Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt Svømmeaksjonen..  GjensidigeStiftelsen er en uavhengig stiftelse, som har som formål å tildele midler som gagner Trygghet og Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt Svømmeaksjonen..  GjensidigeStiftelsen er en uavhengig stiftelse, som har som formål å tildele midler som gagner Trygghet og Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt Svømmeaksjonen.

2  GjensidigeStiftelsen er en uavhengig stiftelse, som har som formål å tildele midler som gagner Trygghet og Helse  GjensidigeStiftelsen har fått tillatelse til å benytte Gjensidigenavnet og vekterlogoen.  Utenom dette skal det holdes en armlengdes avstand til Gjensidige Forsikring. Hva er Gjensidigestiftelsen ?

3 Hvorfor Svømmeaksjonen?  GjensidigeStiftelsen ønsket å bidra til å endre den negative utviklingen i Norge i forbindelse med barn`s svømmedyktighet.  Gjennom NSF ønsket derfor stiftelsen å mobilisere svømmeklubber i hele landet til å stille med kyndige instruktører og halltid.

4 Hvilken klubber fikk tilbud?  Klubber som driver innenfor Norges Svømmeskoler fikk kun dager på seg til å ta beslutning på om de klarte å skaffe halltid og instruktører

5 Søkeperiode 2008: 1.Juni til 1. august Svømmeklubbene har stått for det faglige ansvaret av svømmeopplæringen og den praktiske gjennomføringen av svømmekursene.

6 Hvem kunne søke om svømmepakker?  ”Ildsjeler” skulle være søkeren  En ”ildsjel” er f.eks en foreldrekontakt i klassen eller på fotballaget, leder på SFO, lærer etc. som ordner alt det praktiske utenom det som skjer i bassenget.

7 Svømmepakkens verdi  Kursene er i utgangspunktet over 5 dager sammenhengende.  Barna er i/ved vannet ca 2 timer om dagen.  Svømmeklubbene fikk følgende beløp pr kurs: 20.000,- uten transport 25.000,- med transport - skal dekke leie av basseng, transport, instruktør etc.  Midlene ble utbetalt direkte til klubbene Mi

8 Markedsføring  Pressemeldinger til hele landet i hele perioden  Kampanje på P4.  Utsendelse til 3000 lærere og 2000 skoler/SFO.  2000 e post til frivillige gjennom Frivillighetsnorge.  Klubbene som har lagt ned et stort arbeide direkte mot SFO, lokalpresse, lobbyvirksomhet etc. er de som har arrangert flest svømmepakker.

9 Resultat 2008  Antall søknader som har fått tilbud:207  Antall søknader vi ikke har klart gi tilbud: 51  Antall barn som har fått tilbud:2.895 Totalt kr 4.780.000,- er overført til Svømmeklubbene

10 Resultat klubb i kroner

11 Fordeling over søkere o

12 Hva sier Gjensidigstiftelsen om videre samarbeid? På Gjensidigstiftelsen sin hjemmeside står det:  ”Årets Svømmeaksjon er et pilotprosjekt med kort søknadsfrist. Hvis responsen blir tilfredsstillende vil det bli gjennomført også i 2009”

13 Videre Fremdrift  Søknad om tildeling av midler til svømmeaksjon for 2009 ble denne uken sendt styret i Gjensidigstiftelsen.  Søknad gjelder primært 2009, men vi har et håp om videreføring etter dette  Nytt styre.

14 Eventuell fremdriftsplan for 2009: NårHva Okt.-des. 2008Informasjon ut til klubbene 1. februar 2009Påmeldingsfrist for klubbene Februar 2009Markedsføring av aksjonen 1.mars - 1.mai 2009Søknadsperiode for ildsjelene 1.mai - 15.augustGjennomføringsperiode

15 Eventuel Organisering 2009  Mye likt 2008 men:  Får vi tildelt midler vil det mest sannsynlig bli tildelt ett eksakt beløp.  Søknadene vil derfor behandles først etter søknadsfristens utløp

16 Hvilken klubber kan eventuelt være med?  Kun medlemsklubber som er med i NorgesSvømmeskole får arrangere kurs i Svømmeaksjonen.  Norges Svømmeskole er NSFs konsept for svømmeopplæring. Ved å bruke disse klubbene i Svømmeaksjonen sikrer vi oss god kvalitet på kursene som tilbys barna.

17 Nye tiltak  Utvide aksjonen ved å spesielt oppfordre de statlige asylmottakene og skoler med stor andel elever med innvandrerbakgrunn om å søke.  Situasjonen Nord i Norge er vanskelig. Store avstander og få svømmehaller preger landsdelen. Vi ber eventuelt klubbene i Nord om å samarbeide på tvers av klubbene for å organisere en form for svømmeskole leir.

18  Får vi en positiv tilbakemelding på søknaden fra GjensidigeStiftelsen vil klubbene innenfor Norges Svømmeskoler bli kontaktet for påmelding som arrangørklubb i 2009  Vi håper på en avklaring i høst TAKK FOR OSS


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt Svømmeaksjonen..  GjensidigeStiftelsen er en uavhengig stiftelse, som har som formål å tildele midler som gagner Trygghet og Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google