Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017
Presentasjon for Politisk samordningsgruppe Vi har en egen informasjonsstrategi: For å komme frem til den, så jobbet vi med hvordan vi vill bli oppfattet:

2 TRAFIKKSIKKERHETSSATSNINGEN I VEST-AGDER OMFATTER SEKS HOVEDOMRÅDER
Strategiplan for Agder fylkene Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder Partnerskap i tre nullvisjonsprosjekter Trafo – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom 18 pluss – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom Samarbeid med Trygg Trafikk

3 Hovedmål for planen er: Det skal maksimalt være 32 drepte og
VISJONER OG MÅL En visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken (Nullvisjonen) ligger til grunn for strategiplanen. Hovedmål for planen er: Det skal maksimalt være 32 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Agderfylkene i 2024

4 Drepte og hardt skadde i Aust-Agder – Utvikling 2000-2012 og målkurve for 2014-2024

5 Drepte og hardt skadde i Vest-Agder – Utvikling 2000-2012 og målkurve for 2014-2024

6 Trekk ved ulykkesbildet i Aust-Agder
Ulykkesstatistikken for Aust-Agder viser en svært positiv utvikling, med mer enn en halvering av drepte og hardt skadde etter år 2000. Ulykkesstatistikken for viser: 18 prosent av alle drepte og hardt skadde i Aust-Agder ble drept eller hardt skadd i MC-ulykker og 7 prosent i mopedulykker. I begge tilfeller er Aust-Agder fylket med høyest andel. Aust-Agder er blant fylkene der andelen alvorlige utforkjøringsulykker er høyest. 42 prosent av alle drepte og hardt skadde i fylket ble drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker. 20 prosent av alle drepte og hardt skadde var i alderen 16 – 19 år. Det innebærer at Aust-Agder er det fylket der andelen alvorlige ulykker i denne aldersgruppen ligger høyest.

7 Trekk ved ulykkesbildet i Vest-Agder
Tallet på drepte og hardt skadde i Vest-Agder er mer enn halvert fra 2000 til Trenden har vært særlig positiv for fylkesvegnettet. Ulykkesstatistikken for viser: 37 prosent av alle drepte og hardt skadde i Vest-Agder ble drept eller hardt skadd i møteulykker. Vest-Agder er blant fylkene i landet med høyest andel møteulykker. 15 prosent av alle drepte eller hardt skadde i Vest-Agder ble drept eller hardt skadd i MC-ulykker. Det er kun Aust-Agder som har en høyere andel. Vest-Agder er blant fylkene med høyest risiko for å bli drept eller hardt skadd pr kjørte km på fylkesvegnettet.

8 SATSNINGSOMRÅDER I STRATEGIPLANEN
Nasjonal Transportplan har som mål at vekst i persontrafikken i byer og tett-steder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus overfor disse gruppene og legger føringer for det regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene kunnskap, holdninger og kompetanse Påvirke arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter til å ta inn trafikksikkerhet i Homolog internkontrolldokumenter.

9 Satsningsområder forts.
Barn og unge skal sikres tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god trafikkopplæring i barnehage og skole. Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i veg- og trafikkmiljø. Sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og kunnskapsoppbygging. Effektivisere og spisse politi og vegvesens kontrollvirksomhet mot utsatte målgrupper.

10 PLANLEGGINGS- OG SAMORDNINGTILTAK
Samordning politisk og administrativt nivå Oppfølgning av fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid Oppfølgning av kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Samordnet areal- og transportplanlegging Trafikksikkerhet og folkehelse Trafikksikkerhet i kollektivtransporten Samordning med andre aktører Trafikksikkerhet og HMS

11 HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
LIVSFASER OG ULYKKESRISIKO

12 HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
Informasjon og opplæring i barnehage og skole Nullvisjonsprosjektene «Ikke tøft å være død», «Si i fra», «Kampen for livet» Tiltak for russen Trafoen – ungdomsprosjekt 18pluss – ungdomsprosjekt sammen med Aust-Agder 65+ for eldre bilførere Nyttårsaksjonen felles med Aust-Agder Sykkelgården på Myra i Arendal

13 KONTROLLTILTAK Politiets og UP’s kontrollinnsats - fartskontroller
- ruskontroll - kontroll bruk av personlig utstyr - reaksjon på aggressiv og annen farlig adferd - økt oppmerksomhet på annen kriminell aktivitet langs veien Statens vegvesens kontrollinnsats - tungbil - kjøre- hviletid - sikring av last - bilbelte - ATK

14 TILTAK I VEI OG TRAFIKKMILJØ
Redusere møteulykkene Redusere utforkjøringsulykkene Sikring av myke trafikanter Trafikksikkerhet i drift og vedlikehold

15


Laste ned ppt "Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google