Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgkamp 2011. Byggenæringen Norges største distriktsnæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgkamp 2011. Byggenæringen Norges største distriktsnæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgkamp 2011

2 Byggenæringen Norges største distriktsnæring

3 Byggenæringens Landsforening • Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen • NHOs nest største landsforening • 4.100 medlemsbedrifter • ca 69.000 årsverk

4 Byggenæringens verdikjede • Ca. 11 % av Norges sysselsatte finnes innen BAE - næringen • Byggenæringens verdikjede: – Omfatter industri, handel, arkitekt, rådgivende, utførende og forvaltning – sysselsetter over 350.000 personer, herav over 200 000 i utførende del (ca 50 000 utenlandske) – omfatter ca 45.000 bedrifter i Brønnøysundregisteret – omsetter for ca. 500 mrd. Herav ca 280 mrd i utførende del • 66 % av all realkapital i Norge består av bygninger og anlegg, og 50% av alle investeringer i Norge er i byggenæringen

5 Omsetting i bygg og anleggsnæringen

6 Sysselsetting i utførende del av bygg og anlegg sammenlignet med primærnæringene Troms/Finnmark 9 200/6 200 Nordland 9 000/7 200 Sør- og Nord-Trøndelag 17 200/11 500 Oslo 13 000/800 Vestfold/Østfold 20 300/5 500 Hedmark/ Oppland 16 600/11 700 Akershus 17 800/3 200 Buskerud/Telemark 18 700/5 000 Aust- og Vest-Agder og Rogaland 28 000/11 300 Hordaland/ Sogn og Fjordane 22 400/9 600 Møre og Romsdal 9 000/6 800 Totalt: 181 300 personer bosatt i Norge er ansatt i utførende del av bygg og anlegg Totalt: 78 700 personer ansatt i primærnæringene Kilde: SSB 2008

7 BNLs hovedprioriteringer • Energieffektivisering i eksisterende byggingsmasse • Infrastruktur • Seriøsitet • Rekruttering og kompetanseutvikling I tillegg jobber vi med • Stortingsmeldingen om byggingspolitikk

8 Hvorfor energieffektivisere? • Mer kommunale penger til andre formål • Samfunnsøkonomisk lønnsomt • Bedre forsyningssikkerheten • Reduserer behovet for ny infrastruktur og naturinngrep lokalt • Reduksjon av klimagassutslipp • Boliger utgjør den største andelen av energiforbruket med 55 % • Det største sparepotensialet ligger i eksisterende bolig- og bygningsmasse • Kjente virkemidler; skifte vinduer, etterisolere, restaurerer smartere, tette kuldebroer

9 Hva kan kommunen din gjøre? -Sette mål for energieffektivisering av byggingsmassen -Stille energikrav til nye bygg og i leiekontrakter -Lokale støtteordninger til energieffektivisering av egen bolig -Det offentlige må være forbilde og krevende kunde – driver utviklingen lokalt -ENØK – rådgivning til innbyggerne -Gi innbyggerne hjelp til selvhjelp

10 Mer og smartere vei • Riktig entreprisemodell til riktig prosjekt • Lengre kontrakter • Stabile budsjetter • Pris ikke eneste kriterium • Raskere planprosess.

11 Seriøsitet • Kompetansekrav i næringen • Medansvar for moms og avgifter • Styrking av offentlige kontrollorganer – målrette kontrollene • ID- kort • ROT- fradrag • Snudd moms

12 Hva kan din kommune gjøre? • Kompetansebygging hos innkjøperne • Mer samarbeid mellom kommunene = høyere kvalitet, sikrere prosesser og lavere pris • Tilrettelegge for tomter • Bruk verktøyene som finnes – Startbank Startbank – www.anskaffelser.no www.anskaffelser.no • Still krav til de som leverer varer og tjenester – Bruk av lærlinger, tarifflønn, registrert arbeidskraft

13 Lokal utdanning og lokal læreplass = lokal verdiskapning • Bedre videregående utdanning – satsing på yrkesfag. • Frafallet fra videregående skole må reduseres • Kvaliteten på lærlingene må heves • Språkopplæring sikrer arbeidskraft og fast bosetting • Systematisk etter og videreutdanning

14 Fylkesresultat fra kommuneundersøkelsen


Laste ned ppt "Valgkamp 2011. Byggenæringen Norges største distriktsnæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google