Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MYTER OG VIRKELIGHET OM LUFTFART OG MILJØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MYTER OG VIRKELIGHET OM LUFTFART OG MILJØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 MYTER OG VIRKELIGHET OM LUFTFART OG MILJØ
Torbjørn Lothe, NHO Luftfart, 11. september 2012

2 Luftfartens betydning

3 Tall og fakta Mer enn 2% av BNP 65 000 arbeidsplasser
23 milliarder kr i skatter fra bedrifter og ansatte 117 milliarder kr i konsumentnytte 30 millioner reiser i året 34% av turister kommer med fly – legger igjen 14 milliarder kr

4 Myter om luftfart ” Skipsfart og luftfart kan komme til å stå for 70 prosent av verdens totale utslipp i 2050 Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet [Presentasjonsheading]

5 Myter om luftfart 9 av 10 personer tror at fly forurenser mer enn hva sektoren faktisk gjør

6 Tre av ti spurte tror at Myter om luftfart flytrafikken forurenser
mer enn ti ganger så mye som den faktisk gjør

7 Fly mest populært likevel
6 av 10 velger å fly mellom Oslo og Bergen - fordi det er raskest 6 av 10 har ikke dårlig miljøsamvittighet når de flyr 6 av 10 vil ikke at luftfarten skal påføres flere miljøavgifter

8 Fakta:2,1 % av de totale CO2 utslippen

9 7 % av CO2 utslipp forårsaket av transport
[Presentasjonsheading]

10 Et grønnere luftrom: tiltak
Ut med de gamle, inn med de nye Effektivisere flyene, motorene og landinger Vil utvikle biodrivstoff

11 Flåteutskifting – fuelforbruk pr setekm (liter)
.

12 Utslippsfremskrivninger innenriks luftfart
(indeks 1990) Bærekraftrapporten, dokumenterer at CO2-utslippene fra flytrafikken i Norge vil være mindre i 2025 enn i 2007, dette til tross for betydelig trafikkvekst Beregningene viser at utslippene fra innenriks luftfart vil være 9 til 36 prosent lavere i 2025 enn i 2007, avhengig av hvor effektive tiltakene er, og hvordan politikerne legger til rette.

13 Utslippsfremskrivninger bunkers (indeks 1990)
Og også for sum innland og utland (tanking i Norge) kan vi få reduksjon ift 2009 – mest sannsynlig en stabilisering. Men dette er basert på kjent teknologi og en svært moderat innblanding av biodrivstoff. (merk 4 ganger nivået av flytrafikken fra 1990 – men likevel bare utslippsvekst mellom 1,4 og 2,0. Bra eller dårlig?) Potensialet er stort for å komme lengre, og flere selskaper er allerede i gang med f.eks innblanding av opptil 50 % biodrivstoff. Perspektivet, og mulighetene, er derfor store for å komme lengre. Derfor er ikke løsningen å bekjempe fly, men å utvikle luftfarten.

14 Mindre flystøy – teknologiutvikling har løst mye av utfordringene
Fly bruker ikke naturmiljø, fornminner, dyrkbar jord Fly har høy(est) kapasitetsutnytting Kortere og mer effektive transportdistanser .

15 Næringen tar miljøansvar
Forurenser skal betale Klimakvoter i Europa - et første steg mot et globalt system Ytterligere avgifter er lite effektivt klimatiltak Styrke samspill mellom private og offentlige aktører Styrke engasjementet for produksjon av biodrivstoff i Norge

16 ” Utvikling av biodrivstoff
NHO Luftfart mener ” Utvikling av biodrivstoff er viktig for fremtiden for bærekraftig luftfart


Laste ned ppt "MYTER OG VIRKELIGHET OM LUFTFART OG MILJØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google