Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Ett klubb til klubb utvekslingsprogram  Distrikt/multidistrikt er sentrale støttespillere og koordinatorer  Se www.ungdomsutveksling.rotary.nowww.ungdomsutveksling.rotary.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Ett klubb til klubb utvekslingsprogram  Distrikt/multidistrikt er sentrale støttespillere og koordinatorer  Se www.ungdomsutveksling.rotary.nowww.ungdomsutveksling.rotary.no."— Utskrift av presentasjonen:

1  Ett klubb til klubb utvekslingsprogram  Distrikt/multidistrikt er sentrale støttespillere og koordinatorer  Se www.ungdomsutveksling.rotary.nowww.ungdomsutveksling.rotary.no  Viktig med kontinuitet, ansvarlig i klubben bør sitte minimum tre år Ettårig ungdomsutveksling

2  Klubben setter utveksling på programmet  Medlemmene søker aktuelle kandidater  Klubben utpeker selv sin kandidat  Alder 16 – 18 år  Ikke fortrinn for Rotarymedlemmers barn  Oppslag på aktuelle skoler  Besøk på aktuelle skoler og klasser  Utveksling i samarbeid med naboklubber svært aktuelt Markedsføring

3  Vår år 1: Beslutninger, budsjett, kandidater  Høst år 1:Intervjuer  1.november er søknadsfrist til klubben  1. des søknad sendt DYEO  Vår år 2:Info til klubb om aktuelle utvekslingsdistrikter  April Distr. Holder ambassadørkurs for utreisende  Juni – Multidistrikt holder samling for utreisende studenter  Klubbens vertskapsfamilier klare – tre mndr hos hver  Sommer:Juli/aug - utreise norske studenter  August – ankomst utenlandske studenter  Vinter:Utenlandske studenter fra Australia, Argentina og Sør Afrika Tidsplan

4  Beslutte utveksling og budsjettere  Søke kandidater, velg og anbefale  Skaffe og kvalitetssikre rådgiver, helst samme kjønn som student  Skaffe og kvalitetssikre vertskapsfamilier. Trenger ikke være Rotaryfamilier. Skal være vertskap i tre mndr  Skaffe skoleplass, frist normalt 1. mars  Følge opp studenten, skolegang er en forutsetning  Informere og støtte vertsfamiliene  Inviter studenten til aktiv deltakelse i klubben, holde foredrag, mm  Alle andre medlemmer bør invitere studenten hjem, på hytta, på tur  Invitere hjemkommende student til å holde foredrag  Benytte hjemkommende student til markedsføring av neste utveksling Klubbens aktiviteter og ansvar

5  Tilrettelegge generelle løsninger for klubbene, markedsføring, informasjon, et  Støtte klubbene  Behandle søknader  Arrangere ambassadørkurs for utreisende studenter  Delta på PETS, Distrikts samling og Distriktskonferanse  Delta på arrangement i regi av Multidistriktet  Arrangere høstsamling for innkommende studenter og utvekslingsorganisasjonen (på rundgang) *Distriktets aktiviteter og ansvar

6  Felles overbygning for landets seks distrikter og koordinator for alle aktiviteter  Koordinere utvekslingen mot utenlandske distrikter  Arrangere juni samling for utreisende studenter  Arrangere/koordinere  Språk/kultur leir i august/september tilknyttet punktet under  Høstsamling (arr ulike distrikt)  Skicamp, (arr Nesbyen RK)  Holmenkolltreffet, (arr Kolsår RK) Multidistriktet

7  Klubben  En oppgave som flere kan delta i – øker kontakt/vennskap  Økt kunnskap om andre land, kultur, ungdommelige vurderinger  Kontakter i utlandet for besøk mm  Vertskapsfamiliene  Det over som kan ganges med X + den personlige kontakten  Fremtidig kontakt med brev hilsener, besøk hos hverandre  Livslang kontakt hvis begge parter er interessert, også mellom barna i famliene Hva oppnår vi som vertskap?

8  Klubbens kostnad ca kr 20.000,-  Lommepenger ca kr 800,-/mnd  Nødvendige skolebøker (som ikke dekkes av skolen)  Busskort etc for skolegangen  Varierende praksis mobiltelefon  Reise og opphold høstmøte og skicamp  Reise Holmenkolltreffet  Tilskudd fra distriktet kr 7.000,-  Vertsforeldrene holder kost og losji  Studenten selv betaler øvrige utgifter, f.eks Europaturen  Utreisende student betaler søknadsgebyr kr 1.500, egen reise, forsikring og enkelte andre kostnader = ca kr. 40 – 45.000 Økonomi


Laste ned ppt " Ett klubb til klubb utvekslingsprogram  Distrikt/multidistrikt er sentrale støttespillere og koordinatorer  Se www.ungdomsutveksling.rotary.nowww.ungdomsutveksling.rotary.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google