godt kjent Ønsker å informere enda mere Ikke spesielt kjent Kjenner godt til fylkeskommunenes egne fagskoler Kjenner til fagskole i den byen fagskolen ligger Varierende Kan bli bedre og takker for påminnelsen Tett kontakt med karrieresentrene Informerer individuelt i rådgivningssamtaler ang. videreutdanning og valg av yrke Ønsker å bli bedre kjent med fagskoleutdanning og hva et fagbrev fra fagskolen kan føre til

14 NAV Samtlige NAV’s fylkesledd er bedt om å benytte intranettet med ukentlig informasjonsmail til alle ansatte samt legge ut informasjonen under nyheter Arbeids- og velferdsdirektoratet er positiv til å informere. Formell kontakt mellom VOX og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

15 Offentlig utdanningsportaler Utdanning.no Ung.no vilbli.no

16 Ikke offentlige utdanningsportaler Karrierevalg.no Tautdanning.no Studentum.no Kursagenten.no Jobbfeber.no - artikler Jobbsafari.no Unginfo.no Studenttorget - artikler

17 Fagforeninger Fagforbundet -Aust-Agder -Buskerud -Hordaland -Møre- og Romsdal -Nord-Trøndelag -Nordland -Oslo -Rogaland -Sogn og Fjordane -Telemark -Troms -Østfold -Sel -Trondheim

18 Kommuner og grunnskoler Sendt mail med informasjon til: 428 kommuner Ca 2.300 skoler Mottatt tilbakemeldinger fra: 43 kommuner som har videresendt mail til rådgivere og rektorer og informasjon er publisert på deres hjemmeside 35 barneskoler som ikke vil publisere informasjon 43 barne-/ungdomsskoler som har formidlet videre til rådgiverne og publisert informasjon på læringsplattformen og/eller hjemmesiden - herav mener/tror noen at fagskole ikke er for ungdom, men bare for voksne

19 Diverse andre Karrieresenter Bergen (kun for høyere utdanning) Virke Delta YS Fagopplæring nett VOFO Fagskolen.info

20 Arbeidsmåter i informasjonsarbeidet E-mail Telefonsamtaler Møter Deltatt på konferanser Face-book Nettverk Utsending av informasjonsbrosjyrer Spørreundersøkelser

21 Oppsummering God dialog Holdningsskapende arbeid Muligheter for fremtidige fagskolestudenter Mangfold av fagskoletilbud er synliggjort som attraktiv utdanning med gode karrieremuligheter Fornøyd med resultatet etter 2 gjennomførte prosjekter

22 Undersøkelse: Hvorfor tror noen av fagskoleutdanning fører til fagbrev? 3 tilfeldig valgte fagskoler + 1 avisomtale: 1 privat fagskole som tilbyr massasjeteknikk og soneterapi: På hjemmesiden: fagopplæring godkjent av NOKUT 1 fylkeskommunal fagskole som tilbyr helsefag På hjemmesiden: videregående skole – studietilbud – «Her finner du utdanningsprogrammene våre» Nederst på siden, etter alle utdanningsprogram: Fagskoleutdanning i helsefag 1 privat fagskole som tilbyr nettstudier og som er en av landets største og kjente En fagskoleutdanning ligger på nivå mellom videregående skole og høgskole. 1 studieforbund som har fagskoleutdanning har fått avisomtale «Fagskole-elever fikk vitnemål. E. A. er en av 44 avgangselever ved fagskoleutdanningen dette semesteret.»

23 Veien videre? Behov for ytterligere informasjonsarbeid Oppfølging kommunene, ungdomsskolene Kontakte videregående skoler Kontakte høyskoler Oppfølging av de som allerede er informert Konkrete forslag: - nyhetsbrev med felles og fylkesvis informasjon - kontakt med fagskolene – hva skjer, hvilke planer har de, informere om arbeidet med å få ut riktig informasjon - jevnlig informasjon til: fylkeskommunene, karrieresentrene, voksenopplæringene, de videregående skoler, kommunene, ungdomsskolene, NAV, fagforeninger og næringslivet Deltakelse på konferanser og messer for å informere


Laste ned ppt "Hvordan kan fagskolene bli mer synlig og kjent?. Informasjonsarbeid Nasjonalt Fagskoleråd Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv utdanning Muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google