Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energieffektive bygg . Jeg vil i mitt foredrag dele av vår kunnskap og erfaring om det å bygge energiriktige bygg og da med fokus på byggets bygningskropp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energieffektive bygg . Jeg vil i mitt foredrag dele av vår kunnskap og erfaring om det å bygge energiriktige bygg og da med fokus på byggets bygningskropp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energieffektive bygg . Jeg vil i mitt foredrag dele av vår kunnskap og erfaring om det å bygge energiriktige bygg og da med fokus på byggets bygningskropp. Magasin Blå er bygget i totalentreprise av Block berge Bygg i ………... Vi synes det er et visuelt flott bygg som på en god måte reflekterer miljøet nede ved havnen Stavanger. Viser dette bildet for å fortelle at BBB er en entreprenør som bygger både i stål, glass, tre og betong. Men som sagt I dag er bestillingen fra Grønn By å snakke om energi effektive bygg og da vil jeg fokusere på bygg som bygges i betong.

2 Kverneland Bil Bryne Europas første bilanlegg i klasse A
Det første bilanlegg i Europa som ble bygget i energiklasse A ligger på Bryne og ble bygget av Block Berge Bygg for Brødrene Kverneland Eiendom i 2010.Antakelig en litt for godt bevart hemmelighet. Bygget er på 5000m2 og inneholder verksteder, lakkering, kontorer og salgslokaler. Forutsetningen for å oppnå det resultatet er kvaliteten på bygningskroppen og de rammebetingelsene den gir for å kunne bygge energieffektivt. Verkstedene består av tunge betongelement konstruksjoner som gir bygget svært mye eksponert termisk masse, ekstrem luft tetthet og sterkt reduserte kuldebro verdier. Salgshallen er bygd i lette konstruksjoner med et ekstremt fokus på detaljene.

3 BBB 2012 Energimotoren i vår utvikling av energivennlige bygg
…Energimotoren i vår utvikling av energivennlige bygg er vår industriell produksjonsenhet på Klepp der vi produserer kanskje m2 energieffektive og miljøriktige bygg karosserier i året. Dette er Norges nest største betongelement fabrikk og den mest komplette. Veidekke, som eier BBB 100% har investert opp mot en mill her de siste 10 åra. Vi bygger i prinsippet slike bygg over hele Norge. Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Framstillingen av sement er svært energikrevende og det nedlegges betydelige ressurser på verdensbasis for å redusere energiforbruket. Men produksjonsfasen av et byggeprosjekt utgjør mindre enn 10% av bruksfasen til bygget når det gjelder totalt energiforbruk sett i et livsløps perspektiv.

4 Tørre konstruksjoner Med vår industrielle tankegang flytter vi store deler av byggeprosessen inn i klimatisk kontrollerbare omgivelser. Vi oppnår på den måten svært gode rammebetingelser for våre bygningsarbeidere, de klimatiske forhold som mange ganger kan påvirke selve byggeprosessen negativt ved at det bygges inn fuktighet i konstruksjonene er eliminert. Ved at man kan utføre fundamenteringen på byggeplassen samtidig som råbygget bygges i fabrikken får vi svært raske byggetider. Samtidig vil selve byggeplassen framstå som mye mer ryddig og strukturert og vi oppnår også redusert avfallmengder og færre transporter.

5 Betongelementenes positive egenskaper
Termisk masse Luft tette konstruksjoner Reduksjon av kuldebroer Svært god brannmotstand Tørre konstruksjoner Svært lang levetid Godt innemiljø – lavt sykefravær Jeg vil nå fokusere på tre av de viktigste positive egenskapene som betong og betongelementer har når det gjelde energieffektiv bygging

6 Betongens varmemagasinerende effekt
Termisk masse Betongens varmemagasinerende effekt Handler om betongens varmemagasienerende effekt. I tillegg er materialets ledningsevne av stor betydning. Stål har god varmekapasitet men leder varmen for godt. Tre har relativt god varmekapasitet men leder varmen for dårlig. Betong har den riktige kombinasjonen.

7 ”Tunge byggematerialer kombinert med balansert ventilasjon, behovsstyrte tekniske installasjoner og energieffektive oppvarmings-systemer gjør det mulig å tilfredsstille de nye energikravene i Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven med god margin”, sier Helland-Hansen. Bellona setter i en seminar serie fokus på tunge byggematerialer for å øke energieffektivisering Byggeindustrien nr

8

9 Statens Hus Statens Hus er et godt eksempel på et bygg der prinsippet med termisk masse er brukt. I det store indre atriet er innerveggene utført i betong og vi har på den måten klart å eksponere mye termisk masse.

10 Statens Hus Termisk masses bidrag til reduksjon av energiforbruket utgjør 10 kwt/m² år Teoretiske beregninger utført av SINTEF viser at termisk masse reduserer energibehovet med 10 kwt/m2 ård

11 Reduksjon av kuldebroer
Minimere transport av energi gjennom ytterveggen Betongelementets sandwich konstruksjon der vi oppnår jevntykke isolasjons sjikt uten bruk av rigler eller stendere som bryter isolasjonen gjør at kuldebroer reduseres betydelig Terje tegner en enkel illustrasjon med dekke , vegg og tak.

12 Prinsipp skisse av yttervegg
Viser her en prinsipp skisse av hvordan det jevntykke isolasjons sjiktet passerer en dekkeforkant uten at vi må redusere isolasjonstykkelsen

13 Subsea 7 Kuldebroverdier halvert
Halvering av kuldebroverdiene reduserte teoretisk energiforbruk med ca. 3 kwt/m2

14 Subsea 7 Her er et bilde fra byggets indre atrie som igjen viser hvordan vi ønsker å eksponere termisk masse brukt i kombinasjon med glass og stål.

15 Lufttette konstruksjoner
Minimere lekkasje av luft til omgivelsene Ved å industrialisere og prefabrikere byggeprosessen unngår vi at byggets kvalitet blir helt avhengig av håndtverkerenes evne til å være pinlig nøyaktige i alle byggets overgangsdetaljer for å oppnå de energikrav som er satt..

16 Luftlekkasje Krav i TEK 10 = 1,5 luftutskiftninger/time
Oppnår i dag 0,2 – 0,5 luftutskiftninger/time Uten å gjøre omfattende tiltak.

17 Metallproduksjon – energiklasse A
Målt tetthet til 0,2 luftutskiftninger/time

18 Tasta Senter – energiklasse A
Det siste store prosjektet som nå er ferdigstillet i klasse A er Tasta Senter. Bygget er på m2 og inneholder kjøpesenter, kontorer og treningsstudio I dette bygget er betongens og betongelementenes positive egenskaper sammen med gode tekniske systemer utnytta fullt ut Vi har inngått en energiansvarsavtale de neste 3 åra med OBOS forretningsbygg som definerer måltall for energiforbruket og et regime for bonus og sanksjoner.

19 Breeam BBB er en del av Veidekke konsernet. Kremmertorget i Elverum , som ble bygget av Veidekke, er Norges første kjøpesenter som Breeam sertifiseres. Vi er nå involvert i flere Breeam prosjekt og vi mener vi har den kunnskapen som skal til for å takle Breeam her i BBB og i Veidekke. Det faktum at BBB har egen fabrikkproduksjon av bygg gjør oss svært slagkraftige i forhold til sertifiserings regime.

20

21


Laste ned ppt "Energieffektive bygg . Jeg vil i mitt foredrag dele av vår kunnskap og erfaring om det å bygge energiriktige bygg og da med fokus på byggets bygningskropp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google