Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jakt, fiske og friluftsliv som næring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jakt, fiske og friluftsliv som næring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jakt, fiske og friluftsliv som næring
Espen Farstad Informasjonssjef Norges Jeger- og Fiskerforbund Fiske til glede og gavn

2 Villaksen som ressurs på ulike vis
Bruksverdi verdi av sportsfiske i elv/sjø verdi av næringsfiske i elv/sjø Eksistensverdi verdi av å oppleve laks i naturen verdi av å vite at den er der som en del av en intakt natur Opsjonsverdi verdi av en framtidig mulighet, for eksempel som en genetisk ressurs for oppdrettsnæringen

3 Laksen representerer store verdier
Fiske, og særskilt laksefiske, representerer store verdier i form av arbeidsplasser, inntekter og trivsel Den samfunnsøkonomiske verdien av laksen i de 50 foreslåtte nasjonale laksevassdragene er estimert til ca 5 milliarder kroner (DN-rapport 2000) Ca 50/50 fordeling av laksefangst mellom nærings- og sportsfiske, men sportsfisket står for hoveddelen av verdiskapingen I Lærdal utgjør det totale tapet av inntekt fra laksefisket ca 10% av kommunebudsjettet! Betalingsviljen hos folk for å opprettholde laksestammer er høy

4 Store lokaløkonomiske ringvirkninger
Ut fra undersøkelser har en beregnet at en gjennomsnittlig laksefisker i de foreslåtte 50 NLV legger igjen kr 560,- per døgn Eksempel fra Overhalla og Grong kommuner (Namsen) fiskerne la igjen kr 16,5 millioner (fiskekort/mat/overnatting) sysselsettingseffekten lokalt var på 53 årsverk! (grunneiere/ansatte/roere/reiseliv/detaljhandel) Verdien av ”å holde folk hjemme i ferier” er ikke tatt med (ca 55% er lokale fiskere, 25% er tilreisende nordmen, ca 20% er utlendinger)

5 Vefsna har et stort potensiale
Før Vefsna ble infisert av Gyro, ble det fanget nesten like mye laks i Vefsna alene som den samlede årsfangsten er i Nordland i dag! I tillegg har vi sjøørretfisket Beiarn er et godt eksempel, i 1994 tok man 374 kg laks, etter gyrobehandling tok man i 2002 hele kg laks! Ved å satse på laks/ørret spiller man på lokalt eierskap og verdiskapning, noe som gavner lokalsamfunnene i Vefsnregionen Større mobilitet og mer fritid i befolkningen sammen med bedrede markedsføringsmuligheter åpner uante muligheter Potensielle inntekter i Vefsnaregionen er beregnet til mill per år

6 Sportsfiskets verdi er mer enn penger
I Norge er sportsfiske og laksefiske en ”allemannsaktivitet” Å fiske er en del av vår oppvekstkultur og en selvfølgelig del av det å være norsk 52% av den voksne befolkningen fisker minst en gang i året ca er ivrige sportsfiskere 87% av barn i alderen fisker hvert år Forutsetningene for at det forblir slik i framtid er : a) at det finnes en ressurs å høste av b) at man har tilgang til ressursen

7 Trusler mot villaks som ressurs
Gyrodactylus salaris svært viktig å holde trykket og troen oppe! Kraftutbygging Vefsna er foreslått vernet som et av de 50 NLV skal behandles i 2. Runde, dvs i løpet av 2004 ”Vern Vefsna” må gis all mulig støtte! Oppdrettsvirksomheten Nordland er Norges største oppdrettsfylke lakselus og rømming de store utfordringene Manglende engasjement for villaksen

8 Tilgang til villaks som ressurs
Laksefiske som folkeaktivitet forutsetter god tilgang Engasjement lokalt forutsetter at folk har et forhold til elva For høy prissetting kan virke ekskluderende Eksklusivt utleie må eventuelt gå hand i hand med god allmenn tilgang

9 Konklusjon Det må gis støtte til det arbeidet ”Vern Vefsna” gjør
NJFF har resolusjon om dette til behandling på Landsmøtet 2003 Det må legges trykk på og gis tilslutning til arbeidet med bekjempelsen av gyro Det må holdes et press på oppdrettsnæringen for å minimalisere problemene med rømming og lakselus Det bør legges en forvaltningsplan for elva som ivaretar allmennhetens adgang til fiske og som sikrer et langsiktig, bredt og lokalt engasjement for elva


Laste ned ppt "Jakt, fiske og friluftsliv som næring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google