Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Der fagmiljøene møtes og kompetansen foredles Fagskolekonferanse Radisson Royal Garden Trondheim 16-17/9 Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Der fagmiljøene møtes og kompetansen foredles Fagskolekonferanse Radisson Royal Garden Trondheim 16-17/9 Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Der fagmiljøene møtes og kompetansen foredles Fagskolekonferanse Radisson Royal Garden Trondheim 16-17/9 Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no pal.kristian.stora@oppland.org

2 Fagskoleloven, intensjon 2 •Understreker sterkt nødvendigheten av nært samarbeid mellom skolene og arbeidslivet i utviklingen av studietilbudet. •Tilbudene skal være etterspurte i markedet •Tilbudene skal være med å øke kvaliteten i arbeidslivets jobb utførelse •Hva sier næringslivet at behovet er?

3 Fagskoleutdanningenes hovedmålsettingen for helse- og sosialfag Studiekrav - å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. - skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny og/eller foredlet kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. 3

4 Stjernø-utvalget •Advarer mot små og fragmenterte fagmiljøer: gir liten kontakt med praksisfeltet, og andelen som fullfører er lav. Møter studentene svake forventninger, og er kompetansen blant ansatte for lav? •En fragmentert struktur har fordeler som nærhet for studenter og tilgang til kompetanse for arbeidslivet. •Svakheten er små institusjoner, konkurranse om fagpersoner og lave studenttall, som igjen kan gi senking av faglige krav. 4

5 Revidering av planer/ noen spørsmål •Tverrfaglighet, hva med å kjøre forskjellige fordypninger innen helse og sosial sammen, slik at det gir reell tverrfaglighet innen vårt område? •Kan også helse- og sosial proffetere på moduler fra de tekniske utdanningene? Hva med kommunikasjonsmodulen, prosjekt kunnskap osv Kan disse kjøres sammen? Ref vår visjon: Der fagmiljøene møtes og kompetansen foredles •Det generelle planverket gjelder alle fagretninger og fordypninger. Utvikling av læreplaner - en stor nasjonal dugnadsinnsats, er tiden kommet til å gjenta og videreutvikle? 5

6 Gjennomføringsfordeler? •Kan sikre at utdanningene går selv med få deltagere •Gir økonomisk grunnlag for studie modellen •Større fagmiljø med hver skole •Lettere helhetlige fagdiskusjoner 6

7 Studiefordeler? •Øker tverrfagligheten •Bedrer muligheten til å se helsesystemet som en helhet •Kjennskap til hverandre, kan øke samarbeidsviljen •Større fagmiljøer med et breiere fokus, dette kan styrke både student og vår felles utvikling •Fokus blir hvordan lære å lære, en livslang mulighet 7

8 8

9 Omfang og varighet av fagskoletilbud innen helse- og sosial •Hva er årsaken til at et felt som er så sammensatt og komplisert som helse– og sosial feltet trenger mindre kompetanse, eller i alle fall mindre tid til å skaffe den enn i de tekniske fagene •Kan det være en overlevning fra forskjellen mellom kjønnene? •Er ikke behovet større, eller er det tilpassing i forhold til mulighetene til studenten ? 9

10 Kunnskapsbasert praksis Jamtvedt 2004 Brukerkunnskap og brukermedvirkning Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Lovverk Etikk Politiske føringer

11 11 Den teknologiske vei, skulle vi hatt en slik mulighet for helse?

12 Noen muligheter •Ledere, må dette være sykepleiere, eller kan vi ha moduler for ledelse for vår faggruppe? •Kan omsorgsarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning bli vurdert til å inneha medisinleggingskompetanse, med en forlengelse av utdanningen? Er dette en mulighet og eventuelt ønskelig? •Kan en økning av studietid og omfang gjøre noe med anseelsen til våre studenter? 12


Laste ned ppt "Der fagmiljøene møtes og kompetansen foredles Fagskolekonferanse Radisson Royal Garden Trondheim 16-17/9 Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google