Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandnes Folkedanslag Organisering av laget

2 Lagets formål Sandnes Folkedanslag skal være et selvstendig og uavhengig lag, hvis hovedformål er å ta vare på og videreføre den norske folkekulturen, i hovedsak gjennom sang, musikk, leik og folkedans. Laget skal bidra til samarbeid mellom lag med tilsvarende målsetting, nasjonalt og internasjonalt.

3 Organisasjon og verv Styret Leiknemnd PR-gruppe Reisegruppe
Øivind Johannessen(leder) Gunnar Rød(kasserer) Magnhild Møller-Pedersen (sekr.) Bruse Halvorsen John Sivertsen Reidun Tollefsen(vara.) Kirsti Lenes (vara.) Leiknemnd Ingrid O. Gjesdal (instruktør) Knut Nymark nn (fra styret) PR-gruppe Aage Gjesdal (gruppeleder) Øivind Johannessen Jan Tollefsen Reisegruppe Magne Helland (gruppeleder) Magnar K. Fuglestad Dugnadsgrupper Gruppe 1 – 5 Kontaktperson i styret: leder Materialforvalter Magnar K. Fuglestad

4 Styret Målsetting Mandat Drive laget i tråd med lagets vedtekter.
Gjennomføre vedtak fattet av årsmøtet. Beslutte sammensetning av arbeidsgrupper. Utarbeide kalender. Godkjenne program og faglig innhold på øvingskvelder. Godkjenne program for reisegruppe og PR-gruppe. Skaffe spelemenn til øvingskvelder.

5 Instruktør Skal ha ansvar for
faglig innhold på øvingskvelder oppvisningsprogram hvem som danser hva på oppvisningene velge ut ”forsangere” og trene disse til å ta tonen Skal møte på styremøte når han/hun blir innkalt. Minimum 2 ganger pr. år

6 Leiknemnd Målsetting Mandat
Sørge for at laget holder et faglig høyt nivå. Være kontaktledd mellom instruktør og styret. Mandat Utarbeide program og faglig innhold på øvingskvelder. Delta ved planlegging og gjennomføring av større dansearrangement. Bli rådspurt ved ansettelse av danseinstruktør og spelemenn.

7 PR-gruppe Målsetting Mandat Gjøre laget kjent.
Tilby folkedans som et underholdningsprodukt. Mandat Markedsføre aktiviteter igangsatt av styret. Bidra til å skaffe danseoppdrag.

8 Reisegruppe Målsetting Mandat
Planlegge, organisere og gjennomføre reiser. Mandat Foreslå reisemål og reiseopplegg basert på mandat og rammebetingelser gitt av styret. Gjennomføre planlagte reiser besluttet av styret.

9

10 Dugnadsgrupper Målsetting med dugnadsgrupper Mandat
Fordele dugnadsarbeid blant alle aktive medlemmer i laget. Mandat Gjennomføre planlagte aktiviteter som krever dugnadsarbeid. Totalansvar for avslutningsarrangement (vår og høst).

11 Materialforvalter Mandat Holde orden på lager.
Utarbeide ordensregler og informere om disse. Sørge for at det medbringe nødvendig utstyr som fane og sverd i forbindelse med oppvisninger og reiser. Føre kontroll med at det til en hver tid finnes minimum 200 kopper, tallerker og servietter på lager.

12 Årshjul 1. halvår Januar Februar Mars April Mai Juni
Oppstart første uke Arrangere nyttårsdans Arrangere allmannamøte Bestille Austråtthallen til nyttårsdans neste år Avslutte regnskap Februar Årsmøte , blomster til utgående styremedlemmer. Første møte nytt styre - sammensetning av arbeidsgrupper Mars Send referat fra årsmøte og endringer i verv til Brønnøysundregistrene. Bestille musikk og lokaler til venners fest i oktober Informere BUL og Klepp om venners fest og neste nyttårsdans. April Utarbeide høstens treningsprogram (instruktører, musikk, oppstart) Fastesette tidspunkt for juleavslutning Tildele dugnadsoppgaver for høstens arrangement og nyttårsdans Mai Arrangere reise / motta besøk Utarbeide program for høstens allmannamøte Våravslutning, normalt ikke utdeling av blomster eller gaver Juni Bestille bydelshus i henhold til høstens program

13 Årshjul 2. halvår Juli / august September Oktober November Desember
Eventuell reise til for eksempel Nordleik Oppstarte siste uke i august September Allmannamøte Forberede venners fest Bestill lokale til årsmøte i februar neste år. Bestemme mål og rammebetingelser for neste års utflukt. Oktober Utarbeide vårens treningsprogram (instruktører, musikk, oppstart) Fastsette tidspunkt for våravslutning Tildele dugnadsoppgaver for vårens arrangement Starte forberedelser til årsmøte i februar Valgkomité: starte arbeid med å skaffe kandidater til ledige verv November Starte forberedelser til nyttårsdans Utarbeide program for allmannamøte i januar Husk blomster til Dag på siste øving før jul. Desember Bestille bydelshus i henhold til vårens program Juleavslutning (alternativt siste uke i november), blomster til de som skal ha oppmerksomhet. Bestille musikk til nyttårsdans om 13 måneder.


Laste ned ppt "Sandnes Folkedanslag Organisering av laget 08.03.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google