Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?
Organisasjonsarbeid Hva har DU begitt deg ut på når du har sagt ”ja” til å sitte i et styre? Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?

2 Samhandling i et styre Forberede saker for medlemmene
Avholde møter i foreningen Økonomi Sette vedtak ut i live Påse at vedtektene overholdes Arbeidsplaner, protokoller, referat, årsmeldinger, budsjett o.l. skal utføres riktig Korrespondanse ut og inn av organisasjonen Representasjon utad: Viktig at organisasjonen har et godt forhold til omverden Aktivisere og motivere

3 Samarbeid i styret Et styre er et team
Samarbeid mellom medlemmene i styret er viktig Lojalitet mot hverandre (man skal hele tiden skille sak og person)

4 Hva som lette samarbeidet
Faste møter Regelmessige styremøter Arbeidsplan: et viktig dokument som skal være med hele tiden Fordel arbeidet mellom medlemmene i styret: alle i styret har sine oppgaver Ha en trygg og god tone Vær ærlige mot hverandre Ingen ryktebørs Samhold gjør at man lettere arbeider mot et felles mål. Ta vare på hverandre Vis takt og tone og ha respekt for hverandre Ikke la det gå prestisje i en sak Vær uenig – ikke usaklig SAMARBEID GIR RESULTAT – SOM I LENGDEN VIL GAGNE ORGANISASJONEN

5 Kort innføring i styrefunksjoner
Styret består av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Studieleder Styremedlemmer Varamedlemmer

6 Leder Viktigste vervet i foreningen
Skal ha tillitt, kunne være midtpunkt og er foreningens ansikt utad Ansvaret for foreningen og styret Ansvar for at arbeidet foregår i samsvar med foreningens handlingsplan, vedtekter og mål Skal motivere styret til godt arbeid Kartlegge oppgaver og ta initiativ Arbeide med å endre holdninger Markedsføre organisasjonen og representere organisasjonen på en positiv måte Skal aktivere styret og ikke gjøre alt selv Leder kan ikke dele hus og hjem med kasserer. Dette pga prokura- og underskriftstillatelse o.l

7 Leder Være en god leder for styret og fremme godt samarbeid
Forberede styremøter og saker. Innkalle til styremøter og lede disse Fordele oppgavene, samle trådene og holde seg orientert i hva som skjer i organisasjonen Følge opp vedtak Unngå solo utspill: Det er styret som leder foreningen, med lederen i spissen

8 Nestleder Har det nest viktigste vervet i foreningen
Skal kunne overta i leders fravær Samarbeide nært med leder Til en hver tid skal nestleder være orientert om saker og kunne det samme som lederen ALTSÅ NESTLEDER = VIKTIG!!!

9 Kasserer Foreningens økonomisjef Må være pålitelig
Føre alle bilag riktig Budsjett – framtidig regnskap Avslutte regnskap for innværende år Ha ansvar for søknader og være kreativ med å få inn penger til foreningen

10 Sekretær Har ansvar for alt skrivearbeid
Må ha ordenssans. Han/hun er foreniges ”skrivende ord” utad Ansvar for: føre protokoll fra styre- og medlemsmøter, skrive referater, årsberetninger, arkivet, sørge for nødvendig materiell til møter, oppsetting av saksliste Må ha god språklig sans Er sekretæren lønnet, er ikke sekretæren ansvarlig for styrets vedtak. Han/hun er kun ansvarlig å sende ut det skrevne ordene fra styret

11 Styre- og varamedlemmer
Resurs personer Komiteer Være godt orientert Villige, dyktige og arbeidsomme Omdømmet til styret er avhengig av alle medlemmene: positiv omdømme fra omgivelsene – raskere suksess – dårlig omdømme – tregere går veien mot suksess Naturlig å fordele arbeidsoppgaver blant både styre- og varamedlemmene

12 Krav til tillitsvalgte
Holde inngåtte avtaler og tidsfrister Være presis og meld forfall Utfør arbeidsoppgavene samvittighetsfullt og riktig Vis respekt for andres meninger og vær varsom med å baksnakke dine ”kollegaer” i et styre. Det vil til slutt bli oppdaget, og da er det din ære som er ødelagt, samt foreningens Behandle konfidensielle opplysninger med fortrolighet. Følg etiske retningslinjer. Talerør utad i styret, er lederen, med mindre oppgaven er delegert til andre i styret. Vær sikker på at beskjeder og vedtak er oppfattet riktig, og arbeid etter vedtatte planer Vær ærlig i ditt arbeide innad i et styre og foreningen HUSK: Det er en ære å bli spurt om å være med i et styre


Laste ned ppt "Hva skal et styre gjøre av arbeidsoppgaver?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google