Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distriktsekretær Magne Kjerkreit

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distriktsekretær Magne Kjerkreit"— Utskrift av presentasjonen:

2 Distriktsekretær Magne Kjerkreit
Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit

3 Sekræterens hovedoppgaver
tirsdag, 4. april 2017 Sekræterens hovedoppgaver Sekretæren har ansvaret for klubbens ordinære drift med særlig ansvar for: Opprettholde og vedlikeholde medlemsskapsdata Ansvar for klubbens arkiv, -elektronisk og konvensjonelt Føre statistikk over fremmøte Registrering av gjester, og utfylling av gjestekort Lage fødselsdagliste for gratulasjoner, og rutiner for gaver og oppmerksomhet

4 Distribuere program og månedsbrev til medlemmene
tirsdag, 4. april 2017 Distribuere program og månedsbrev til medlemmene Månedlig innmelding og ajourføring på member access Månedlig innmelding på Medlemsnett om; -antall møter -nye medlemmer, bortfall av medlemmer -endring på medlemmers tlf, adr, osv. -oppmøteprosent -klubbens styre og tillitsmenn, nå, og neste år -endring på møtested, eller møtetid Innkalle til styremøter i klubben, og skrive møtereferat fra disse Om klubben er registrert, må Brønnøysundregistrene årlig oppdateres

5 tirsdag, 4. april 2017 Forberedelse Før du tiltrer som sekretær må du gjøre deg kjent med Rotary og ha en klar forståelse av prinsipp og prosedyrer. Du må gjøre deg kjent med administrasjon-systemet og også ha en forståelse av opparbeidet praksis i den klubben du tilhører. Gjennomgang av klubbens lover og vedtekter Gjennomgang av Manual of Procedures (035-EN) Gjennomgang av Club Secretary’s Manual (229-ES) Delta på PETS

6 Overoppsynet i klubben
tirsdag, 4. april 2017 Overoppsynet i klubben Som sekretær er du også klubbens oppfølger og kontollør på at aktiviteter i rotaryhjulet gjennomføres. Du er faktisk det klubbmedlemmet som tilføres mest informasjon, -og får etter hvert, -den beste oversikt over klubbens totale aktivitets- og tilstandsbilde. Men, -du må la deg bli brukt, -som den ressurspersonen du er! Hvis du får problemer av en eller annen art. Kontakt distriktssekretær. Han kan bidra med hjelp, -eller skaffe hjelp fra andre.

7 KONTINGENTER Distriktskasserer Hilde Lingstad

8 Distriktskontingent Kontingent til Distriktet 1. halvår
tirsdag, 4. april 2017 Distriktskontingent Kontingent til Distriktet 1. halvår Kr 350 pr halvår pr medlem Kr 50 til Handicamp pr medlem Kr 50 til Distriktskonferansen pr medlem Sum kr 450 Kontingent til Distriktet 2. halvår Kr 300 pr halvår pr medlem

9 tirsdag, 4. april 2017 Hvor og når … Faktura sendes klubbens kasserer 15. juni og 15. desember (På faktura er medlemstall pr 1.6. og benyttet. Betales etter pr 1.7 og 1.1.) Betales til: D 2275 v/ Hilde Lingstad Lauprabben 9, 7520 Hegra Betalingsfrister: 31. juli og 31. januar

10 Rotary International Kontingent til RI:
tirsdag, 4. april 2017 Rotary International Kontingent til RI: Halvårsavgift ( ): USD 25,50 pr medlem Halvårsavgift ( ): USD 24,50 pr medlem Betalingsfrister: Inne på konto innen 31. juli og 31. januar MÅ derfor betales innen 20. juli og 20. januar Konto nr Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15 CH – 8032 Zürich SWITZERLAND

11 Rotary Foundation Fondsbidrag RF: Anbefaler minst kr 300 pr medlem
tirsdag, 4. april 2017 Rotary Foundation Fondsbidrag RF: Anbefaler minst kr 300 pr medlem Konto nr Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15 CH – 8032 Zürich SWITZERLAND Betalingsfrister: Inne på konto: 31. desember 2012 Senest 1. april 2013 for å bli registrert på året

12 Betalingsfrister Medlemstall 01.07.12 Medlemstall 01.01.13 Distriktet
tirsdag, 4. april 2017 Betalingsfrister Distriktet Distriktskonferansen Handicamp På konto RI Betales innen På konto Medlemstall RI Nye medl 1/12 av hver hele mnd. Betales innen RI Nye medl 1/12 av hver hele mnd. Betales innen Medlemstall RF Innen Senest Distriktet På konto RI Betales innen På konto

13 Medlemskontingenten i klubbene
tirsdag, 4. april 2017 Medlemskontingenten i klubbene Til slutt: Pass på likviditeten i klubbene Husk å sørge for innbetaling fra medlemmene før betalingsfristene går ut! Alt finnes i Håndboken side 29 – 31. OBS!!! Kontonr. til Distriktskasserer blir NYTT!


Laste ned ppt "Distriktsekretær Magne Kjerkreit"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google