Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune

2 innhold Omfang Rutiner og retningslinjer Beregning satser
Oppfølging og utbetaling av tilskudd Erfaringer

3 Omfang, ikke kommunale barnehager i fauske
Kvitre barnehage Godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år Medås gårdsbarnehage Godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år Lyngheia barnehage Godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år Stemland gårdsbarnehage Godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år Fauske idrettsbarnehage

4 Omfang

5 Rutiner og retningslinjer
Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Fauske kommune Vedtatt av kommunestyret

6 Rutiner og retningslinjer
§ 1 Formål og virkeområde Bestemmelsen sikrer likeverdighet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune Fauske kommune har som mål: At barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god kvalitet Å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage Å bruke tid på samarbeid om vilkår og rutiner Å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges § 2 Kommunens ansvar Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune ivaretar bestemmelsen gjennom: Egen kommunestyresak i forbindelse med årsbudsjettet, der tilskuddssatser for kommende år vedtas Underretning og vedtak om utbetaling av tilskudd Dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften vedlegges vedtak

7 Rutiner og retningslinjer
§ 4 Tilskudd til driftskostnader Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader Fauske kommune kunngjør tilskuddssats til ordinære ikke-kommunale barnehager i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober. Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage) Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde: regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunale barnehager beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet

8 Rutiner og retningslinjer
§ 7 Opplysningsplikt Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier og kommunen Fauske kommune skal gi opplysninger innen om antall rapporteringer neste kalenderår og hva som skal til for at tilskuddet endres, følgende rapportering gjennomføres i 2013: pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra. Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. hver måned og utbetaling skjer kvartalsvis ut fra faktisk barnetall. Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september

9

10

11 Rutiner og retningslinjer
§ 10. Tilbakebetaling Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd. Utbetaling av tilskudd i Fauske baserer seg på vedtatte tilskuddssatser og faktiske barnetall. Ved hver utbetaling kontrolleres opplysningene om antall barn ut fra det som er registrert i Hypernet og utbetalingene justeres deretter. For øvrig vil Fauske kommune vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i henhold til forskriftens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle.

12 BEREGNING SATSER Utviklet egen beregningsmodell i samarbeid med Bodø Kommune Regnskap/budsjettet må være i orden på funksjon 201 og 221!!!! Det må være kostnadene til å drive det ordinære barnehagetilbudet Benytter nasjonal sats for kapitalkostnad Sjekker 25% grensen

13

14 Budsjett funksjon 201 på konto nivå pr barnehage

15 Budsjett funksjon 221 totalt på konto nivå
Budsjett funksjon 221 totalt på konto nivå. Alle barnehager fordelt etter regnskap 2011

16 OPPfølging - kvartalsvis
Laget en egen oppfølgings-modell for løpende oppfølging av tilskudd Løpende iht budsjettsatser Endelig avregning iht regnskap når det er revisorgodkjent

17 OPPfølging - kvartalsvis
Oppfølgingsskjema for en barnehage. Pr måned, men avregning pr kvartal. Gir god fleksibilitet for alle.

18 OPPfølging - kvartalsvis
Avregning og forskuddsberegning

19 Erfaringer Forskriften fra 2011 er enklere enn den forrige
Viktig med formelle rutiner Regnskap/budsjett må være i orden og rendyrket Beregningen i seg selv er ikke vanskelig Oppfølging jevnlig er viktig PBL er pågående og tildels lite løsningsorientert

20 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google