Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima?
Tore Leite spesialrådgiver, hovedkontakt for Framtidens byer Oslo Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring 1

2 KLIMAENDRINGER VIL PÅVIRKE KOMMUNENE…
2

3 …MEN KOMMUNENE ER VELDIG SMÅ
The City Council has adopted the following visions for the environment and sustainable development in Oslo 3

4 Den levedyktige kommunen
FRAMTIDENS BYER FOR LAVEST MULIG KLIMAGASSUTSLIPP OG BEDRE BYMILJØ Den levedyktige kommunen Mobil uten bil Energieffektive fossilfrie bygg Nearly all household waste is either energy recovered or material recycled Our climate and efficiency fund has helped reducing energy in buildings by 1 Terawatt annually Heating oil in municipal buildings will be phased out by 2012. 4

5

6 KLIMAPOLITIKKEN INTEGRERERT I MILJØARBEIDET:
Målformuleringer i kommunens styrende dokument/vedtak The City Council has adopted the following visions for the environment and sustainable development in Oslo 6

7 EKSEMPLER PÅ KLIMARELEVANTE MÅL: Oslos direkte
Klimagassutslipp skal halveres fra 1991 til 2030 Ufasing av oljefyring i kommunale bygg innen 2011 Det skal ikke være utslipp fra stasjonær energibruk etter 2020 Videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem Utfasing av olje og gass som spisslast i fjernvarmesystemet Konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster Energi- og miljøeffektive bygninger og bygningsmiljøer Miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter Nearly all household waste is either energy recovered or material recycled Our climate and efficiency fund has helped reducing energy in buildings by 1 Terawatt annually Heating oil in municipal buildings will be phased out by 2012. 7

8

9 FRAMTIDENS BYER for lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø

10 HVORDAN KAN FRAMTIDENS OSLO FOR LAVEST MULIG KLIMAGASSUTSLIPP OG BEDRE BYMILJØ SE UT?
Kjøretøyparken domineres av nullutslippsbiler og plug-in hybridbiler, innblanding av syntetisk biodiesel til person og godstransport Kollektiv transport eller gang/sykkel er førstevalg for alle personreiser. Arealbruken er fortettet rundt kollektivknutepunkt og høyfrekvente kollektivstrenger. Busstransporten er klimanøytral Bygningene i Oslo har et lavt energiforbruk. Det brukes ikke lenger fossil energi til oppvarming Oslo kommune, næringslivet og statlige myndigheter har tilrettelagt for at byens innbyggere skal kunne leve med så lavt økologisk fotavtrykk som mulig Nearly all household waste is either energy recovered or material recycled Our climate and efficiency fund has helped reducing energy in buildings by 1 Terawatt annually Heating oil in municipal buildings will be phased out by 2012. Kretsløpsbasert avfallshåndtering er veletablert med betydelig grad av materialgjenvinning Oslo kommune har god oversikt og kompetanse på kommende klimaendringer og er robust mot ekstremvær 10

11

12 HANDLINGSPROGRAM FOR OSLO TAR UTGANGSPUNKT I HALVERINGSMÅLET
Prosentvis endring i klimagassutslipp i Oslo kommune ved gjennomføring av tiltak Indeks 1 = 1991 1,10 1,22 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Trendframskrivning Utfasing av oljefyring Reduserte utslipp fra avfallsdeponi veitransport Tiltak p å andre mobile kilder Kyoto Mål for Oslo: - 50 % i fht. 1991 Langsiktig Bærekraft FN's klimapanel: "+2 o C" The City Council has adopted the following visions for the environment and sustainable development in Oslo 12


Laste ned ppt "Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google