Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan stimulere og fasilitere næringer med utviklingspotensial?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan stimulere og fasilitere næringer med utviklingspotensial?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan stimulere og fasilitere næringer med utviklingspotensial?
Det hele starter, og slutter, med BKA – kontaktene. Viktig i vårt prosjekt – nøkkelen til suksess for BKA/VOX Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

2 Hvem er vi? Overordnet mål: Visjon: Sentrale arbeidsområder:
Profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstadregionen Visjon: Vi skal være nordområdenes mest attraktive region for næringsliv Sentrale arbeidsområder: Talerør – Høringsorgan – pådriver Nettverk Kompetanseutvikling Synliggjøring Ca 200 medlemsbedrifter, 2 fast ansatte i 100% stilling Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

3 Hva kjennetegner Innovative regioner
Felles forståelse om grunnlag for regional næringsutvikling Ny kunnskap Fasilitator som skal stimulerer Møteplass Fagområder med regionale fortrinn Nasjonale stimuli som understøtter regionale fortrinn/områder Tid / tålmodighet Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag 3

4 INNOVASJONSPYRAMIDEN
Bedrifter Kapital FoU Myndigheter Kunnskap/kompetanse Universitet/høgskole Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag 4

5 Hvor bør pengene satses?
Prosssdag Tromsø

6 Hovedutfordringer Svak folketallsutvikling i Sør-Troms/nordre Nordland
Og motoren trenger vedlikehold Yngre voksne! Manglende overordnede politiske prioriteringer og føringer Det offentliges stadig økende rolle som tilrettelegger også tilknyttet næringsutvikling Fylkesgrensen en sperre Offentlig infrastruktur - samferdsel Attraktive arbeidsplasser og utdanningstilbud Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

7 Fokus Overordnet mål: Samarbeid – møteplassene
Videreutvikle regionale fortrinn for å utløse verdiskapningspotensialet i området Midler: Sikre og forsterke etablerte næringsstrukturer - Stimulere ”nye” næringer med stort potensial Samarbeid – møteplassene Over regiongrensene Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

8 Viktige områder Infrastruktur / Samferdsel – en absolutt forutsetning
Stamnettstrukturen viktig Harstad/Narvik Lufthavn Evenes Regional betydning Utenlandsruter Flyplassutvalget Kompetanse HiH/UiT – HiN /HiB Programmer i Kunnskapsparken Nord Bedre fagutdanning i Sør-Troms Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

9 Viktige områder Industri / Energi Felles Nord-Norsk strategi
Videreutvikling av oljesenteret i, og for Nord-Norge Utvikling av industri for fornybar energi – Grønn Energi Understøtte klyngedannelser – over regiongrensene Kultur, Opplevelse & Reiseliv Direkteruter utland – Evenes med Evenes som HUB Kultur som næring Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag

10 Løsning Forutsetter at samfunnet og offentlig virkemiddelapparat – og virkemiddelpakker ønsker å sikre at hele Nord-Norge tas i bruk RDA – Tromsø – - utvide styret i RDA -Tromsø med representant fra Sør-Troms Partnerskapsavtaler Prosssdag Tromsø Svein Haukebøe Prosessdag 10

11 Roald Amundsen var en mann som planla sine ekspedisjoner meget nøye.
Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Han uttalte: ”Seier venter den som har alt i orden. - – Hell kaller man det. ” ”Nederlag er en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige forholdsregler i tide. – Uhell kalles det.” Roald Amundsen, Sydpolen, bind 1 Roald Amundsen planla sine ekspedisjoner MEGET nøye Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Han sa noe om hell & uhell v.s. Forberedelse som det kanskje er verdt å ta med seg – og dette er kanskje litt av svaret i vårt prosjekt. Prosssdag Tromsø Prosessdag


Laste ned ppt "Hvordan stimulere og fasilitere næringer med utviklingspotensial?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google