Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MetARR Metodeutvikling – arbeidsrettet rehabilitering Jostein Stensrud Køhn 1.11.2011 Utvikling av faglig og metodisk tilnærming i arbeidsrettede rehabiliteringsløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MetARR Metodeutvikling – arbeidsrettet rehabilitering Jostein Stensrud Køhn 1.11.2011 Utvikling av faglig og metodisk tilnærming i arbeidsrettede rehabiliteringsløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 MetARR Metodeutvikling – arbeidsrettet rehabilitering Jostein Stensrud Køhn 1.11.2011 Utvikling av faglig og metodisk tilnærming i arbeidsrettede rehabiliteringsløp for unge som sliter med å gjennomføre videregående opplæring og/eller å komme ut i arbeidslivet.

2 Deltakerne i MetARR •Spisset målgruppe – mer kompleks enn antatt? –Unge mellom 18 og 25 år •Uvanlig innenfor ARR –Påbegynte og avbrutte løp •Skolegang, arbeidspraksis, lærlingtid, kurs og kvalifiseringer –Sammensatte helseplager •Fysisk, psykisk, mye udiagnostisert og uavklart –Sosial komponent •Fattigdom, hjemmesituasjon, rus, kriminalitet

3 Unike utfordringer Hva er spesielt for den unge målgruppen? •Ingen arbeidserfaring •Ingen formell kompetanse •Svært lav realkompetanse •Nærhet til nederlag •”Nye” utfordringer som det finnes lite kunnskap om •Mye uavklart på helse •Fravær av opplevde konsekvenser

4 Gode erfaringer Hva virker? •Hva trenger denne målgruppen? –Strukturelle tilnærminger •Fokus på tilstedeværelse, deltakelse og gjennomføring. –Innholdsmessige tilnærminger •Tredelt innhold •Livsmestring, kosthold og variert fysisk aktivitet –Nettverk og samarbeid •Være i kontakt med instanser som har oversikt over miljøer og bevegelser •Søke bredest mulig etter gode løsninger og metoder •Tett samarbeid mellom prosjekt, NAV og VGS

5 Gode erfaringer Hva virker? •Tidlig konkretisering av behov –Rydde og prioritere –Etablere forestillinger om at det er mulig å finne frem i kaoset •Tidlig tilpasning – bred tilpasning •Klare å tilby et alternativ som frister –Legitimere utdanning og arbeid som gode alternativer som lønner seg på sikt!

6 Veien videre Hva bør med i fremtiden? •Fokus på reelle arbeidsmuligheter for målgruppen •Fokus på formidling til jobb via utdanning •Fokus på oppfølging fra fagkompetanse –Tett i tiltaket –Tett i overgangene –Tett inn i utdanning og arbeid •Samarbeids- og nettverkstiltak på tvers av administrative skillelinjer •NAV, skole og prosjekt i nært samarbeid

7 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "MetARR Metodeutvikling – arbeidsrettet rehabilitering Jostein Stensrud Køhn 1.11.2011 Utvikling av faglig og metodisk tilnærming i arbeidsrettede rehabiliteringsløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google