Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING
Kort presentasjon av hva vi ser så langt Heming Sand, organisasjonsutvikler Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

2 METODEUTVIKLING INNEN ARR
10 deltakere (per inntak) Fase 1 og 2 ( uker) Nasjonalt satsingsprosjekt: 3 fylker Brisk Kompetansesenter leverandør av tjenesten for NAV Møre og Romsdal Oppstart januar 2010 Tjenesteområde 4; Ålesund, Giske, Skodje, Sykkylven, Stranda, Norddal, Ørskog, Haram, Sandøy, Sula) Innsøker: NAV lokal

3 Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -
Målgruppe Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Tilbudet er rettet mot personer med usikre yrkesmessige forutsetninger og et sammensatt bistandsbehov i skjæringspunktet mellom arbeid og helse.

4 ARR konseptet - helhetlig tilnærming til arbeidsrettet aktivitet
Fase I Fase II Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - ARBEID OG AKTIVITET 1. Karriere-veiledning 2. Fysisk aktivitet og livsstil 3. Mestring og motivasjon 4. Oppfølging i arbeidslivet

5 Ikke bare tall og statistikk…….

6 Brisk Kompetansesenter AS
- Sammen om nye muligheter -

7 Utgangspunkt for vår ARR
Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - Hvorfor er mange på utsiden av arbeidsmarkedet? Hvorfor blir mange sykemeldte langtidssykemeldte? Hva gjør andre ARR? Hva er utfordringene i nye NAV? Hva er våre erfaringer som attføringsbedrift? Hvilken kompetanse har vi eller kan kjøpe inn? Hva tror vi på?

8 ARR konseptet - helhetlig tilnærming til arbeidsrettet aktivitet
Fase I Fase II Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - ARBEID OG AKTIVITET 1. Karriere-veiledning 2. Fysisk aktivitet og livsstil 3. Mestring og motivasjon 4. Oppfølging i arbeidslivet

9 Karriereveiledning SIT interessetest og SCI-A karriereveiledning
Funksjonsvurdering arbeid/helse Vurdering av psykomotorisk fysioterapeut Veiledningspedagog/arbeidspsykolog Arbeidsutprøving Veiledningssamtaler i forkant og overgang til arbeid Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - ARBEID OG AKTIVITET l

10 Fysisk aktivitet og livsstil
Individuell treningsveiledning Innføring i elementær treningslære Aktiviteter: stavgang, turgruppe, bevegelsesglede, lek & moro etc. Bevegelsesgruppe v/psykomotorisk fysioterapeut ”Bra Mat bedre helse” Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 2. Fysisk aktivitet og livsstil l ARBEID OG AKTIVITET

11 Mestring og motivasjon
Motivasjonssamtaler Fokus på ressurser og muligheter Bruk av arbeidspsykolog Kommunikasjonsstil og gruppearbeid Livsstyrketrening Teamøvelser SMART handlingsplan Opplæring i elementær databruk Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 2. Fysisk aktivitet og liv l ARBEID OG AKTIVITET 3. Mestring og motivasjon

12 Kunnskap om arbeidslivet
Kunnskap om aktuelle yrker og kompetansekrav Kjennskap til lokalt arbeidsmarked Tilretteleggingsmuligheter CV, presentasjonsbrev, jobbsøketeknikker Ergonomi Trening i jobbintervju Besøk på arbeidsplass Hva forventer en arbeidsgiver Arbeidspraksis i fase II Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 4. KUNNSKAP OM ARBEIDSLIVET ARBEID OG AKTIVITET

13 Hvem er deltakere?

14 Hvem er deltakere (2)?

15 Resultat

16 Tolkning av resultat Liten formidlingsprosent Videre i andre tiltak
Avklaring mot behandling/ufør Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

17 Fra brukerevaluering (1)
a) Vil du anbefale tiltaket til andre som kan trenge det? b) Er du mer klar for arbeid nå enn ved oppstart?

18 Fra brukerevaluering (2)
8/9 opplever ARRM tilbudet som svært nyttig 9/9 opplever individuelle samtaler med HR konsulent som svært nyttig og har bidratt til økt forståelse av egen situasjon og endringsvilje 9/9 beskriver gruppetilbudene som svært gode, og av høy kvalitet. 9/9 opplever å se muligheter i seg selv og i arbeidsmarkedet etter fase 1 9/9 vil anbefale kurset til andre som kan trenge det.

19 Evalueringer viser (1) Deltakerne erfarer at tiltaket har bidratt til:
- økt tro på egne ressurser og muligheter - økt motivasjon for arbeid - gode prosesser i forkant og i overgang til arbeid - gode samarbeidsrutiner og oppfølging fra HR konsulent og AG - Individuell oppfølging av fast HR konsulent, ser ut til å være en viktig del av tilbudet for den enkelte deltaker Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

20 Evalueringer viser (2) Konseptet med fase 1 og 2 ser ut til å fungere (men individuelle behov) Gruppetilnærming kan være positivt Fysisk aktivitet oppleves som nyttig Behov for mer informasjon fra NAV Kartlegging ved fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut oppleves av flere som nyttig Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

21 Evalueringer viser (3) Ikke alle tema oppleves like nyttig
Karriereveiledning (også individuelt) nyttig, også for de i jobb Arbeidspsykolog er svært nyttig for noen Preferansetest gir god innsikt i egen person Empowerment og egeninnsats er nødvendig Oppfølging og tilrettelegging i fase 2 er svært viktig for mange Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

22 Evalueringer viser (4) Noen faller ut av tiltaket underveis, opplever progresjonen som for utfordrende (for store sammensatte utfordringer) Kompetanse hos HR-konsulenter er viktig og nyttig Dualitet i styrking av ressurser (helse) og arbeidsretting er positivt Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

23 Det er plass til alle i arbeidslivet gjennom god tilrettelegging
Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

24 Hvordan evaluerer vi? Løpende evaluering (Brisk Kompetansesenter)
Semistrukturert spørreskjema (Brisk Kompetansesenter, både fase 1 og fase 2) Semistrukturert kvalitativt intervju (samarbeid med Høyskolen i Ålesund) Utarbeider intervjuguide AG Ekstern evaluator (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)


Laste ned ppt "ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google