Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av ny strategi for arbeidsdrift i kriminalomsorgen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av ny strategi for arbeidsdrift i kriminalomsorgen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av ny strategi for arbeidsdrift i kriminalomsorgen
Hvordan sørge for god samhandling mellom arbeidsdrift, fengsel og samarbeidende etater - hvordan gi arbeid rettmessig plass i rehabiliteringen?

2 Bakgrunn for besvarelse av problemstilling
Strategiplan for arbeidsdriften Tilbakeføringsgarantien jfr Stortingsmelding nr. 37 ( ) Tilbakemeldinger på problemstillingen fra ansatte i arbeidsdrift, skole, nav, tilbakeføringskoordinatorer og betjenter Utvikling av ny strategi

3 Ulike perspektiver fra:
NAV Skole Kriminalomsorgen Kriminalomsorgen v/ arbeidsdriften Utvikling av ny strategi

4 NAV Kriminalomsorgen må kartlegge behovet for tjenester
Informasjon om behovene må videreformidles NAV kan bidra inn mht arbeidsrettede tiltak, kurs og kompetanseheving Utført arbeidspraksis intern i fengselet kan dokumenteres i NAV sin CV-bank Utvikling av ny strategi

5 Skole Utarbeide samarbeidsavtaler mellom skole, arbeidsdrift og NAV
Felles kartleggingsverktøy for skole, NAV, helse og kriminalomsorgen Ønske om at lærere og verksbetjenter kan utføre realkompetansevurdering Ha fokus på å inkludere verksbetjentene i større grad Utvikling av ny strategi

6 Skole Tettere samarbeid mellom rådgiver skole og NAV veileder
I større grad kunne tilby innsatte yrkesfaglig opplæring i samarbeid med arbeidsdriften Tilby innsatte korte, kompetansegivende kurs Kurs og kompetansebevis Utvikling av ny strategi

7 kriminalomsorgen Viktigheten av tverrfaglige samarbeidsmøter:
Praktiseres ulikt ift ressurser og fengsel Involverte deltakere kan være skole, arbeidsdrift, helse, NAV veileder, sosialkonsulent og 1.Betjent Forslag til agenda er status sysselsetting og videre fremdrift for hver enkelt innsatt frem mot løslatelse Tettere samarbeid i arbeidet med fremtidsplan, programvirksomhet og eventuelt i arbeidet med individuell plan Utvikling av ny strategi

8 Kriminalomsorgen Kompis som dataverktøy bør i større grad benyttes av arbeidsdriften for å dokumentere innsattes funksjonelle nivå mht arbeidsevne og sosiale ferdigheter

9 Kriminalomsorgen Servicetorg:
En god arena for samhandling mellom indre og ytre tjenester Øker kompetanse hos ansatte og innsatte Tilby verksbetjentene å delta i den samme veiledningsordningen som den fengselsbetjentene mottar Økt bruk av frigang Utvikling av ny strategi

10 Verksbetjentens rolle
Bør inkluderes i større grad i arbeidet med den innsatte mht: - Kartlegginger Ansvarsgruppe- og rådsmøter I utarbeidelse av fremtidsplan Veiledning Utvikling av ny strategi

11 Tettere samarbeid mellom arbeidsdrift og skole mht til:
Kartlegging av innsattes tidligere skolegang og yrkeserfaringer og avklaring av innsattes rettigheter Utarbeidelse av opplæringsmanualer innen aktuelle fag som er godkjent iht yrkesfaglige utdanninger Lage en opplæringsplan for innsatte som leder til formalkompetanse og som kan fungere etter løslatelse Utarbeidelse av kompetansebevis Utvikling av ny strategi

12 Formalisert samarbeid mellom arbeidsdrift, NAV med tiltaket ”avklaring, ”APS og /eller ”arbeid med bistand” og fortsette tiltaket direkte etter løslatelse Utvikling av ny strategi

13 For å oppnå gode samarbeidsstrukturer
Kan være nødvendig med prosjekter hvor ekspertise innhentes Fullt fokus på prosjektene uten at prosjektets innhold forringes av tidsbruk til elementær daglige oppgaver Utvikling av ny strategi

14 Arbeidsdriften Det må etableres en kontaktperson på regionalt nivå som kun har arbeidsdrift som sitt ansvarsområde Behov for flere arenaer for samhandling internt og med eksterne samarbeidspartnere ”Statusgap” mellom verksbetjenter og ordinære betjenter - Opplevelse av at arbeidsdriften er mindre attraktivt som arbeidssted og nedprioritert Utvikling av ny strategi

15 Arbeidsdriften Lite fokus og satsning på arbeidsdriften
Flere alternativer mht type sysselsetting Arbeidet må være meningsfullt for innsatte Arbeidet må i større grad kunne tilpassesdet ordinære arbeidslivet Arbeidet må kunne tilpasses den enkelte innsattes ferdighetsnivå Inntjeningsklausulen må bort Utvikling av ny strategi

16 Arbeidsdriften Ytterligere spesialisering av betjentutdanningen på KRUS- at verksbetjentutdanningen kan inngå som en del av utdanningen for de fengselsbetjentene som ønsker å jobbe inn mot arbeidsdriften Bredere tverrfaglig kompetanse på arbeidsdriften Videreutvikling av rutiner i opplæring i HMS for innsatte Utvikling av ny strategi

17 Hva er felles for de ulike perspektivene?
Kvalitetssikret kartlegging av innsatte- gjerne på tvers av avdelingene i fengselet Verksbetjentene må inkluderes i større grad på ulike samhandlingsarenaer Det bør være tett samarbeid mellom skole, arbeidsdrift og NAV En fornying av sysselsettingstilbudet

18 Utfordringer Felles dataverktøy for dokumentasjon av arbeidet med innsatte Ressurser iht lokaler og personal Å heve status på det arbeidet som utføres på arbeidsdriften

19 Viktige forutsetninger
Betydelig økt fokus på arbeidsdriften: Kompetanseheving av verksbetjenter iht aktuelle rettigheter i NAV loven, rus, psylisk helse og i miljøarbeid Tilby arbeid til innsatte som er meningsfullt og som kan gi verdifull erfaring til etter løslatelsen Utarbeide samarbeidsavtaler som gir føringer i samarbeidet mellom arbeidsdrift, skole og NAV

20 Takk for oppmerksomheten Gro.solbakken@kriminalomsorg.no


Laste ned ppt "Utvikling av ny strategi for arbeidsdrift i kriminalomsorgen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google