Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark Bodø 30/8-2012

2

3 Fastlegekontorer : Alta (4) Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest (3) Hasvik Karasjok Kautokeino Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø

4 Spesialisthelsetjeneste: Helse Finnmark
-Hammerfest sykehus -Kirkenes sykehus -Spesialistpoliklinikker i Alta, Karasjok og Vadsø

5 40 SYKESTUE-PLASSER 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 6 1 9 4 3

6 Eksempel: En mann fra Karašjohka med brystsmerter:
Fastlegevurdering Gastroskopi avtalespesialist 1 i Karasjok Hjertevurdering avtalespesialist 2 i Karasjok Innleggelse med avd Hammerfest Innleggelse med avd Kirkenes Utredning/behandling UNN

7 Data på flg databaser: Fastlege Avtalespesialist 1 Avtalespesialist 2
Helse Finnmark vest Helse Finnmark øst UNN

8 Hvordan blir oppfølgingen?
A) av den aktuelle pasienten? B) av større befolkningsgrupper?

9 Avtaleverk: Overordnet samarbeidsavtale
1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8. Samarbeid om jordmortjenester inkl underavtale om følgetjenester 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10. Samarbeid om forebygging 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 12. Tilrettelegging av tjenester for samisktalende.

10 Avtaleinngåelser: Vil 13 avtaler mellom Helse Finnmark og 19 kommuner i Finnmark (=247) (og tilsvarende for hele landet) bøte på den fragmenterte ansvarsstrukturen vi har innen helsevesenet i Norge?

11 ”I have a dream!”

12 Kaiser Permanente ”Health Plan” i USA
Forsikrer 9 millioner amerikanere, dvs 3% av befolkningen Base i California Kombinert forsikringsselskap og sykehus/lege/omsorgstjeneste ”Integrated Health Care”

13 Tre hoveddeler: Forsikringsdelen (”KP Health Plan”)
Sykehusdelen: (”Kaiser Foundation Hospitals”) Poliklinikkdelen (”Permanente Medical Groups”)

14 Integrerte tjenester:
Allmennlegetjeneste Spesialistlegetjeneste Sykehus og poliklinikk RTG, CT, MR osv. Primær og sekundær forebygging. Akutt behandling. Kronikeromsorg

15 Økonomi+kvalitet: Den forsikrede betaler en fast premie.
I tillegg en liten egenandel ved legebesøk. KPs inntekter er primært gjennom premien. All behandling er definert som utgifter. Av økonomiske grunner er det viktig å holde folk så friske som mulig og styre unna sykehusinnleggelser og dyr behandling. Dette gjøres gjennom medisinsk kvalitetsarbeid.

16

17 KP’s idé: Gjennom kvalitetssikret medisinsk service sørge for god helse hos de forsikrede, holde dem friske og derved drive rimelig helsetjeneste.

18

19

20

21

22

23

24 Norge vs Kaiser Fragmentert ansvar Fragmentert journalinformasjon
Fragmentert statistikk Mange enkeltaktører har egne økonomiske mål Integrerte tjenester Kontinuerlig journal (tilgjengelig for alle leger) Helhetlig statistikk Helhetlig økonomi; ”all helsetjeneste er utgifter”

25 Ønskebilde: Integrerte tjenester Felles faglig utvikling
Tjeneste nærmest mulig der folk bor (NEON) Belønning for kvalitet framfor volum?

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google