Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel"— Utskrift av presentasjonen:

1 HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel
Knut Espeland Indre Østfold Regionråd

2 En nordisk vekstrategi bør være både effektiv og miljøvennlig

3 Indre Østfold Regionråds visjon: «Grønn Nordisk Link Oslo-Stockholm»

4 Strategien inneholder ikke HH tog.
Skal målsetningen nås må HH tog inn.

5 Mål for NTP : Transportpolitikken skal bidra til å avgrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport i tillegg til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser som Norge har på miljøområdet.

6 30 korridorer i TEN-T

7 Jernbaneverkets utredning av HH tog Oslo-Stockholm

8 Vedtak i Regionrådet 10. februar 2012
Indre Østfold Regionråd er positiv til at Norge og Sverige samarbeider om utbygging av Høyhastighetstog(HH) for å styrke transportkapasitet og transporteffektiviteten i det Nordiske triangel. En grønn Nordisk Link hvor miljø, økonomi, sikkerhet, felles styrke og regional utvikling er i fokus bør bli en visjon som eies av begge land. Høyhastighetsjernbane Oslo-Ski-Askim- Karlstad-Stockholm for persontrafikk og gods bør i størst mulig grad legges langs E 18 korridoren. Det vil gi størst regional utvikling og best miljøgevinst og tas inn som et tiltak i Nasjonal Transportplan Indre Østfold Regionråd vil be om et møte med Samferdselsministeren for å redegjøre for vårt syn. Vi ber regjeringen se på muligheten for en Skandinavisk transportplan.

9 HH tog konsept må klare 3 ting:
Konkurrere med fly og bil på kjøretid, energibruk og sikkerhet Stoppe tilstrekkelig mange steder til å kunne bidra til regional utvikling og en miljøvennlig stedsutvikling Løse utfordringer både for persontrafikk og gods

10 Stockholm-Oslo, noen fakta (kilde:Utredning Osloregionen/Mälardalsrådet, SSB, SCB)
Befolkning 2012: 4,5 millioner Befolkning 2042: 6,0 -6,5 millioner Universitet/høyskoler: 46 av 105 (i Norge og Sverige) Av Sveriges BNP: 41% Av Norges foretak > 100 ansatte: 45% Flytrafikk per år 2012: ca. 1 mill. flyreiser Oslo-Stockholm+Stockholm-Oslo


Laste ned ppt "HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google