Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel

3 Side 2 Noen resultat så langt  Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten (IRIS)  Salten Forvaltning  Salten Friluftsråd  Konfliktrådet for Salten (Overtatt av Staten i 2004)  Markedsføring av Salten  Næringsmiddeltilsynet – Senere Helse- Miljøtilsyn Salten  Salten kommunerevisjon IKS  PP-tjenesten  Arbeidsgiverkontroll  RKK Indre Salten  Salten Museum  Faglige Salten-nettverk  Salten kontrollutvalgsservice

4 Side 3 Informasjon om Salten www.salten.no

5 Side 4 www.salten.no

6 Side 5 Saltenregionen

7 Side 6 Saltenregionen Sammensatt og allsidig næringsstruktur:  Stor vekst i nye næringer (IKT-bedrifter)  Viktige industrielle hjørnesteinsbedrifter, bl.a. Elkem Salten og Yara Glomfjord med Industriparken  Stor aktivitetsøkning innenfor marin sektor  Salten har noen av de viktigste landbruksområdene i landsdelen  Forsvaret har stor aktivitet – bl.a. Bodø flystasjon  Høyskolen i Bodø – fremtidig universitet

8 Side 7 Saltenregionen Transportsystem:  Salten har det viktigste transportknutepunktet i Nord- Norge, med  Stamruteflyplass  Nasjonalhavn  Nordlandsbanen  E 6  Mellomriksveg til Sverige En rekke virksomheter er lokalisert i regionen som følge av dette, med hovedkontoret til Widerøe Flyveselskap som det største.

9 Side 8 Befolkningsgrunnlag

10 Side 9 Viktige utfordringer for Salten  Nasjonalt  Salten har viktige ressurser som gir grunnlag for framtidig verdiskaping.  Nord-Norge  Videreutvikle Bodø som landsdelssenter.  Salten  Skape en mer funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion.  Distriktskommunene  Stanse nedgangen i folketall, og rekruttere unge mennesker til kommunene.

11 Side 10 Sørfold – Saltdal – Beiarn – Gildeskål – Steigen – Fauske – Hamarøy – Bodø – Meløy

12 Side 11 Salten Strategier 2004-2007 Strategi 1 Konkurransedyktige samferdselsløsninger, - inklusiv bredbånd Strategi 2 Kommunal integrasjon Flere samarbeidsløsninger og utredning av framtidig kommunestruktur Strategi 3 Regional satsning på næringsutvikling Strategi 4 Markedsføring av Salten

13 Side 12 Årsmelding Salten Regionråd Strategi 1 Konkurransedyktige samferdselsløsninger/bredbånd, • Opprettelsen av ”Samferdselsutvalg” for å følge opp Transportplan Salten • Enighet om utbygging av Rv.80 og Rv.17 (Tverlandet) som viktigste veiforbindelse for å redusere reisetiden internt i Salten • Enighet om bruk av bompengefinansiert vegbygging • Utarbeidelse av kravspesifikasjon (anbudsdokument) for bredbåndsutbygging • Vedtak i kommunene om egenandel til bredbåndsutbygging mellom rådhusene Strategi 2 Kommunal integrasjon / Flere samarbeidsløsninger og utredning av framtidig kommunestruktur • Enighet om IT-handlingsplan for Salten (vedtatt i alle kommunene) • Intensjonsvedtak i alle kommunene om å opprette et felles Brann- og redningsvesen. • Opprettelse av felles sekretærtjeneste for kontrollutvalgene • Handlingsplan for ressurskrevende brukere vedtatt i Regionrådet • Felles strategi for utvikling og samarbeid mellom servicekontorene • Oppstart av 2-årig kommunestrukturprosjekt.

14 Side 13 Årsmelding Salten Regionråd Strategi 1 Konkurransedyktige samferdselsløsninger/bredbånd, • Opprettelsen av ”Samferdselsutvalg” for å følge opp Transportplan Salten • Enighet om utbygging av Rv.80 og Rv.17 (Tverlandet) som viktigste veiforbindelse for å redusere reisetiden internt i Salten • Enighet om bruk av bompengefinansiert vegbygging • Utarbeidelse av kravspesifikasjon (anbudsdokument) for bredbåndsutbygging • Vedtak i kommunene om egenandel til bredbåndsutbygging mellom rådhusene Strategi 2 Kommunal integrasjon / Flere samarbeidsløsninger og utredning av framtidig kommunestruktur • Enighet om IT-handlingsplan for Salten (vedtatt i alle kommunene) • Intensjonsvedtak i alle kommunene om å opprette et felles Brann- og redningsvesen. • Opprettelse av felles sekretærtjeneste for kontrollutvalgene • Handlingsplan for ressurskrevende brukere vedtatt i Regionrådet • Felles strategi for utvikling og samarbeid mellom servicekontorene • Oppstart av 2-årig kommunestrukturprosjekt.

15 Side 14 På god vei videre…. Foreløpig ror vi, men vi heiser seil dersom det bli vind. Vi håper på stabil og jevn bør, men vil ikke gå i land selv om det skulle bli sterk vind fra alle kanter


Laste ned ppt "Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google