Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny i styret: Ombud i praksis Veiledningskurs i organisasjons- og styrearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny i styret: Ombud i praksis Veiledningskurs i organisasjons- og styrearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny i styret: Ombud i praksis Veiledningskurs i organisasjons- og styrearbeid

2 Mål for vår lærende medlemsorganisasjon • Utvikle partiet til en lærende organisasjon for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.  Utvikle nye arbeids- og møteformer  Tiltrekke nye og utvikle engasjerte medlemmer  Bli Norges mest likestilte parti  I sum: Utvikle en politikk som gir økt oppslutning om det sosialdemokratiske verdigrunnlaget

3 Hvis medlemmene etterspør: • Felleskap • Utvikling og opplevelse • Tilhørighet Og vi tilbyr: • Lange og kjedelige møter • Lunken kaffe og tørre kjeks • Ubetinget lojalitet Da har vi en utfordring! Vi vil lage en arena for utvikling, trivsel og læring i partiet. Hva vil mennesker ha fra en organisasjon – kan vi tilby det?

4 Hva er styrets hovedoppgaver? •Medlemsorganisasjon? •Dynamisk organisasjon hvor politikk diskuteres og utvikles? •Tørre å ta nye grep og tenke nye tanker?

5 Oppgaver og ansvar Leder skal sørge for at politikken og og partiets mål skal utformes i fellesskapet av medlemmene i partiorganisasjonen. Sosialdemokratisk ledelse handler om tre ting: inkludering, mangfold og å starte prosesser som gir resultat Da må man evne å kunne delegere: Vise tillit og ikke gjøre alt sjøl Nestlederen trer inn i lederens rolle når denne har forfall. Men har også en selvstendig rolle. Lederne bør bruke litt tid på å bli enige om en arbeidsdeling. Det er naturlig at nestlederen tar på seg viktige oppgaver for eksempel prosjekter. Studielederen får en nøkkelrolle i en lærende organisasjon. Studielederen legger fram en skoleringsplan som gjenspeiler medlemmenes ønsker og behov for skolering. Studielederen legger til rette for kurs ved å finne veiledere, skaffe materiell og for å få dokumentert aktivitetene og skaffe midler fra AOF. Sekretæren skriver protokoll og referat fra styremøter og medlemsmøter. Har ansvar for korrespondanse og årsberetning/årsmelding. Sekretæren som har ansvaret for å sende ut invitasjoner til møter og andre arrangementer, samt arkivering av protokoller og korrespondanse.

6 Oppgaver og ansvar 2 Kassereren holder oversikt over avdelingens økonomi, fører regnskap, sørger for revisjon av regnskapet og kommer med ideer til inntektsbringende tiltak. Videre har kassereren hovedansvar for oversikt over medlemskontingenten og oppfølgingen av denne. Kassereren må innhente statusrapport fra Medlemsavdelingen sentralt og organisere purreaksjoner. Kassereren kan ha ansvar for vervearbeidet, med mindre styret legger denne oppgaven til en annen. Leder av Kvinnenettverk/Kvinnekontakt Har ansvar for aktivitet og innspill fra kvinnenettverket samtidig som hun har fulle rettigheter i styret. Hun skal være pådriver for å sette likestillingssaker på dagsorden, og holde tett kontakt med kvinnekontaktene. Målet er å sørge for informasjon og tilbud til de kvinnelige medlemmer. Styremedlemmer har alle styrer. Hvordan vil dere benytte denne kompetansen? Bør man vurdere egne ansvarsområder – og prosjekter for disse? Hvem skal for eksempel være fadder for nye medlemmer?

7 Medlemspleie og verving • Hvordan holde kontakt med nye og gamle medlemmer? • Hvordan ivareta de vi har og får?

8 Møter – •Grunnleggende forutsetning: –Alle skal lære –Alle skal delta –Møter må planlegges •Nye og smartere møter med bedre utbytte for alle • Vi har vel ikke møter bare for å ha møter? •Hvordan vil vi ha det?

9 Møteform •Bruker forskjellige former – tilpasset formålet •Forberede (vurdere formål, mål som skal nåes, deltakere, innhold, metoder og rammer) •Evaluer møtene!

10 Flytte møtearenaen •Ikke bare tradisjonelle ”lukkede” møter. •Vi må oppsøke steder hvor ting skjer og folk er: –butikk, bensinstasjon, fotballøkka, velforeninga, biblioteket... –... nær sagt overalt alltid

11 Øvelse: Årsmøtet ikke bare formalitet •Hva er et godt å rsm ø te? •Hvordan kan vi la folk diskutere politikk? •Husker vi å takke de som har gjort en jobb – og ikke minst motivere flere? •Forteller vi omverdenen hva vi driver med eller er vi en lukket sekt? •Pressen?


Laste ned ppt "Ny i styret: Ombud i praksis Veiledningskurs i organisasjons- og styrearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google