Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om komitearbeidet i klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om komitearbeidet i klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om komitearbeidet i klubben

2 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik2 Komitearbeidet i Askøy Rotay Klubb

3 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik3 Arrangements- komite Komite for Kommunikasjon og medlemsutvikling Prosjekt- komite Yrkesmesse- komite Askøy Rotary Klubb MEDLEMMENE Program- komite

4 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik4 Komitéen skal planlegge og iverksette tiltak internt med henblikk på å informere medlemmene om klubbens aktiviteter og eksternt for å gjøre klubbens virksomhet kjent for omverdenen Komitéen skal fremme tiltak for å sikre nye medlemmer og at disse får opplæring og oppfølging. Kommunikasjon og medlemsutvikling Komité for Kommunikasjon og medlemsutvikling Oppgaver Referentkorps Rekrutteringskampanjer Avholde kurs (R-skolen, Ung-leder o.l) Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, prosjekter, yrkesmessen o.l RYLA seminaret for unge ledere

5 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik5 Arrangementer Komité for Arrangementer Komitéen har ansvaret for klargjøring av møtelokaler og gjennomføring av sosiale arrangementer. Oppgaver Klubbmøter Fester / Jubileer Juleavslutnng Årsavslutning / Presidentskifte Lutefiskaften Andre arrangementer som bestemmes av styret

6 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik6 Serviceprosjekter Komité for Serviceprosjekter Komitéen skal vurdere og foreslå humanitære, kulturelle og yrkesrettede prosjekter. Komitéen organiserer klubbens innsats i slike prosjekter lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Oppgaver Lokale prosjekter - egne arrangementer - foreslå kandidater til RYLA (Rotary Youth Leadership) - økonomisk støtte til arrangementer Nasjonale prosjekter - økonomisk støtte ved katastrofer - TV-innsamling Internasjonale prosjekter - The Rotary Foundation (TRF) - Ungdomsutveksling - Vocational Training Team (VTT) - Stipendier

7 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik7 The Rotary Foundation (TRF) Komité for The Rotary Foundation (TRF) Komitéen skal planlegge og iverksette tiltak med henblikk på å støtte TRF gjennom både økonomiske bidrag og deltakelse i internasjonalt arbeid. Komitéen skal også ha ansvar for klubbens oppgaver i forbindelse med Oppgaver Internasjonale prosjekter i samarbeid med Serviceprosjekt komiteen: - The Rotary Foundation (TRF) Rotary Grants - Ungdomsutveksling - Vocational Training Team (VTT) Foreslå kandidat til Paul Harris Fellow (PHF)

8 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik8 Møteprogrammer Komité for Møteprogrammer Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben henger nøye sammen med møtenes innhold Komitéen skal planlegge og organisere programmet for møtevirksomheten gjennom rotaryåret. Komitéen skal i god tid sette opp programmet for høst og vår. Komitéen skal fortløpende bekjentgjøre programmet og endringer i programmet på klubbens hjemmeside og på klubbmøtene. Oppgaver Ved utformingen av møteprogrammet skal det legges vekt på Gode foredragsholdere Spise & Prate - møter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter ”3-min”

9 Klubbens hjemmeside Jul-14Askøy RK / John I. Solvik9 www.askoy.rotary.no Helge Skogstrand web-redaktør

10 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik10 Yrkesmessen på Askøy Komité for Yrkesmessen på Askøy Komitéen skal planlegge og gjennomføre Yrkesmessen på Askøy for alle avgangselevene (10. klasse) på ungdomsskolene og deres foresatte. Komitéen har ansvaret for at det lages og distribueres et messeblad med informasjon om utdannings-tilbudet i den videregående opplæringen og i Hordaland fylkeskommune. Oppgaver Ta initiativet til samarbeid med Askøy videregående skole og ungdomsskolene på Askøy. Planlegge og designe Y-messen Kontakte utstillere Kontakte annonsører Gjennomføre Yrkesmessen Evaluere

11 Askøy RK / John I. Solvik11 Yrkesmessene på Askøy 1998199920002001 2002 2003 2004 2005200620072008200920102011 2012

12 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik12 Yrkesmessen på Askøy videregående skole

13 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www.askoy.rotary.no 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om komitearbeidet i klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google