Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Poliklinikken  Behandlingstilbud for voksne rusmiddel- misbrukere – over 23 år.  Kveldsåpent 2 kvelder pr. uke  Pårørende tilbud.18% av pasientene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Poliklinikken  Behandlingstilbud for voksne rusmiddel- misbrukere – over 23 år.  Kveldsåpent 2 kvelder pr. uke  Pårørende tilbud.18% av pasientene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Poliklinikken  Behandlingstilbud for voksne rusmiddel- misbrukere – over 23 år.  Kveldsåpent 2 kvelder pr. uke  Pårørende tilbud.18% av pasientene  Raskere tilbake.  Kvinneandel: 40%  Har arbeidsforhold: 54%  Flytter til Lade 1.12.2011

4 Avrusningsposten Avrusningsposten  13 elektive plasser  Med.undersøkelse av alle  Avrusning og abstinensbehandling  Vurdering, motivering, og videreføring.  Samarbeid vektlegges. Epikrise med IP status  80% gjennomfører innleggelsen  Ventetid: 3 uker

5 Rusakutt •5 plasser •Ø-hjelp •Inntak: 24timer i døgnet, 7 dager i uka. •Behandling av akutte somatiske og psykiske helseplager knyttet til rustilstanden og abstinensreaksjoner. •Psykososial kriseintervensjon.

6 Rusakutt forts. •Motivasjonsarbeid for å ta imot videre behandling for rusproblemet i andre behandlingsenheter. •Henvisning/samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten.

7 Utredningsposten  7 plasser.  Fortsettelse av abstinensbehandling.  Samhandling i forkant av innl. IP  Vurdering av videre behandlingsbehov.  Utredning av rushistorie, psykiatrisk status, sosial fungering. Foreslåtte videre tiltak  Avgiftning av medikamentavhengige  Ventetid: 4-5 mnd..

8 Skjermingsposten  7 plasser på skjermet enhet  Innl. etter LOST § 6-2 evnt.§6-2a  og §6-3.  Samhandling i forkant av innl. IP  Andre med stort skjermingsbehov kan innlegges.  Avrusing, stabilisering samt motivering for videre behandling.  Utredning, vurdering og tilrettelegging av videre behandl.  Gj.sn.alder: 28 år  Opiatdominert misbruk

9 Klinikkavdelingen  Utredningsfunksjon og beh.program.  Samhandling i forkant av innleggelse. IP  20 plasser  Løpende inntak  Kvinnepost. Mannspost.  Individuelt tilrettelagte løp  Gruppeprogram med tema- og prosessgrupper og individualsamtaler.  Trim/treningsopplegg  Anamneseopptak, tester, klinisk vurdering.  Oppfølgingsprogram

10 Avdeling for gravide og småbarnsfamilier •6 leiligheter. •Gravide på frivillig grunnlag og tvang §6-2A. •Tilbud etter fødsel. •Behandling av rusproblemet, samspillstrening, observasjon. •Samarbeid med St.Olavs, barnevernstjenesten. •Partner ofte innlagt samtidig. •Oppfølging etter utskrivning.


Laste ned ppt "Poliklinikken  Behandlingstilbud for voksne rusmiddel- misbrukere – over 23 år.  Kveldsåpent 2 kvelder pr. uke  Pårørende tilbud.18% av pasientene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google