Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned...."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned....
Møte med brukerorganisasjoner i Alta Helse Finnmark HF, Klinikk psykisk helsevern og rus v/ klinikksjef Inger Lise Balandin

2

3 Klinikk for psykisk helsevern og rus Områdeinndeling
DPS Vest-Finnmark, VPP og BUP inkl. ambulant team DPS Øst-Finnmark, VPP og Døgnenhet inkl. psykoseteam SANKS/DPS Midt-Finnmark, VPP, Døgnenhet og Akutteam DPS Vest-Finnmark, VPP inkl. gruppeterapeutisk team, PUT, BUP inkl. ambulant team, Døgnenheten post Alta og Døgnenheten post Jansnes SANKS/DPS Midt Finnmark, BUP inkl. ambulant team midt/øst, PUT, familieavdeling, FoU og ungdomspsykiatrisk avdeling DPS Øst-Finnmark, VPP og BUP Rus, Finnmarksklinikken (døgntilbud, poliklinikk, vurderingsenhet)

4 Krav til spesialisthelsetjenesten – psykisk helsevern
Sterkere fokus på at oppgaver som utføres av spesialisthelsetjenesten skal tilfredsstille nasjonale kvalitetsindikatorer : Tjenesten skal fortsatt være desentral Tilbudet skal ivareta faglig krav Vurderingssamtaler skal gjennomføres innen frist på 10 dager for barn og unge. Barn og unge med frist skal ha tilbud innen 65 virkedager. Voksne med frist skal ha tilbud innen 90 virkedager. Fristbrudd skal unngås. Aktiviteten skal økes – måles i antall konsultasjoner pr. dag. 2 konsultasjoner pr virkedag for BUP / fra 2011: 3 konsultasjoner pr virkedag for voksne. Poliklinikk og ambulering skal øke. Døgnbehandling skal reduseres.

5 Krav til spesialisthelsetjenesten rus
Rusområdet ble en del av spesialisthelsetjenesten fra 2004. Faglige krav: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Døgnbehandling skal skje med kortere innleggingsperioder enn tidligere. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere, behandle pasienter og veilede kommuner Krav om ambulerende team – nettverksbygging med DPS og kommuner. Regional koordineringsenhet henviser pasienter til behandlingsinstitusjon.

6 Krav til spesialisthelsetjenesten rus
Rusområdet ble en del av spesialisthelsetjenesten fra 2004. Faglige krav: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Døgnbehandling skal skje med kortere innleggingsperioder enn tidligere. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere, behandle pasienter og veilede kommuner Krav om ambulerende team – nettverksbygging med DPS og kommuner. Regional koordineringsenhet henviser pasienter til behandlingsinstitusjon.

7 Prioriterte oppgaver fremover
Dokumentere aktivitet og kvalitet på pasientbehandling Sak til styret i sept om tilbud til rusmiddelmisbrukere og pasienter med dobbeltdiagnose rus / psykiatri. Akutt tilbud til pasienter fra Finnmark. Gjennomgang av tilbudet både mht hvordan vi organiserer oss for å gi et likeverdig tilbud til pasienter i Finnmark. Bedre samordning mellom rus og psykiatri Virksomhetsplanlegging Budsjett

8 Samarbeid med brukerorganisasjoner
Foretakets brukerutvalg Bruker råd i Klinikk psykisk helsevern og rus: DPS Øst-Finnmark, SANKS / DPS Midt-Finnmark, DPS Øst-Finnmark

9 Sentrale temaer Møtegodtgjørelse Brukerundersøkelse
Ordning med tilskudd til brukerorganisasjoner Prioriterte oppgaver fremover * i klinikken

10 Vedtak i Klinikkledermøte 19.06.10
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste ved oppmøte i styringsgruppemøte for brukerorganisasjoner/brukerrepresentanter Det utbetales enten møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste. Ved tapt arbeidsfortjeneste må deltaker dokumentere tapt lønn.


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned...."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google