Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012

2 Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011 6. Budsjett og målsettinger 2012 7. Behandling av innkomne forslag 8. Valg

3 Merknader til regnskap 2011 og budsjett/mål 2012

4 Innkomne forslag  Ingen saker innmeldt til styret

5 Valg – direkte valg eller konstituering (fortsettende årsmøte)  Verv:  Leder:  Nestleder:  Kasserer: Merethe Holte  Sekretær:  Styremedlem 1:  Styremedlem 2:  Kandidater:  Lars Petter Mittet  Johnny Glærum  Ellen M Fjelstad  Jon Arne Skrove  (1 ledig?)

6 Leders oppgaver  Lede styrets arbeid og styremøtene (4 pr år)  Fordele arbeidsoppgaver og sørge for at den sportslige aktiviteten går som den skal  Representere Idrettsskolen i hovedstyret (evt at dette fordeles på flere)  Attestasjon av fakturaer i samarb med kasserer.  Ta initiativet til en årlig samling for trenere og styret (normalt etter siste trening før jul)  Sørge for at årsmøtedokumenter lages:  For forrige år:  Årsberetning  Regnskap  For inneværende år:  Budsjett  Målsettinger

7 Nestleders oppgaver  Være leders stedfortreder når leder ikke er tilstede  Hjelpe til med fellesoppgavene

8 Kasserers oppgaver  Delta på ILH’s internkurs for kasserere.  Føre regnskap med bilag (inntekter og utgifter)  Betale innkomne fakturaer til rett tid  Lage økonomistatus til kvartalsvise styremøter i Idrettsskolen (er samtidig en kvartalsstatus til hovedstyret)  Levere regnskapet til revisor rett etter årsavslutning i januar 2012  Følge retningslinjer fra hovedstyret og for øvrig regelverk gitt av Norges Idrettsforbund.  Dersom det oppstår problemer, meld fra til leder eller kasserer i hovedstyret ILH.  Delta på styremøtene i Idrettsskolen

9 Sekretærs oppgaver  Lage møteinnkallinger og møtereferater  Sende ut informasjon til foresatte, utøvere og trenere tilknyttet Idrettsskolen (mailbasert. Kan evt fordeles på flere)  Ajourføre e-postliste i samarb med medlemslisteansvarlig  Skrive årsberetning i samarbeid med leder og treneransvarlige.  Delta på styremøtene i Idrettsskolen

10 Styremedlemmers oppgaver  Delta på styremøtene i Idrettsskolen  Hjelpe til med fellesoppgavene  (Evt treneroppgaver)

11 Fellesoppgaver som må fordeles  Medlemsregisteret (oppdatering av www.medlemsnett.no). Felles kontaktpunkt for nyinnmeldinger til Idrettsskolen.www.medlemsnett.no  Utsending av informasjon om treningene – kan også gjøres i Medlemsnett.  Oppdatering av websidene (ila 2012, bør deles på flere)  Idrettsregistreringen (1 gang pr år – januar)  Representant i arbeidsgruppe for nytt nærmiljøanlegg, ledes av Hole Kommune v/Hans Tollef Solberg (i dag er Bjørn Bakken vår representant)  Møte på annethvert hovedstyremøte, kan fordeles på flere enn leder.  Ansvar for utstyret i Kleivhallen  1 representant i valgkomiteen til hovedstyret ILH


Laste ned ppt "IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google