Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Desember Evt. disponering av restpott på budsjett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Desember Evt. disponering av restpott på budsjett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Desember Evt. disponering av restpott på budsjett Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09 Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon Januar Stillingsplan Budsjett Virksomhetsplan Utstyr og læremidler Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter November Xxxx xx Februar Stillingsplan Utstyr og læremidler Tilsettinger/intervju Oktober Plan for HMS-arbeidet Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasj. prøver Plan for kompetanseutvikling Mars Tilsettinger/intervju Skoleruten for neste år Plan for medarbeidersamtaler September Plan for kompetanseutvikling Prinsippdiskusjon vedr. forskjøvet arb.tid/godtgjøring/delt dagsverk ++ __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: April Vikarordning IKM Mai Fordele tid til kontaktlærerarbeid Timeplanlegging Plan for 39. uke Evaluering av MBA-arbeid Varsle arbeidsgiver om hvem som blir ATG neste år August Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter Rutiner, for innkalling, saksliste, referat Gjennomgang av viktige paragrafer i HA Bruk av planfestatid – mål- og tiltaksplana Plan for felles møtetid xxxx Juli F E R I E Juni xxxxxxx 5 fellesdager i året:(39.uke) – høstdager – vårdager Tema høst: Tema vår: Fagnettverk - plenum © ikm

2 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09
Desember Januar Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon Februar November Oktober Mars September April __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Mai IKM August Juni Juli F E R I E Arbeidsplanens ytrerammer skal foreligge 14 dg før skolestart Tema høst: Tema vår: 5 felles-dager i året:(39.uke) – høstdager – vårdager Fagnettverk - plenum © ikm

3 ARENAER FOR MEDRÅDERETT
IKM

4 IKM

5 IKM


Laste ned ppt "Desember Evt. disponering av restpott på budsjett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google