Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogasskonferanse i Østfold, 23.mai 2013 Satsninger i kommunene Eidsberg kommune v/ varaordfører Maren Hersleth Holsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogasskonferanse i Østfold, 23.mai 2013 Satsninger i kommunene Eidsberg kommune v/ varaordfører Maren Hersleth Holsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogasskonferanse i Østfold, 23.mai 2013 Satsninger i kommunene Eidsberg kommune v/ varaordfører Maren Hersleth Holsen

2 Snart 12 000 innbyggere…/ 7.største i Østfold 235,6 km 2 65 km til Oslo 55 km til Fredrikstad 55km til Halden 70 000 m 2 kommunal bygningsmasse Vi bruker fyringsolje for ca 1 256 000 kWh 12 mill i energikostnader

3 . Klima- og energiplanen for Eidsberg har som energimål at Eidsberg skal ha 20 % mer effektiv energibruk i 2025. Innen Eidsberg kommune skal det produseres minimum 20 GWh i lokale kraft/varmeverk basert på fornybare energibærere. Minst 50 % av oppvarmingsbehovet i Eidsberg skal dekkes av andre energibærer enn elektrisitet og fossilt brensel. Klima- og energimål Klima- og energiplan for Indre Østfold har som hovedmål at hver kommune skal redusere klimagassutslipp med 10 % innen 2012 og 20 % innen 2020

4 I startgropa, og forholdene ligger til rette Landbruket og avfallssektoren / søppeldeponier står for en vesentlig del av klimagassutslippene i Norge og globalt. Gjennom å behandle slam, gjødsel og organisk avfall i biogassanlegg, kan utslippene fra denne sektoren reduseres. Eidsberg har: Nortura (etter hvert 800 ansatte), IØR ( beliggende i Askim ), Kommunale eiendommer og driftsmidler, offensiv landbruksnæring (350 aktive bønder), masse private initiativ med kunnskap og vilje. Til sammen gir det muligheter for næringsutvikling, spennende samarbeidsformer mellom privat og kommunal sektor og måloppnåelse i klimapolitikken

5 Vi vedtok nylig utbygging av fjernvarmenett i Mysen by, som graves ned i disse dager. Spennende satsning med by- og sentrumsplan, så mye gjenstår.. Politisk arbeidsgruppe, med repr fra alle partier, skal konkretiserer målsetningene i klima- og energiplanene våre. Arbeidet igang, med forventede vedtak til høsten, med temaene: - Kommunale planprosesser - Kommunal bygningsmasse, eksempelvis Edwin Ruud omsorgssenter på Brennemoen? - Transport/samferdsel og egne biler/kjøretøy Politiske visjoner

6 Vi ønsker å se på mulighetene for å videreutvikle kommunens eget anlegg. Renseanlegget i Eidsberg produserer i dag biogass, som brukes til oppvarming av anlegget. I fremtiden får renseanlegget betydelig mer avløp, både fra Nortura og nabokommunen Trøgstad, samt egne innbyggere. Eidsberg bør vurdere å øke produksjonen av biogass for egen utnyttelse i bygninger el kjøretøy. Evt se på dette potensialet som ledd i et samarbeid med andre aktører som knyttes til et større biogassanlegg i kommunen eller regionen (med kommunen på eiersiden?). Mysen renseanlegg?

7 Vi ønsker å stille krav- og samspille med Indre Østfold Renovasjon om å være mer offensiv i klimasaken og å satse på biogass Jobbe for å øke andelen sortert mat fra kommunens innbyggere Samarbeid med andre renovasjonsselskaper i fylket/Follo? Indre Østfold Renovasjon?

8 Fossens Eftf. AS m.fl. har ambisjoner for vekstområdet på Brennemoen.Har knyttet til seg kompetanse og har tanker om en biogass-satsning (kommer senere) Bondelagene har en positiv holdning og ønsker å bidra i en mer klimariktig retning. Informasjonsmøte 30.april som tok opp viktige forutsetninger og muligheter. Nortura satser stort i Hærland og vil potensielt kunne bidra med betydelige ressurser ift råvaretilgang og infrastruktur. Østfold kollektivtrafikk bør satse på biogassbusser i Indre Østfold Offensive private initiativ fra landbruk og næringslivet

9 Vi vil jobbe for et biogassanlegg i kommunen eller regionen! Flere initiativ, sammenfallende behov, felles muligheter, spennende samarbeidsløsninger mellom offentlig og privat – Og til rett tid..? Eidsberg er med!


Laste ned ppt "Biogasskonferanse i Østfold, 23.mai 2013 Satsninger i kommunene Eidsberg kommune v/ varaordfører Maren Hersleth Holsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google