Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INVIVO a/s = levende, i utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INVIVO a/s = levende, i utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 INVIVO a/s = levende, i utvikling

2 INVIVO a/s Mekanisk, pakking, kopisenter, kantine m.m. Etablert 1981
25 arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede 1991: Tilbud for personer med andre funksjonshemninger 2008 : VTA –plasser Mekanisk, pakking, kopisenter, kantine m.m. 52 psykisk utviklingshemmede (reelle tallet høyere)

3 ARBEID MED BISTAND Prøveprosjekt fra 1993, fast tiltak 1996
13 jobbkonsulenter med variert bakgrunn Organisert i 2 team Spes.ped., psykiatri, pedagogikk, fysioterapi, idrett/helse, markedsføring/salg, tegnspråk m.m. Deltakere fra 6 kommuner i Sør-Rogaland Mål 2008: ca. 150 deltakere Studie med Bistand 2 prosjektstillinger knyttet til UiS og høyskoler En del av Storbysatsing psykiatri + andre målgrupper

4 ARBEID MED BISTAND - ULIKE BEHOV, FELLES MÅL
Psykiske lidelser Sykdommer i muskler og skjelett Psykisk utviklingshemmede Lærevansker Hjerneskadde Funksjonshemmede (fysisk) Sansetap Rus (Lar + tidl. rusmisbrukere m/ dokumentert oppfølging)

5 ARBEID MED BISTAND – UTVIKLING
Økt antall jobbkonsulenter (3-15) Fra 5-12 deltakere pr. jobbkonsulent Arbeidsmetoder i endring: Fra fokus på arbeidsoppgaver - systematisk instruksjon (psykisk utviklingshemmede) Til fokus på optimal oppfølging, ikke opplæring, mindre tid til hver enkelt 2009: Fjerne skille mellom YH og ordinære arbeidssøkere? Individuelle behov Ny finansieringsordning?

6 ARBEID MED BISTAND - MÅL
Gradvis opptrapping (lønn/trygd) Jfr. lærlinger Fast jobb Lønn for faktisk utført arbeid

7 ARBEID MED BISTAND – HVORDAN VI NÅR MÅLENE
Individuell oppfølging av arbeidssøker Kartlegging - fokus på ressurser – jobbmatch - oppfølging av arbeidsforholdet - inntil 3 år i AB Samarbeid med: Nav - lege/psykolog - ansvarsgrupper – tolketjeneste m.m. Psykiatri: Fontenehuset Storbysatsing psykiatri AB-kurs for nye deltakere etter behov Markedsgruppe

8 ARBEID MED BISTAND – HVORFOR VELGE AB?
Rimelig arbeidskraft i opplæringstiden Fleksible løsninger: - Begynner med midlertidige kontrakter - Reell prøvetid Jobbkonsulent ”på kjøpet” Kombinasjon med utdanning/kurs ved behov Inkluderende holdning   ”Medisin mot arroganse”

9 Avsluttet i løpet 2007 Kvinner Menn Sum
Arbeid uten tilskudd Arbeid med tilskudd Arbeid/trygd Annen attføring Skole/utdanning Rehabilitering Uføretrygd Flyttet Annet Totalt Avsluttet til arbeid: 47% Avsluttet til aktive løsninger: 73%

10 PSYKISKE LIDELSER Avsluttet 2007 Arbeid uten tilskudd 12
Arbeid med tilskudd 2 Arbeid/trygd 10 AMB 1 VTA 2 Utdanning 3 Uføretrygd 3 Rehabilitering 1 Fødselspermisjon 2 Avklaring 2 Flyttet 1 Annet 3 Totalt 42 Avsluttet til arbeid: 57% Avsluttet til aktive løsninger: 71%

11 PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Avsluttet 2007
Arbeid uten tilskudd 1 Arbeid med tilskudd 2 Arbeid/trygd 3 VTA 3 Utdanning 1 Uføretrygd 0 Rehabilitering 0 Fødselspermisjon 0 Avklaring 0 Totalt Avsluttet til arbeid: 60% !! Avsluttet til aktive løsninger: % !!

12 AB – PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
Utfordringer: Flere diagnoser (f.eks. kombinasjon med psykiske lidelser) Aksept av diagnose Komplekse arbeidsoppgaver (små bedrifter: en bør kunne "alt", arbeidslivet preget av endringer; krav til omstillingsevne og fleksibilitet).

13 AB – PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
En gruppe vi liker å jobbe med Populære ved fordeling av saker internt Positive egenskaper vi "selger" til arbeidsgivere: Stabilitet - lite fravær - møter til rett tid - fungerer godt sosialt - gode på rutine pregete arbeidsoppgaver Vi ønsker flere!

14 Lykke til videre i arbeidet! og Takk for oppmerksomheten 
.


Laste ned ppt "INVIVO a/s = levende, i utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google