Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs styrking av konkurranseevnen til gods på bane TEMPO 31. august 2012 Sunniva Meyer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs styrking av konkurranseevnen til gods på bane TEMPO 31. august 2012 Sunniva Meyer."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs styrking av konkurranseevnen til gods på bane TEMPO 31. august 2012 Sunniva Meyer

2 Side Plan for presentasjonen  Forordning nr. 913/2010  Brukernes behov  Implementeringsprosessen  Vil forordningen lykkes? 2

3 Side Ny forordning fra EU  Regulation EC 913/2010  Formål: Styrke konkurranseevnen til gods på bane  9 godskorridorer for testing av praktisk implementering  Nord-sørkorridor fra Stockholm til Palermo  Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen  Høringsvarene fra berørte aktører 3

4 Side Formål: Styrke konkurranseevnen til gods på bane  Virkemiddel: Forbedre samarbeid mellom landene langs enkelte korridorer for å oppnå jevn flyt av internasjonale varestrømmer  To delmål:  Utvikle korridorene slik at infrastrukturen både har kapasitet og teknisk evne til å møte markedenes krav  Å legge til rette for levering av frakttjenester av god kvalitet.  Forordningen krever en rekke administrative tiltak, men peker også på behovet for felles investeringsplaner, fjerning av flaskehalser og økning av teknisk kapabilitet for å kunne kjøre lengre tog.  Investeringsplaner: Alle land har vetorett.  Høyest prioritet for godstrafikk 4

5 Side CargoNet  Godstrafikk innen Norge og Sverige (372 tog per uke)  Ikke spesielt entusiastiske fordi de ikke tror at de er interessert i å prøve å ta markedsandeler på kontinentet.  Største problem i Norge: For få slotter (spesielt i rushtiden i Oslo- området).  Hovedutfordringen til grensetrafikken er flaskehalser. 5

6 Side Schenker  Ønsker at gods skal bli like høyt prioritert som passasjertrafikk (stor betydning).  Tog må gå raskere (sammenligner med bil)  Infrastrukturen er et problem for grensekryssende trafikk 6

7 Side Cargolink  Tror på forordningen: Alt som gir høyere prioritet for godstrafikken  Kan også være interessert i å kjøre tog til kontinentet på sikt 7

8 Side Green Cargo  Sliter med at passasjertrafikk blir prioritert fremfor gods  Ser stor nytte av denne forordningen  Synes ikke at infrastrukturen er et stort problem 8

9 Side Brukernes behov  Bedre administrasjon og høyere prioritet kan hjelpe, men bedre infrastruktur (fjerning av flaskehalser) må kanskje også til 9

10 Side Hva har vært gjort?  Norge er representert i alle fora (men fortsatt kun observatørstatus)  Svenskene ønsker at vi skal bli fullverdige medlemmer (for å styrke den nordiske gruppen)  Norge og Sverige jobber med et vedlegg til forordningen der ruten til Oslo via Kornsjø og Göteborg blir innlemmet inni korridoren  Svenskene har engasjert seg veldig i den administrative implementeringen  Administrativ og organisatorisk implementering er i god rute 10

11 Side Hva blir ikke gjort ennå?  Samkjøring av infrastrukturplaner  Det snakkes om muligheten for mellomstatlig samarbeid om investeringer i infrastruktur (frivillig)  Ingen finansiering fra EU  TNN-T samarbeidet er mer forpliktende, men omfatter ikke Norge  Jernbaneverket tror det blir opp til dem å finansiere implementeringen av forordningen, men er mer bekymret for størrelsen på kontigenten enn utlegg til eventuelle investeringer  Lite ambisiøse planer for infrastrukturen 11

12 Side Vil forordningen lykkes i sitt forsett?  Administrativt og organisatorisk ja  Mulig feilskjær: Praktisk implementering på lavere nivå  Infrastruktur: Veldig usikkert  Kan gi bilaterale avtaler  Er dette nok for at forordningen vil lykkes i sitt forsett?  Usikkert når vi ser på hva som er de reelle problemene 12

13 Side Lyset i enden av tunnelen?  Et konkurransegrunnlag for anbud om en transportmarkedsstudie er under utarbeidelse 13


Laste ned ppt "EUs styrking av konkurranseevnen til gods på bane TEMPO 31. august 2012 Sunniva Meyer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google