Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi- og klimagassregnskap Vestregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi- og klimagassregnskap Vestregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi- og klimagassregnskap Vestregionen
Prosjektleder Unni Larsen

2 Vestregionen Hvem Hvorfor Hva 16 kommuner og 2 fylkeskommuner
Nærmere innbyggere Ledes av ordførere og rådmenn Hvorfor Sammen er vi sterke Øke kommunenes effektivitet og kvalitet Påvirke politiske prosesser Hva Kunst Rett Vest Ungdomssymfonikerne Fortellerprosjektet Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Klimaprosjektet 2012

3 Klimaprosjektet Energi- og klimagassregnskap
Arbeidsgruppen ledes av Berit Viig, Bærum Energi i bygg - Arbeidsgruppe ledes av Geir Andersen, Drammen Miljøsertifisering av virksomheter - Arbeidsgruppen ledes av Ragnar Vadseth, Asker Transport og kjøretøy - oppstartsfase

4 Energi og klimagassregnskap
Vestregionen har felles målsettinger om redusert energibruk og klimagassutslipp For å kontrollere måloppnåelse trengs et rapporteringssystem som del av kommunens miljøoppfølgingssystem for sammenligning med øvrige kommuner ”What gets measured gets managed”

5 Hva skal vi bruke energi- og klimagassregnskap til?
Dokumentasjon iht. klima- og energiplan Prioritering av innsatsområder Integrasjon i miljøstyringssystemet – også på virksomhetsnivå Sammenligne seg med andre Kvotekjøp Sammenligning krever omforente omregningsfaktorer og avgrensninger, slik at vi sammenligner ”epler” med ”epler”….

6 Prosjektplan Utvikle mal for kommunale klimaregnskap
Opplegg for testing Vestregionen som pilot for uttesting Utfordringer må dokumenteres Sluttresultat: Mal med veiledning Samarbeid med KOSTRA Norconsult engasjert høsten 2010 Prosjektet støttes av Framtidens byer

7 Hva bør rapporteres? Årlig energibruk kommunal virksomhet
Årlig klimagassutslipp kommunal virksomhet Status for miljøsertifisering Status for arbeidet med energi/klimaplan i kommunen

8 Aktuelle energidata Energibruk knyttet til kommunale bygninger,
Drivstoff til kommunal transport Avfallsbehandling Vannverk Kloakkbehandling

9 Aktuelle kimagassdata
Drift av kommunale bygninger Drivstoff kommunal transport Privatbil i kommunal tjeneste Kommunale avfallsdeponier Avfallsbehandling Vannverk Kloakkbehandling Kjøp av klimakvoter (trekkes fra)

10 Status og utfordringer
Kommunen har ikke reelle energi/klimadata Alle relevante data er ikke tatt med Eksempel: Energi/utslippsdata fra forbrenning av restavfall oppgis, mens energi /utslipp fra innsamling og omlasting av restavfall i kommunen beregnes ikke.

11 Benytter beregnede verdier i stedet for reelle verdier
Eksempel: Rapportert bensin- og dieselforbruk beregnet for kjøretøyene ut fra kjørte km x drivstofforbruk oppgitt av bilprodusent. Det reelle forbrukte anslås å ligge 10 – 20 % høyere pga. mye småkjøring/kaldstart.

12 Dataene har ikke god nok kvalitet
Eksempel: Kommunen har ikke et godt system for energioppfølging, feil arealdata, feil avlesning av energibruk, manglende målere etc.

13 Oppsummering What gets measured gets managed” Sammenligning krever omforente omregningsfaktorer og avgrensninger, slik at vi sammenligner ”epler” med ”epler”…. Regnskapet må ha reelle verdier/data Prioritere hvilke data som er nødvendig og viktig F.eks til bruk for Energi- og klimaplanen Energi- og klimagassregnskapet skal være et praktisk og nyttig verktøy – som kan benyttes av kommunene!


Laste ned ppt "Energi- og klimagassregnskap Vestregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google