Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Ormen Lange - LOL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Ormen Lange - LOL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Ormen Lange - LOL
Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy

2 Hvorfor leverandørnett?
Erfaringer fra tidligere utbygginger og andre større prosjekter tilsier at positive effekter for regionalt næringsliv ikke kommer uten videre Midt Norsk næringsliv har generelt sett ikke vært fokusert mot olje-/gass markedet tidligere Kontraktene blir meget store og mindre bedrifter må samarbeide for å ha kapasitet nok og for å være konkurransedyktig nok

3 Viktigste egenskaper for LOL
Etablert som en interesseorganisasjon Alle bedrifter i Norge kan være medlem Nært samarbeid med utbygger og hovedkontraktører Ivareta utbyggers og medlemsbedrifters behov for formidling av informasjon om Ormen Lange Koordinere og dyktiggjøre medlemsbedrifter i deltakende regioner som ønsker å levere til Ormen Lange prosjektet Pådriver for at kvalifiserte medlemsbedrifter skal ha mulighet til å være med å konkurrere om kontrakter, innkjøpspakker og underleveranser

4 Styre og ledelse i LOL Styre: Prosjektleder: Regionale koordinatorer:
Kristoffer B. Jenssen (bedriftene i Gass-ROR) - leder Alf Dahl (bedriftene i NHO M&R) Magnus Huse (bedriftene i NHO M&R) Peter Tennfjord (bedriftene i Aukra) Terje Heggem (bedriftene i Molde) Frank Wettland (bedriftene i NHO Trøndelag) Håvard Haarstad (bedriftene i NHO Trøndelag) Prosjektleder: Odd Tore Finnøy Regionale koordinatorer: MidNor - Trøndelag ?

5 Fremdrift i prosjektet
Oppstart LOL Avslutning LOL?

6 Prinsipielt opplegg for finansiering
Medlemmer LOL prosjekt Regionale aktiviteter - primært i Midt-Norge LOL bedrifter Felles aktiviteter SND Fylker Hydro

7 Arbeidsform i LOL Avtale inngått med Norsk Hydro
Tilgang på løpende informasjon om prosjektet Samarbeid for å finne områder hvor medlemsbedriftene kan være konkurransedyktige Krav til prekvalifisering Presentasjon av LOL ved anbudsinnbydelser Finansiell støtte Markedsføring av LOL og medlemsverving Database over LOL medlemmer og det de kan tilby Prosjektinformasjon til alle LOL medlemmer Aktiv jobbing mot medlemmene regionalt Informasjonsformidling Arena for alliansebygging Kompetansebygging Leverandørseminarer for bransjen / medlemmene Markedsføring av medlemmene

8 Leveranse Estimater Prosjekt- område Total kalkyle1)
Norske leveranser 2) Midt-norske leveranser 3) (Møre og Romsdal Sør- og Nord- Trøndelag) Regionale leveranser 2) (Gass-ROR kommunene) Landanlegget (kr) 16,8 milliarder 8,6 milliarder 2,6 milliarder 1,4 milliarder Feltutbygging (kr) (NB: Betydelig andel av dette kommer etter 2010): 29,7 milliarder 16,6 milliarder 5,0 milliarder 0,8 milliarder Eksportrør (kr) 19,5 milliarder 5,1 milliarder 1,5 milliarder SUM (kr) 66,0 milliarder 30,3 milliarder 9,1 milliarder 2,2 milliarder 1) Ovennevnte tall er hentet fra PUD innlevert til OED ) LOL har justert opp disse estimatene etter samme prosent-andel som i KU. 3) LOL’s egen vurdering/estimat, dvs. 30% av norske leveranser.

9 Utbyggingsprosjektet Ormen Lange
Utbygger HYDRO/ hovedkontraktører Medlemmene i LOL SND Fylkes- kommuner Styret LOL Samfunn Politisk miljø/ ledelse GassROR- kommuner Myndigheter LOL ORGANISASJON Medlemsdatabase MÅL : Leveranser til LOL-medlemmer Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging Leverandører / medlemmer

10 Eksempel på oppslag i database
           << Tilbake  Mer info Eksempel på oppslag i database

11 Møter / Seminarer 1. kvartal
Dato Møte Tema Arrangør 13. jan. Møteplass ”Kontaktpunkt Ormen” [1] Fast uformell møteplass i Molde (andre tirsdag i hver måned) Molde Fjordstuer / LOL - i samarbeid med NPF og Møre & Romsdal Fylkes-kommunne 15. jan. Seminar Achilles kvalifisering LOL/Achilles/brukerorg. jan. Anskaffelsesseminar i Ålesund Norsk Hydro i samarbeid med LOL 10. feb. ”Kontaktpunkt Ormen” Som før 11. feb. HMS-krav/HMS-plan LOL / Norsk Hydro + kompetanse-partner (medlemsbedrift) Uke 10? MCC kontrakten LOL / tilbydere 9. mars 10. mars Tilbud/kontraktsforhandlinger LOL + kompetansepartner (medlemsbedrift) 31. mars Årsmøte Årsmøte i LOL (alle medlemmer) LOL [1] Åpent møte

12 Informasjonsformidling
Oppdatert nettsted Prosjektinformasjon Kontrakter / innkjøpspakker Kontaktpersoner Aktuelt stoff om prosjektet og andre relevante emner Nyhetsmailer Viktige hendelser Milepæler Saker for respons Informasjonsmøter

13 Arena for samarbeidsrelasjoner
God database for beskrivelse av medlemmenes produkter og tjenester NB! Tillatelse til å benytte Achilles FKO Møteplasser – felles og regionale Møteplasser koblet mot spesifikke kontrakter eller fagområder Hovedkontraktørers presentasjon av sitt tilbudte scope og deres behov for underleveranser

14 Kompetansetiltak Prioritert etter tilbakemelding fra medlemmer Kvalifisering gjennom Achilles HMS-krav og HMS-plan Tilbudsgiving og kontraktsforhandling Kvalitetssikring Norsok standard – leverandørevaluering Elektronisk samhandling i prosjekter

15 Tre vinklinger for å bli medlem av LOL
De som ønsker informasjon og drahjelp for å posisjonere seg som leverandør av varer eller tjenester direkte inn mot prosjektet De tunge bransjeaktørene som ikke trenger spesiell drahjelp, men går inn i nettverket for å finne regionale/lokale samarbeidspartnere De som ser de andre medlemsbedriftene som målgruppe for tjenester, i deres strev for å kvalifisere seg

16 Status - medlemsbedrifter
Pr er 530 bedrifter registrert som medlemmer 30 % av bedriftene er små (< 10 ansatte) 60 % av bedriftene er mellomstore 10 % av bedriftene er store (> 100 ansatte) 70 % av bedriftene er fra Midt Norge, hovedvekt fra Møre og Romsdal De fleste tunge nasjonale bransje aktørene er medlemmer

17 Takk for meg! Det er plass til flere medlemmer i LOL!


Laste ned ppt "Leverandørnett Ormen Lange - LOL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google