Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets bistandskonferanse 2010, Oslo 10. febr. ”Megastore investeringers betydning for økonomisk og sosial utvikling – eksempel Angola” V/ Jon Vea,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets bistandskonferanse 2010, Oslo 10. febr. ”Megastore investeringers betydning for økonomisk og sosial utvikling – eksempel Angola” V/ Jon Vea,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets bistandskonferanse 2010, Oslo 10. febr. ”Megastore investeringers betydning for økonomisk og sosial utvikling – eksempel Angola” V/ Jon Vea, Ambassadør Angola

2 Angola i Afrika

3 Angola – et ”annerledesland” for Norge i Afrika • Vår viktigste økonomiske partner i Afrika • Norske investeringer. 35 milliarder NOK • Norsk eksport til Angola. 7 milliarder NOK • Nye store norske investeringer utenom olje • Statoil/Norge store inntekter, ref. verdi av 200 000f/dag

4 Angola – fred så sent som i 2002. Store gjenoppbyggingsoppgaver: • Infrastruktur 30 milliarder US D - umiddelbart behov • Enorme oppgaver innen helse –utdanning • Store investeringer innen olje –gass: 78 mia. US D neste fem år • 16 mia. US D for å utvikle vannkraftspotensialet neste fem år • 50 mia. US D forutsettes investert i en million nye boliger i 2009-2012

5 Angola – unik situasjon pga. store inntekter fra naturressurser • Oljeprod. 2 mill. fat/dag- skatteregime like strengt som i Norge • Statsbudsjett i 2010. Ca 25 mia. US D – budsjettet for 2009 opprinnelig på 44 mia.USD – effektene av finanskrisen reduserte dette til 22 mia. US D • Budsjettet ca 8 ganger(?) større enn i Mosambik • Bare 0,54 pst. bistandsavhengighet

6 Angola – fortsatt store utfordringer mht. styresett • Bærekraftig forvaltning naturressurser • Manglende fordelingspolitikk • Manglende kapasitet i forvaltningen – mangel på utdannede folk på alle nivåer • Korrupsjon/”mixed interests” • Dårlig score på sosiale indikatorer

7 Hvorfor Angola er interessant for Norge • Fokusere likheter heller enn ulikheter • Begge land er store olje-gass- produsenter/ulikt utviklingsnivå • Begge land har enorme vannkraftsressurser – ulik utbyggingsgrad • Begge land har lang kyst – store havområder – stort potensial for fiske • Fokus på klima-miljø

8 Utenriksminister Støre etter besøk: ”Norsk kompetanse, erfaringer og teknologi passer som hånd i hanske til Angolas behov på viktige områder” • Olje - gass - dypt vann – ”angolanisering” oljevirksomheten • Innen vannkraftsutbygging og industrialisering basert på elektrisitet • Forvaltning fiskeriressurser • Håndtere miljøutfordringer knyttet til olje/fisk • Møte klimautfordringene • Støtte til å utvikle ”governance” – støtte til sivilsamfunnet

9 Likhetene skaper forutsetninger for samarbeid • ”Tradisjonelt” har vi hatt faglig samarbeid på de nevnte områdene der norsk kompetanse kan utgjøre en forskjell – dette styrkes – løftes nå opp på politisk nivå. • Nå kommer også norske foretak inn med teknologi og løsninger tilpasset Angolas behov – dette er selvinitiert! • Eks. Norsk Hydros planer om stort aluminiumsverk • Hvordan kan et slikt prosjekt gi utviklingseffekter? • Kan et slikt prosjekt virke som lokomotiv for norske underleverandører?

10 Nærmere om Hydros prosjekt • Vannkraftsutbygging – ca 1000mw i uberørt elv – to anlegg • Transmisjon • Nytt fabrikkanlegg • Nye havnefasiliteter • Samlede investeringer Ca. US D 5 milliarder • Antall ansatte i konstruksjonsfasen: 20 000 • Et hundretalls eksterne underleverandører • Enormt behov for dyr, utenlandsk arbeidskraft

11 Hvilke utviklingsmessige ringvirkninger kan et slikt investeringsprosjekt gi • Mobilisere svak lokal industri – ref. norske erfaringer omkring ”Snøhvit – utbyggingen” • Etablere partnerskap mellom norske – og andre utenlandske – underleverandører og lokal industri • Tilrettelegge for massiv kunnskapsoverføring • ”Winn – winn” for selskapene om de satser på yrkesopplæring. • Kan – bør norske myndigheter medvirke som en ”katalysator” for å øke utviklingseffektene i slike store prosjekter? (matchmaking, innen yrkesopplæring osv)

12 Visjon: Samarbeid norske myndigheter/ambassaden og foretaket for å maksimere utviklingseffekter – skape et ”pilotprosjekt” som kan demonstrere effekten av store investeringer. Forutsetter samspill – gjensidig forståelse for hverandres agendaer – ref. den nye CSR- meldingen – der også bedriftene ser at de har en rolle i forhold til utvikling i vertslandet og ansvar i forhold til ”governance”.


Laste ned ppt "Næringslivets bistandskonferanse 2010, Oslo 10. febr. ”Megastore investeringers betydning for økonomisk og sosial utvikling – eksempel Angola” V/ Jon Vea,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google