Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene

2 Hensikt • Vurdere ulike modellers egnethet • Diskutere hvordan arealbruksdata koples til modellene • Hvordan skal en sammenligne ulike byområder? • Om indikatorene – har vi valgt gode indikatorer? Indikatorer= f(modellene vi har)???

3 Arbeidstaker Lokalisering (sone) Innbygger Lokalisering (sone) Turgenerering Valg av reisemiddel Utslipps- mengder Valg av reisemål Fordeling av turene i transportnettverk (volum; kjørelengde osv) Vegnett P-tilbud Kollektiv- tilbud Utslipp per kjt. Utskiftnings- frekvenser Feed Back?! Arealbruksmodellering Trafikksimulering Luftkvalitetsmodell

4 4 UITP-modellen: Indikatorer som har effekt på valget mellom bil og kollektivtransport Andel av motorisert km per person per dag med kollektivtransport og bil Trikk/forstads- bane av samlet antall linjer Hastighet Pris koll. Vogner pr 1000 innb Egenskaper ved by- området Biltetthet Ramme- betingelser for bil Parkerings- plasser Veglengde Pr 1000 innb Pris bruk av bil Rammebetingelser for å reise kollektivt Flatedekning pr hektar R 2 =0,895 Kilde: Vibe 2003

5 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Klimakur 2020 - transportmodellberegninger Beregning 1: Navn: Basis Beregningsår 2006 Beregning 2: Navn: Referansebane(PM09) Beregningsår: 2020 Beregning 3: Navn: NTP 2010-2019 Befolkningsdata: SSB-prognoser fra mai 2008 Beregning 4a-d: Navn: Klimapakke 1(kun endring av transporttilbud) Beregning 5a-d Navn: Klimapakke 2 Beregningsår: 2020 Beregning 6a-d Navn: Klimapakke 3 Beregningsår: 2020 Beregning 7: Navn: Areal/fortettingsstrategi Beregningsår: 2030

6 Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Klimakur 2020 - transportmodellberegninger Isolere ulike tiltak: Øket bompengesatser (de største byene) (vegprising i Oslo) Betydelig forbedret kollektivtilbud Kombinasjon bompengesatser/kollektivtilbud Parkering

7 Transport og klima, modellforsøk Resultater: Framkommelighet Morgenrush


Laste ned ppt "Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google