Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekstprogrammet ”helhet og kvalitet”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekstprogrammet ”helhet og kvalitet”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekstprogrammet ”helhet og kvalitet”

2 Ungt entreprenør-skap
Et nav i Nord-Trøndelags oppvekstsatsing Ny Giv Ny Gnist Karriere-senteret Veileder-korpset Lokal kompetanse Ungt entreprenør-skap UDIR HiNT osv... Næringsliv

3 Oppdraget Verdier Visjon For eksempel: ”Helhet og kvalitet”
For eksempel: ”Helhet og kvalitet” Forslag fra oppvekstkommisjonen: ”Fremtidens mest attraktive yrkesutøvere i Nord-Trøndelag arbeider med barn og unge” ”Det ”sømløse” oppvekstsamfunn” ”Sjå mæ” ”En nasjonal gjennomføringsmodell for ”Drop In” ”Rette veien” “Her alt e mulig – uansett” Verdier Oppvekstprogrammet skal bli gjenkjent på følgende: Kvalitet, kompetanse, kunnskap, kreativitet, innovasjon

4 Definisjoner Ferdighet Helse Samordning
- Evnen, basert på kunnskap, praksis, og (egen)vurdering til å gjøre noe bra. - Kompetanse, videreforedling, ekspertise, (be)hendighet. - Dyktighet, evne, talent Helse - En persons mentale og fysiske tilstand - Organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. - En tilstand av fysisk, sosial og mental velbefinnende, ikke kun fraværet av sykdom eller skrøpelighet. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Samordning - Organisere som helhet, koordinere

5 Oppdraget Ferdigheter Helse Samordning Hovedmål
Ferdigheter Helse Samordning Hovedmål Barn og unge skal ha en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Delmål Faglig framgang Grunnleggende ferdigheter Læringsmiljø Sosial kompetanse Mestring Felles kompetanse-utvikling, deling av erfaring og informasjon skal vektlegges gjennom hele oppvekstløpet. Foresatte skal brukes mer aktivt som ressurs. Kunst, kultur og idrett skal vektlegges for å understøtte og forsterke barns og unges læring. Det skal mer entreprenørskap inn i skolen. Barnehagen skal styrkes som læringsarena. Lederne skal vektlegge og delta i medarbeidernes læring. Fysisk aktivitet og kosthold Psykisk helse Rus, tobakk I Nord-Trøndelag skal barn og unge (b&u) gis kunnskap om og motiveres til å ta vare på sin egen helse. Redusert andel b&u som opplever hode-, nakke- eller skuldersmerter. Redusert andel b&u som opplever ensomhet. Redusert andel b&u som er overvektige Øket andel b&u som er fysisk aktive. Redusert andel b&u som slutter med organisert idrett. Unngå økning i andel b&u som drikker alkohol og ruser seg. Redusert andel b&u som begynner å røyke. Sikre overganger: Mellom barnehage og skole Mellom grunnskole og ungdomsskole Mellom ungdomsskole og videregående skole Mellom nivåene i vgs Mellom skole og arbeidsliv Mellom ulike etater (nav, helse, etc.). Mellom ulike profesjoner I Nord-Trøndelag gjør samordning at oppvekstløpet til barn og unge (b&u) har helhet og kvalitet. Alle overganger frem til arbeidsdeltakelse skal kvalitetssikres gjennom samhandling. Bredden i opplæringstilbudet skal økes gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv, oppvekstsektoren og ungdommen selv. Det skal utforskes flere kunnskapsarenaer for barn og unge.

6 Tiltak (på kort sikt) Virkemidler Resultatmål
Lærere skal være tydelige og empatiske klasseledere. Skoleeierne skal følge opp skolenes resultater og ansvarliggjøre lederne når det gjelder resultat-oppnåelse og forbedrings-prosesser. Oppvekstprogrammet skal utvikle et nært samarbeid med lokalt arbeidsliv knyttet til utveksling av arbeidskraft og kunnskap. Tiltak (på kort sikt) ”Turné” – møter med kommunene i fylket. Kartlegging og veiledning. Utvikle ”startpakke” for tilbud til kommunene. Arbeid med overganger – kunnskap og forståelse. Nettbasert sammenstilling- og rapporteringsverktøy Foreldreskole ”Turné” – møter med kommunene i fylket. Samordning med andre prosjekter og tiltak (for eksempel): Ny giv Veilederkorpset Karrieresenteret Samkommuner Ung gnist osv Virkemidler Kompetanse-nettverk Kartleggingsverktøy: Ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen, skoleeieranalysen, CAF, andre analyseverktøy. Programmanualer UDIR-ressurser bl.a. erfaring fra veilederteamene i fylket. UngHUNT Helsestasjonene Barnehagene Barneskolene Ungdomsskolene VGO Statlige kompetansesentra Kommunale Premis-grupper Samhandlingsreformen Møtearenaer Samordning / samhandling er et virkemiddel i seg selv! Resultatmål Alle ungdommer under 25 år er i utdanning, jobb eller ”jobbtrening”.  Osv… Høyere debutalder ift alkohol. Lavere andel overvektig ungdom. Osv… Mal for samhandling?

7 Kalibrering av lederatferd
Implementering Start / oppdagelsesfasen Kranglefasen Tennefasen Brennefasen Vedlikeholdsfasen Rasjonell (natur) Ildsjelen O2 Kalibrering av lederatferd Translasjon Kompleksitet Relasjonell (kultur)


Laste ned ppt "Oppvekstprogrammet ”helhet og kvalitet”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google